śródsierdzie

Wsierdzie

.. ...Wsierdzie przechodzi w śródsierdzie, czyli najgrubszą warstwę serca, zbudowaną głównie z komórek mięśniowych ( kardiomiocytów ). Na granicy tych dwóch warstw wyróżnia się strefę przejściową, nazywaną warstwą podsierdziową. Prawidłowe ukrwienie tej warstwy wymaga odpowiednio długiej fazy..

Woda w worku osierdziowym u nastolatki

.. ...środkowa – śródsierdzie ( łac. myocardium ) * wewnętrzna – wsierdzie ( łac. endocardium ) Między wewnętrzną blaszką trzewną osierdzia, pokrywającą mięsień sercowy, a zewnętrzną blaszką ścienną występuje wąska szczelina – jama osierdzia, wypełniona płynem..