Spadek ciśnienia krwi

Niskie ciśnienie rozkurczowe krwi a atrofia mózgu

Niskie ciśnienie rozkurczowe krwi a atrofia mózgu

.. ...mózgowej. Dla kontrastu, spadek ciśnienia krwi u osób, których wyjściowe wartości ciśnienia były wyższe, nie wywoływał tak znacznego zmniejszenia objętości mózgu. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że o ile obniżanie ciśnienia krwi u pacjentów z nadciśnieniem może być korzystne dla..