średnia objętość płytek krwi

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

.. ...bezwzględnej ilości ( PLT ), średniej objętości ( MPV ) oraz właśnie wskaźnik anizocytozy. PDW mówi nam, jaki procent trombocytów różni się pod względem objętości w stosunku do przeciętnej płytki. Znaczne zróżnicowanie płytek może świadczyć o zaburzeniach w produkcji trombocytów, np. o..