Stan rzucawkowy

Zespół HELLP

Zespół HELLP

.. ...ciężarnych będących w stanie przedrzucawkowym lub rzucawkowym i związany jest z poważnymi przypadkami. Wiele kobiet cierpiących na nadciśnienie tętnicze znajduje się w stanie przedrzucawkowym jeszcze zanim wystąpi u nich zespół HELLP. Jednak w niektórych przypadkach objawy zespołu HELLP..