Spływ żył płucnych

Nieprawidłowy spływ żył płucnych

.. Nieprawidłowy spływ żył płucnych to ciężka wrodzona wada serca. W wadzie tej żyły płucne nie uchodzą do lewego przedsionka, przez co lewa część serca nie pompuje utlenowanej krwi do aorty. W zależności od umiejscowienia ujścia żył płucnych wyróżnia się typ nasercowy, śródsercowy oraz podsercowy. W typie..