średni

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...Najczęściej obserwuje się średnio ciężki przebieg choroby. Postacie kliniczne zapalenia mięśnia sercowego. zapalenie mięśnia serca o przebiegu bezobjawowym ( rozpoznanie głównie na podstawie EKG ); zapalenie mięśnia serca i osierdzia ( z objawami osierdziowymi ); zapalenie mięśnia serca..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...wieńcowa ma większą średnicę od prawej. Rozkurcz komór jest momentem kiedy krew może swobodnie przepływać przez tętnice wieńcowe. Lewa tętnica wieńcowa ( arteria coronaria sinistra ) odchodzi w lewej zatoce aorty w postaci krótkiego pnia ( ok. 1 cm ), który następnie dzieli się na gałąź..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...napompowania ok. 90% średnicy pierścienia zastawki aortalnej. Skuteczność zabiegu jest wysoka jednak ze względu na wysoką jego inwazyjność mogą wystąpić powikłania takie jak: zaburzenia rytmu serca, wstrząs kardiogenny. Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej jest zabiegiem..

Balonowa angioplastyka koarktacji aorty

.. ...2,5 raza większy od średnicy aorty w miejscu zwężenia. Powikłania angioplastyki balonowej koarktacji aorty. śmiertelność zabiegu wynosi ok. 2%; 2,5 - 5% pacjentów może mieć po zabiegu niewielkich rozmiarów tętniak aorty. Skuteczność zabiegu jest dosyć wysoka. U 75 - 90% pacjentów..

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. ...Małe przewody, których średnica nie przekracza 3 mm zamykane są za pomocą koili, natomiast przewody większe zamykane są przy zastosowaniu korka Amplatza. Zabieg przeznaczyniowego zamykania przetrwałego przewodu tętniczego wykonywany jest w znieczuleniu miejscowym - dostęp od tętnicy..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przez ponad 20 lat ( średnio 14,1 ) wykazała, że najmniej incydentów wystąpiło u osób normotensyjnych, a im wyższy był poziom ciśnienia tym większe ryzyko. Najsilniejszy wpływ obserwowano dla zawału serca ( 6, 34 dla mężczyzn i 6, 01 dla kobiet ), nadciśnienia ( odpowiednio 2, 07 i 3, 35..

Białko C-reaktywne jako wskaźnik rozwoju miażdżycy tętnic

.. ...naczyniowego. Badanie powtórzono średnio po 6, 5 roku. Wyniki skorygowano względem wieku, płci i palenia papierosów. Ilorazy szans związane ze stężeniami CRP w najwyższym kwartylu w porównaniu z najniższym zwiększały się w zależności od postępu miażdżycy w tętnicy szyjnej ( iloraz szans..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...naczynia i zmniejsza jego średnicę. Może to powodować niedokrwienie narządów zaopatrywanych przez daną tętnicę. Blaszka miażdżycowa może pękać, aktywuje wtedy osoczowe czynniki krzepnięcia i dochodzi do wytworzenia skrzepu. Może to spowodować całkowite zamkniecie światła naczynia,..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...okludera wynosi 7 mm ); średnica ubytku mierzona bezpośrednio balonem cewnika nie powinna przekraczać 38 mm ( wielkość dostępnego obecnie największego okludera Amplatza; średnica ta jest zwykle o 1/3 większa od maksymalnej średnicy ubytku mierzonej w badaniu ECHO 2D; ocenia się, że około..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...głównie mężczyźni w wieku średnim. Zachorowalność wśród mężczyzn jest dwukrotnie wyższa niż u kobiet. Objawy zależą od pogorszenia kurczliwości serca co w konsekwencji prowadzi do powstania niewydolności krążenia. Podstawowym badaniem, które umożliwia rozpoznanie jest badanie..

Kardiomiopatia przerostowa

.. ...głownie ludzie w młodym i średnim wieku. Choroba dotyczy także dzieci. W kardiomiopatii przerostowej należy unikać większych wysiłków fizycznych. Przeciwwskazane są intensywne oraz statyczne wysiłki fizyczne ( np. ćwiczenia na siłowni ). Zaleca się umiarkowaną aktywność fizyczną ( np...

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...śródziemnomorską mają dłuższą średnią długość życia i mniejszą częstość występowania chorób układu sercowo - naczyniowego. Jednym z pierwszych badań, w którym zwrócono uwagę na pozytywny wpływ diety śródziemnomorskiej było badanie Seven Countries Study przeprowadzone na początku lat 60...

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

Migdały, orzechy włoskie, laskowe a choroba niedokrwienna serca

.. ...miesiącu obserwacji średni spadek poziomu cholesterolu LDL o 4,4 % w stosunku do grupy będącej na tej samej diecie z wyłączeniem spożywania migdałów. Migdały są bogate w jednonienasycone kwasy tłuszczowe, które korzystnie działają na obniżenie poziomu cholesterolu LDL. Dodatkowo orzechy..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...należna x 40 w przypadku średnio ciężkiej pracy fizycznej. Masa ciała należna x 48 w przypadku ciężkiej pracy fizycznej. Masa ciała należna obliczana jest ze wzorów: Dla mężczyzn: Wzrost - 100 = waga należna w kg. Dla kobiet: Wzrost - 10% - 100 = waga należna w kg. Skład diety..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...Concentration, czyli: średnie komórkowe stężenie hemoglobiny. Parametr ten powinien zawierać się w granicach od 32 do 36 g/dl krwi ( górne i dolne granice normy mogą różnić w badaniach pochodzących z różnych laboratoriów analitycznych, jest to kwestia tak zwanych norm referencyjnych )...

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

Mikroglroczolak (guz przysadki mózgowej)

.. ...nazywamy guzy, których średnica jest mniejsza niż 1 cm. Przysadka mózgowa jest gruczołem wewnątrzwydzielniczym nadrzędnym w stosunku do pozostałych tego typu gruczołów naszego organizmu ( tarczyca, przytarczyce, nadnercza, jądra, jajniki ). Przysadka wydziela odpowiednie hormony tropowe..

Pulsowanie brzucha

Pulsowanie brzucha

.. ...średnicy lub ewentualne zwężenia oraz oboczność blaszek miażdżycowych i charakter przypływu krwi przez naczynie. Badanie ma w takiej sytuacji przede wszystkim na celu wykluczenie tętniaka aorty brzusznej...

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

.. ...bezwzględnej ilości ( PLT ), średniej objętości ( MPV ) oraz właśnie wskaźnik anizocytozy. PDW mówi nam, jaki procent trombocytów różni się pod względem objętości w stosunku do przeciętnej płytki. Znaczne zróżnicowanie płytek może świadczyć o zaburzeniach w produkcji trombocytów, np. o..

Tętniak rzekomy

.. ...tętniaku mówimy, gdy średnica zmiany jest minimum dwukrotnie większa niż prawidłowa średnica danego naczynia. Istotne jest, że ścianę tętniaka stanowi ściana naczynia. W przypadku tętniaka rzekomego ograniczenie, czy worek tętniaka, stanowi torebka łącznotkankowa. Tętniak rzekomy tworzy..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...jego pęknięcia. Jeżeli średnica tętniaka przekracza 4,5 cm ( wg niektórych 5 cm ), jeśli tętniak niepokojąco szybko rośnie lub są inne wskazania, chorego kwalifikuje się do operacji tradycyjnej ( zaopatrzenie tętniaka przez powłoki brzuszne ) lub do operacji wewnątrznaczyniowej ( poprzez..

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

Wymiary jam serca w badaniu ECHO

.. ...projekcjach. Ocenia się średnicę lewej komy podczas skurczy i rozkurczu serca. Podobnie ocenia się grubość tylnej ściany lewej komory. Grubość przegrody międzykomorowej ocenia się w rozkurczu. Ponadto, mierzy się średnicę prawej komory, przedsionków, opuszki aorty o raz pnia płucnego...

Tętno u kobiety ciężarnej

Tętno u kobiety ciężarnej

.. ...podstawowego rytmu serca, średnio o 20% w stosunku do wartości tętna sprzed okresu ciąży. Na wykresie EKG obserwujemy natomiast lewogram. Jest to efekt uniesienia serca przez powiększającą się ciężarną macice. Przyspieszenie rytmu serca oraz występujące czasami uczucie kołatania serca..

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...dzielimy na tętnice dużego, średniego i małego kalibru. Do pierwszych zaliczamy aortę i jej główne odgałęzienia. Tętnice średniego kalibru to tak zwane tętnice mięśniowe, na przykład tętnice wieńcowe serca czy tętnice krezkowe układu pokarmowego. Małe tętnice nazywane są tętniczkami i..

Wskaźnik sercowy

.. ...przepompowuje 5,4 litra krwi, średnia wartość CI wynosi 3,2 L/min/m2. Na wartość wskaźnika sercowego ma przede wszystkim wpływ pojemność minutowa serca, ta z kolei stanowi iloczyn częstości serca i pojemności wyrzutowej ( przyjęte anglojęzyczne skróty odpowiednio SV - systolic volume i..

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...patologią dotyczącą dużych i średnic tętnic całego organizmu. Najczęściej choroba dotyczy tętnicy skroniowej, mogą być jednak zajęte wszystkie odgałęzienia łuku aorty. Przyczyna choroby jest nieznana, nie można jednoznacznie zaliczyć olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic w poczet chorób..

Choroba tako-tsubo (kardiomiopatia wywołana silnym stresem)

.. ...głównie u kobiet w wieku średnim. Silny stres w sposób nadal niewyjaśniony może powodować pewnego rodzaju ogłuszenie mięśnia sercowego. Dysfunkcja jest szczególnie silna w okolicy koniuszka serca. W zapisie EKG obserwujemy uniesienie odcinka ST, a więc zmiany charakterystyczne dla zawału..

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...osoby przyjmującej leki hipotensyjne, nawet jeśli średnie wartości dobowe ciśnienia są zadowalające, jest wskazaniem do zwiększenia dawek przyjmowanych leków lub modyfikacji stosowanej dotychczas terapii...

Insulina

.. ...neutralna, ludzka; insuliny o średnio długim czasie działania np. insulina izofanowa czy zawiesina insuliny cynkowej; analogi o przedłużonym okresie działania np. insulina detemir; insuliny o długim okresie działania np. krystaliczna zawiesina insuliny cynkowej; insuliny złożone, np...

Pierwszy w Polsce automat do masażu serca

.. ...tylko człowiekiem i średnio po kilkunastu minutach opada z sił. W czasie kiedy aparat dokonuje kompresji klatki piersiowej ratownik czy lekarz może podejmować inne decyzje medyczne np. jakie leki zastosować czy gdzie przewieźć pacjenta - podkreśliła rzeczniczka. Aparat można stosować..

Medytacja obniża ciśnienie krwi

.. ...ciśnienie skurczowe średnio o 4,7 mm słupa rtęci, zaś rozkurczowe - o 3,2 milimetra. Choć z pozoru nie jest to duży spadek, wyraźnie zmniejsza ryzyko chorób układu krążenia i może zastąpić wprowadzenie drugiego leku obniżającego ciśnienie. Pod tym względem medytacja transcendentalna..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...i w ten sposób bezpośrednio prowadzi do rozwoju choroby wieńcowej - informują badacze brytyjscy na łamach pisma European Heart Journal . Już wcześniejsze badania wykazały, że stresująca praca zwiększa ryzyko choroby wieńcowej serca, ale biologiczny mechanizm odpowiedzialny za ten związek..

Całkowicie wszczepialne polskie sztuczne serce za 5 lat

.. ...tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowa - częściowo wszczepialna z napędem zewnętrznym, wspomagająca serce poza szpitalem przez czas od miesiąca do 2 - 3 lat oraz długookresowa, całkowicie wszczepialna, zapewniająca wspomaganie serca przez nieograniczony czas trwania terapii. W..

Leczenie nadciśnienia zapobiega otępieniu

.. ...nadciśnienia, rozpoczęte w wieku średnim może znacznie zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji ( otępienia ) - informuje pismo Lancet Neurology . Nadciśnienie tętnicze występuje mniej więcej u co czwartej osoby i wielu przypadkach nie jest ani wcześnie rozpoznawane, ani właściwie leczone...

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...chorych z Polski. Ich średnia wieku wynosiła 65 lat. Wszyscy byli leczeni na chorobę wieńcową zgodnie ze standardami, tj. z użyciem leków z czterech podstawowych grup - przeciwzakrzepowego ( pochodna kwasu acetylosalicylowego ), leku obniżającego cholesterol z grupy statyn, leku z grupy..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...proc. chorych z MP ma średnio 75 lat ) i 8 proc. osób po osiemdziesiątce. Ogółem liczba chorych na MP sięga 1 proc. populacji. Migotanie przedsionków to całkowicie niemiarowa, bezładna czynność serca. Objawami są np. duszności ( zgłasza je ponad 60 proc. chorych ), uczucie kołatania,..

Rozrusznik serca ma 50 lat

.. ...krążka hokejowego ( średnica ok. 8 cm, grubość 2,5 cm ). Ponadto jego baterie działały tylko przez dwie godziny. Dlatego Larssonowi wprowadzono do wnętrza ciała jedynie kable łączące urządzenie z elektrodami umieszczonymi na nasierdziu. Następny model rozrusznika opracowany przez..

Nadciśnienie tętnicze a sól

.. ...ciśnienie tętnicze wynosi średnio 96/60. Nieleczony 35 - latek z nadciśnieniem tętniczym ( 150/100 ) ma szansę przeżyć 61 lat, podczas gdy jego rówieśnik z ciśnieniem 120/80 - średnio 77 lat. Każde zmniejszenie spożycia soli ułatwia leczenie nadciśnienia tętniczego - dlatego zagrożone..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...latek ma przed sobą średnio jeszcze 8 - 10 lat życia - przypomina Grodzicki. - Już wkrótce będziemy mieć prawdziwy +boom+ 80 - latków. Jako lekarze, musimy brać to pod uwagę . Profesor podkreśla, że, na szczęście, leczenie nadciśnienia przynosi z reguły bardzo dobre rezultaty. Ryzyko..

Pomiar ciśnienie w tętnicy udowej

.. ...GmbH opracowali mający średnicę jednego milimetra, wprowadzany do tętnicy udowej implant Hyper - IMS , który dokonuje pomiarów 30 razy w ciągu sekundy. Jest połączony cieniutkim kabelkiem do transpondera umieszczonego pod skórą. Transponder przesyła dane do noszonego na pasku urządzenia..

Rezygnacja z palenia i umiarkowane picie pomaga profilaktyce chorób serca

.. ...kieliszka. W Japonii średni BMI wynosi 22, a próg nadmiernej wagi rozpoczyna się od 25. Badanie wykazało, że w głównej grupie ryzyka znajdują się otyli mężczyźni ( ponad 30 BMI ) w wieku 50 - 54 lata, którzy wypalają dziennie ponad 40 papierosów i wypijają co najmniej 360 mililitra..

Gruba szyja a choroby serca

.. ...udział 3300 osób, których średnia wieku wynosiła 51 lat. Za średni obwód szyi przyjęto 40,5 cm u mężczyzn i 34,2 cm u kobiet. Okazało się, że każde dodatkowe 3 centymetry wskazują na zmniejszony poziom dobrego cholesterolu we krwi ( o 2,2 mg/dl u mężczyzn i 2,7 mg/dl u kobiet ) oraz..

Bezsenność zwiększa ryzyko nadciśnienia

.. ...mężczyzn i kobiet, a średnia wieku uczestników wynosiła 49 lat. Osiem procent z nich przynajmniej od roku cierpiało na przewlekłą bezsenność, 22 proc. miało problemy ze snem i z zasypianiem, a 70 proc. nie miało zaburzeń snu. W tej grupie 22 proc. badanych spało mniej niż 5 godzin na..

Karmienie piersią a zawał serca

.. ...dziecko, tym lepiej dla niej i dla dziecka - podsumowuje autorka. Nasza praca dostarcza kolejnego ważnego powodu, dla którego warto zachęcać młode mamy do karmienia piersią swoich niemowląt - dodaje badaczka...

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...zgłoszeniem się na pogotowie średnio 2,5 godziny - alarmowali lekarze na konferencji prasowej w Warszawie. Jak przypomniał konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii prof. Grzegorz Opolski, zawał jest niemal w 100 proc. związany z miażdżycą naczyń wieńcowych. Dochodzi do niego, gdy pęka..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...przedsionków pojawia się u mnie średnio raz na tydzień. Nie pomagają żadne leki. Ta operacja jest jedynym sposobem, aby mój stan zdrowia się poprawił - powiedziała PAP pacjentka. Operacje ablacji chirurgicznej wykonywane są od kilku lat, ale przy wykorzystaniu starszej aparatury. Jak..

Ćwiczenia mogą mieć korzystniejszy wpływ na serca kobiet niż mężczyzn

.. ...kobiet i mężczyzn w średnim wieku ( od 45 do 64 roku życia ) w ramach szeroko zakrojonego studium nad czynnikami ryzyka miażdżycy tętnic. Okazało się, że u wszystkich osób, które w okresie badań zwiększyły poziom swojej aktywności fizycznej ( o równowartość 1 godziny łagodnych ćwiczeń..

Poczucie beznadziejności przyczyną chorób serca u kobiet

.. ...udaru mózgu u kobiet w średnim wieku. Najnowsze badania amerykańskich naukowców wykazały, że negatywne myślenie wpływa na porubienie ściany tętnicy szyjnej, które towarzyszy zmianom miażdżycowym - informuje Stroke: Journal of American Hart Association . Kobiety, które doświadczają..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...alarmują, że obniża się średnia wieku zawałowca. Jeszcze niedawno wynosiła 50 lat, dziś zawał serca zdarza się już u osób, które mają nieco ponad 20 lat i nierzadko u 30 - latków. W dużym stopniu można za to obwiniać stres - przekonywali na konferencji prasowej. Wskazywali przy tym, że..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...przyjęcia personelu średniego i technicznego. Przy projektowaniu obiektu B oraz planowaniu jego wyposażenia architekci i specjaliści ŚCCS uwzględniali sprawdzone rozwiązania obiektów m.in. w Lipsku, Dreźnie, Maastricht czy też podwarszawskiego Anina. Wiadomo już, że w holu budynku, obok..

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

Więcej dzieci to większe ryzyko chorób serca

.. ...Szwecji. Trwały one średnio 9 lat, a w niektórych przypadkach nawet do 23 lat. W tym czasie 65 tys. badanych kobiet po 50. roku życia przeszło zawał lub udar. W porównaniu z kobietami, które rodziły dwa razy, panie bezdzietne lub mające jedno lub trójkę dzieci były o 10 proc. bardziej..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...znaleźć rozwiązanie pośrednie i radzić sobie ze złością w sposób konstruktywny. W swoich badaniach dr Denollet analizował, w jaki sposób odczuwana złość wpływa na stan zdrowia 644 osób cierpiących na choroby tętnic wieńcowych. Obserwacje trwały średnio sześć lat. W tym czasie 20 proc...

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

.. ...Wyniki testu tolerancji nikotyny Liczba punktów i komentarz poniżej 5 niski poziom uzależnienia od nikotyny 5 - 7 średni poziom uzależnienia od nikotyny 8 i więcej wysoki poziom uzależnienia od nikotyny..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...zatokowy 56 - 117/min; średnio 77/min. 447 pojedynczych EXV, epizodbiogemimii komorowej. Test wysiłkowyu na biezni w ruchu : całkowity czas badania - 16 min 07 sek Czas badania wysiłkowego - 10 min 21 sek max RH zadany - 171; osiągnięty 176 Koszt metaboliczny wysiłku - 11 mets BP przed..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 16

.. ...i tętnice o różnych średnicach, ale te najdrobniejsze - cieniuteńkie - bardzo łatwo przytkać - a ich zadaniem jest umozliwienie przepływu krwi. we krwi są zawieszone elementy morfotyczne - czerwone, białe ciałka krwi i płytki. i chociaż są one bardzo małe - w niektórych sytuacjach - mogą..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 17

.. ...troszke dłuższe 3minuty średnio, choć ostatni trwał około 15 minut. Zyje z tym, nie przeszkadza mi to aż tak. Byłam na konsultacjach w Klinice JP II w Krakowie u pana dr. Majewskiego. Zostałam zakwaifikowana na ablację. Termin dopiero w czerwcu. Wstepnie się zdecydowałam ale chyba tylko..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...1/min ), minimalna:62, średnia:91, maksymalna:142. Podsumowanie arytmii: Pobudzenia komorowe - ogólna liczba 19 Pobudzenia nadkomorowe - 5 Tachykardie utrwalone - 44 Bradykardie 40 - 60: 135 Podsmowanie pomiarów ST: Obniżenie ST Kanał A Kanał B Liczba epizodów: 0 0 Czas trwania( min ) 0..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 5

.. ...nawet zaczałem w szkole średniej bic rekory szybkości o czym bym nawet nigdy nie mażył przed napadem, pozdrawiam Yoł wam, mam do was pytanie co to jest ta ABLACJA...bo szukam tego i nie moge znajsc...pozdr: ) http://www.rytmserca.ptkardio.pl/main/dla_pacjentow/article/29.html thc bardzo..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...częstskurcze napadowe średnio raz w roku od 11 roku życia. Teraz mam 29 lat i jakoś z tym żyłam jednak ostatni atak był tak silny, że niechciałabym przeżyć tego jeszcze raz trwał 30minut tętno powyżej 200 okropność. Od tamtej pory czuję nierównomierne kołatania i przebicia. Najczęściej..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 24

.. ...* szybkie * - wtedy średnie tętno jest ok 270. Średnie, więc troche w gorę i troche w dół.Do tego cała gama migotania, trzepotania i migoto - trzepotania moze wjde na nie zbyt poinformowaną ale czy te migotania i trzepotania jakoś dodatkowo sie odczuwa * ? czy tylko ekg pokazuje ze ona..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 34

.. ...lat. Ataki łapały mnie średnio 1 - 2 w roku i nie były za długie. Jednak ostatnio po 1,5 godzinnej męczarni postanowiłam udać się do szpitala, a tam szybko rozprawili się z moim częstoskurczem. Mam takie małe pytanko, czy częstoskurcz nadkomorowy to to samo co WPW? W diagnozie lekarskiej..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...miałem holter założony i średnia z 24 godzin wyszła 75 rozmawiałem z kardiologiem i powiedział że wszystko ok,że niema czym się przejmowac.poprostu mniej sie denerwowac i o tym nie myślec.najszybsze bicie miałem 120,a najmniejsze 44.serce zdrowe Moja siostra była mistrzynią Polski w..

Echo serca - Str. 2

.. ...płatków zastawka aortalna: średnica aorty 28 rozwarcie płatków : 21 lewy przedsionek 35 Prawa komora 21 lewa komora EDD 54, ESD 32 Grubośc tylniej sciany 8 kurczliwość lewej komory w normie, wnioski bez zaburzen kurczliwosci odcinkowej to wszystko , dobry wynik? kalipoz biore trzy razy..

Echo serca - Str. 7

.. ...gradient max 5.9 mmHg średni 2.7 mmHg fala zwrotna - nieobecna płatki cienkie Lewa komora: rozk/skurcz 53/45mm ( 35 - 57/19 - 39 ) Frakcja wyrzutowa 55% tylka ściana 8/14 przegroda międzykomorowa 8/11 prawa komora 15mm lewy przedsionek 25 mm pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedź..

Echo serca - Str. 11

.. ...ES: 19,2 mm Gradient średni: 0,4 mmHg PTH: 56 m/s Pow. ujścia: 3,9 cm2 Fala zwrotna: x Stopień fali zwrotnej: śladowa ZASTAWKA AORTALNA: Szerokość pierścienia: 31,2 mm Separacja płatków: 21 mm Vmax: 1,31 m/s Gradient max: 6,9 mmHg Gradient śr: 3,7 mmHg Fala zwrotna: - ZASTAWKA..

Echo serca - Str. 16

.. ...mowimy przy gradiencie średnim powyżej 30mmHg )Tata choruje na tzw. stenoze aortalną . Warto poszukac dobrego kardiologa , pomyśleć o ewentualnej konsultacji kardiochirurgicznej 9 echo to nie jest jedyny parametr oceniający koniecznośc operacji zastawki aortalnej ) Bardzo istotne sa w..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...podczas doby co dało średnią 4 pobudzenia dodatkowe na godzinę ( max. 12 w ciągu jednej godziny oraz również godziny w których wogóle nie występowały. Do czego zmierzam? Chciałem zaznaczyć że w ciągu badania odczułem może 2 lub 4 takie skurcze co dowodzi że większości takich skurczów..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...zwalczyć, po szkole średniej wpadłem w dośc ciekawe towarzystko, alkohol, imprezy byłem tak tym przesiaknięty, że musiałem powiedzieć stop, ułożyłem sobie życie ..rodzina teraz mam córeczkę ale od roku znowu zaczołem sie żle czuć kołatanie serca...ucisk w klatce piersiowej.. drżenie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 11

.. ...),a mój mąż pracuje średnio 12 godzin i zostanę ze swoimi myślami sama w domu to jestem cała spocona. Czytałam na tym forum o różnych lekach,ale ja w tej chwili mam taką fobię jeśli chodzi o zmianę leku, że strasznie się boję że zadziałają w przeciwnym kierunku. Czy ktoś zmieniał już..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 20

.. ...sobie jak skończą szkołę średnią, to jeszcze bardziej, to utrzymuje mnie w przekonaniu jak wiele jej zawdzięczam, i że w przyszlości to ja będę jej pomagać, a nie ona mi. Jednak nasze mamy nie oczukują niczego od nas w zamian, bo uwarzają to za coś normalnego, one po prostu chciały dla..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 28

.. ...Pyszności też jakoś średnio umiem sobie odmawiać. Taka pora - a to grill, a to lody, zawsze jest okazja, by odłożyć spalanie tłuszczu na potem. Za jakieś dwa tygodnie wracam do Gorzowa - już postawiłam sobie cel: schudnę, bo będę miała uregulowany tryb życia. Kolejna obietnica! Mój..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 14

.. ...przytomność traciłam średnio raz w roku już od dziecięcych lat. Niemniej zawsze tłumaczono to, że albo było mi za ciepło, albo może nie zjadłam śniadania, a że jestem szczupłem budowy ciała - to że na pewno się odchudzam i to z * wycięczenia * po prostu mdleję... porażka!! Żeby było..

Ablacja - Walczak, Czerwiński, Wojnarowa - Str. 3

.. ...zabieg. Ataki miewam średnio raz w miesiącu i trwają one około 5 min ( nie wiem, czy sa jakies inne ataki, ktorych np nie czuc i nie zdaje sie sprawy, ze sie je ma - ja mowie o tych, ktore czuje, serce mi kołacze jak szalone i robi mi sie slabo ), a raz zdarzylo sie tak ( na początku..

Bradykardia jak leczyć? - Str. 2

.. ...uderzeń to 34, najniższe średnie z całej godziny to 41uderzeń na minute Trenuje kolrarstwo, ale będę miał badania czy czasami nie zadlugie te odpoczynki serca. Pozdrawiam Mateusz Chorowalam na serce i na to samo mam rozrusznik od 2004 roku nie przeszkadza mi w zyciu ale nie martwie sie..

Chelatacja - Str. 5

.. ...ciężkich przychodzą średnio dopiero po 6 miesiącach i utrzymują sie przez długie lata. Efektów tych, chory o umiarkowanej spostrzegawczości, po prostu nie zauważa. Szybciej obserwowane rezultaty nie są rezultatami leczniczymi chelatacji, ale innymi efektami leczniczymi związanymi w tymi..

Chelatacja - Str. 6

.. ...Słońce. Wprowadzamy bezpośrednio do krwiobiegu EDTA połączone z sodem, a w moczu znajdujemy EDTA połączone z różnymi innymi metalami, w tym głównie z ołowiem. Po całej kuracji badamy stężenie ołowiu w kości, i stwierdzamy przekroczenie stukrotne, a nie dwu tysiąckrotne jak było przed..

Chelatacja - Str. 7

.. ...relacjonuje, wcale nie są bezpośrednim wynikiem chelatacji, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jest to wynik samo ozdrowienia, na które jednak w znaczący sposób złożyło się i odtrucie z metali ciężkich z udziałem EDTA. http://video.google.pl/videoplay?docid=5735775420956404366 Po..

Chelatacja - Str. 9

.. ...pisze,niż dziewczyna ze średnim wykształceniem.Ni pisz więcej postów bo Twa rodzina musi się wstydzić,że ma w domu nieuka. jureklubl jureklubl do Rafała - potrzebna będzie szczegółowa kontrola urzędu skarbowego.Natychmiast powiadamiam urząd by dokładnie wyliczył należności 140x 300=czyli..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...czestoskurczów nadkomorowych średnio raz do roku ,najdłuższy trwał 9 godzin i narazie jako jedyny umiarawiany był w szpitalu /stąd wiem co to za cholera/ Akurat jestem po holterze i jeszcze wyników nie znam .Miewam też czasami skurcze dodatkowe ,robiłam badania na tarczycę - wszystko..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...12 000 na dobę czyli średni koło 9 na minutę i czułam u proferora ,że ónwiż je mam. Moja Pani kardiolog natomiast wysuchuje nawet te najsubtelniejsze, których ja nawet nie czuję......Na koniec podejrzewał mnie o nieuleczalną chorobe i wysłał na doł na echo, poprzednie miałąm 12 dni..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm

.. ...nie wymaga wymiany, a średnia wieku chorych na oddziale gdzie byłem operowany wynosiła ok. 60lat. więc jeśli oni mają nadzieję to dlaczego młodsi mają się bać? Mój mąż wlasnie przeszedł operacje zastawki, czuje sie niezle, dzis wlasnie miaj tydzien. Wstał jzu w 2 dobie. Narazie narzeka..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 2

.. ...się walec zamykający o średnicy odpowiadającej wielkości ubytku. Aby zwiększyć szczelność, parasolki są wzmocnione włóknami poliestrowymi, ponadto następuje ich samorozprężenie, dzięki czemu zostają dociśnięte do brzegu ubytku. Te piękne sprężynki z wąsikami służą do zamykania..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 7

.. ...anglojęzyczny jestem średnio : - ) Do Ochojca wybiorę się przy okazji najbliższego wolnego dnia, a narazie pozostaje czekać. Pozdrawiam Robert Cześć Robert.Ja w styczniu zapisałem się na listę oczekujących na ablację powiedziano mi,ze będę czekał od 3 do 6 miesięcy na zabieg.Termin już..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 8

.. ...innego osrodka. W gdańsku średni czas oczekiwania jest ok roku natomiast np. w szczecinie od 3 do 4 miesiecy.pozdrawiam Po udanym zabiegu wracasz w 100 % do zdrowia więc mozesz biegać ile tylko chcesz ale oczywiście po ablacji nalezy sie oszczedzac.Ja co prawda miałem nie udana ablacje..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 25

.. ...Frakcja wyrzutowa spadła średnio ale ma wahania dość nieprzewidywalne lecz nie spada poniżej 50%. 63, 70, 55, ostatnia była 67%. Przedsionki też uległy powiększeniu ale nie takiemu jak opisywałem wcześniej. Około 4,5cm x 5 a komory bez zmian i frakcja skracania wydłużyła się do 33% A i..

Po ablacji

.. ...razy tętno max ,min i średnie( nie pamietam a opisu przy sobie nie mam )no i oczywiście gdy miałam holtera nie miałam typowej arytmi przez te 24 godziny ,no nie stety ta dolegliwość nie jest na zawołanie ( a chciałam żeby się zapisało - pewnie za bardzo chciałam ).W wypisach szpitalnych(..

Po ablacji - Str. 4

.. ...wrócił. Teraz samopoczucie średnie. Od czasu do czasu szarpnięcia, uderzenia do gardła, zatykania za mostkiem czaem jakieś skurcze dodatkowe. Wg lekarza nie ma zaburzeń rytmu więc te zaburzenia przewodzenia nie są groźne, ale proponuje mi powtórkę ablacji. Ja chyba się raczej nie..

Po ablacji - Str. 12

.. ...bo to naprawde nowe przezycie i warto, warto, warto! Ok Wiktor. Jak sam napisałeś, ktoś musi robić średnią większą od 1. Daj znać na forum, jak bdzie po 2 próbie. Bo wierzę, że się na nią zdecydujesz...

Po ablacji - Str. 15

.. ...częstymi nawrotami / średnio 2 - 3napady w tygodniu/ nie zastanawiałem się długo i zdecydowałem się na pomoc kardiochirurga. W decyzji pomogła mi informacja , otrzymana podczas konsultacji u prof Suwalskiego z Kliniki Kardiochirurgii SP CSK na Banacha, że operacja może byc przeprowadzona..

Niskie tętno - Str. 2

.. ...pisaniem pracy dyplomowej średnio od rana do 2 - 3w nocy by zdążyć na czas i również miałam problemy z zasypianiem, które nadal mnie męczą.Czy może to być spowodowane przemęczeniem organizmu?Dodam że mam 25lat. na dodatek mam niską temperaturę 34,5 - 35, ale odkąd pamiętam miałam taką..

Szybkie tętno - Str. 8

.. ...statystykę - wychodzi mi atak średnio raz w tygodniu :( Monia - wysłałam Ci maila Czy ktoś mnie wtajemniczy, w którym miejscu dokładnie następuje wkłucie ablacyjne, jedna czy obydwie, aorty udowe? U mnie narazie, odpukac, wszystko OK. Pilnuj sie, Agnieszka i nie daj tej cholerze!!!!! A..

Szybkie tętno - Str. 14

.. ...takiej sytuacji lądowałam średni dwa razy w tygodniu na pogotowiu. teraz biorę to na przeczekanie. W ostateczności biorę jakąś tabletkę uspokajającą albo temu podobne ziółka. Powoli pomaga. Później jednak muszę odespać ten atak. Może to jakaś nerwica? Ale dlaczego odczuwam silny ból..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 5

.. ...wiem to te liczby to średnica tej zastawki...ale najważniejsze jest ...zdrowie wiec pani Moniko czas chyba zapomniec już o przykrych sprawach...ja powoli tez zapominam pomimo ze ni emineło jeszzce dwa miesiące od operacji: ) pozdrawiam Witam wszystkich! Mam też tykające * cudo *..

Częstoskórcz napadowy a ciąża i poród

.. ...Ataki częstoskórczu mam średnio raz do roku. Ostatni miałam w 2005 w listopadzie. Od tamtego czasu przez jakiś czas serce mi się uspokoiło teraz czasami czuję nierówne palpitację głównie jak się zdenerwuję i uczucie ciężkości tak jak by ktoś połażył mi dłoń pod piersią. Proszę jeśli są..

Raz na jakiś czas serce zaczyna bić o wiele mocniej

.. ...ponad 100/min, ja mam średnie 96/min, powinnam ok 60 - 70. Leczy się bardzo łatwo, tabletkami. Jest jeszcze coś takiego jak częstoskurcz, on ma dwie odmiany chyba, to można sprawdzić, i polega z kolei na tym, że serce Ci pracuje normalnie, ale nie wiadomo kiedy nagle przyspiesza, ja..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...jak tu teraz piszę to średnio odczuwam te wszystkie objawy... Niech tylko wyłącze komputer i przyjdzie mi spróbować zasnąć. Sen to zbawienie, bo jak przespie sie chocby 2 minuty to wszystko mi mija. Tylko najtrudniej jest zasnąć. Tabletki nasenne może by mi pomogły? NIgdy nie mialem z..

Częstoskurch, kołatanie, WPW czy tylko nerwica?

.. ...dniach mogło ci wyjść średnie tętno 86 ( bo np. miałaś mniej dodatkowych skurczów ). Ludzie żyją nawet z tysiącem dodatkowych skurczów dziennie. Bądź po prostu pod opieką dobrego kardiologa ( warto się za takim rozejrzeć ) choćby po to, żeby zmniejszyć nerwicę, bo to jest samonapędzająca..

Propranolol - Str. 2

.. ...biorę Betaloc 50 mg ale średnio pomaga. Jak myślicie: czy mogę w momentach silniejszych zaburzeń dołączyć propranolol 10 ( nie codziennie? Czy ktoś go brał łącznie z Betalocokiem i czy to nie za duża dawka? witam. ,mam pytanie bo mam w domu pewna chora osobe ktora jest lekomanka. ostatni..

Ablacja - Str. 5

.. ...się z tym od szkoły średniej ( mam o 4 wiosny więcej od Ciebie Mariusz ). Za każdym razem potrafiłam powiedzieć, kiedy zaczynał i kiedy kończył mi sie atak. U mnie wyglądało to tak, jakby serce wskakiwało na szybszy bieg. Biło szybko, mocno aż buzka sie podnosiła( najwieksze..