Spadek pojemności wyrzutowej

Wstrząs kardiogenny

.. ...wstrząsu kardiogennego: spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80 mmHg lub spadek o ponad 60 mmHg wartości wyjściowej utrzymujący się przez ponad pół godziny; diureza godzinowa na poziomie poniżej 20ml; zaburzenia świadomości; spadek indeksu pojemności wyrzutowej poniżej 2l na..

Wskaźnik sercowy

.. ...utrzymania równowagi ustroju. Spadek pojemności wyrzutowej serca, np. na skutek niewydolności mięśnia lewej komory, pociąga za sobą mechanizmy kompensacyjne mające na celu utrzymanie odpowiedniego przepływu krwi. Aktywowany jest układ współczulny i rytm serca przyspiesza. Wykładnikiem..