Stanów

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

Zespół bolesnego barku (bark-ręka, ramię-ręka)

.. ...mięśniowych ręki z powstaniem nieodwracalnych przykurczów. Zespół bolesnego barku to wspólna nazwa dla schorzeń dotyczących ścięgien, pochewek ścięgnistych oraz przyczepów mięśni tej okolicy. Charakter dolegliwości jest wspólny: ból towarzyszący ruchom kończyny w stawie barkowym, ból..

Zastawki serca

.. ...- struny ścięgniste, stanowiące mechanizm umocowujący i napinający płatki; prąd przepływającej krwi napina płatki tak jak wiatr nadyma żagle. Płatki nigdy nie przylegają do ściany serca, lecz we wszystkich położeniach żywego narządu są tak ustawione, że swobodnie powiewają we krwi...

Powikłania zawału serca

.. ...płuc ( mechanizmem powstania jest niewydolność lewej komory i zastój krwi w płucach ). Do innych ostrych powikłań zawału serca należy również dysfunkcja lub pęknięcie mięśnia brodawkowatego, nagle występująca niedomykalność zastawki mitralnej ( dwudzielnej ), perforacja ( pęknięcie..

Niewydolność serca

.. ...niewydolności lewokomorowej jest stan po zawale mięśnia sercowego a także nadciśnienie tętnicze, wada mitralna, aortalna czy choroba niedokrwienna serca. Niewydolność prawokomorowa bardzo często pojawia się jako powikłanie niewydolności lewokomorowej. Niewydolność prawokomorowa może też..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...zatorowość płucna ) jest stanem klinicznym, w którym dochodzi do zamknięcia światła jednej z tętnic płucnych materiałem zatorowym. Materiał zatorowy to w większości przypadków zakrzep ( może też być nim tłuszcz uwolniony z tkanek do układu krążenia podczas urazu ). Typowa lokalizacja..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...godzin po zabiegu pozostanie specjalna koszulka na wypadek powtórnej interwencji wieńcowej. W miejsce po wkłuciu cewnika zakładany jest opatrunek uciskowy. Powikłania angioplastyki zdarzają się stosunkowo rzadko, mogą być spowodowane powstaniem w miejscu wkłucia niewielkiego siniaka (..

Bradykardia

.. ...działanie leków. Wśród stanów patologicznych powodujących bradykardię można wymienić: zmiany zwyrodnieniowe w układzie bodźcoprzewodzącym; choroba niedokrwienna serca; niedoczynność tarczycy; przedawkowanie beta - adrenolityków, glikozydów; hiperkaliemia - nadmierne stężenie potasu we..

Tachykardia

.. ...stosowanie używek ( kawa, papierosy ( nikotyna ), kofeina w napojach ); migotanie przedsionków, trzepotanie przedsionków; niewydolność serca, infekcyjne zapalenie wsierdzia; zapalenie mięśnia sercowego...

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...Simvacor, Vasilip, Vastan, Ximve, Zocor ) i atorwastatynę ( Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard ). Jednym z wielu dostępnych na rynku fibratów jest fenofibrat ( Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo - Feno ). Nieco rzadziej używane są również inne leki regulujące..

LDL Cholesterol

LDL Cholesterol

.. ...Density Lipoproteins ) stanowią w surowicy krwi największą frakcję lipoproteinową i są głównym transporterem cholesterolu. Długoletnie badania kliniczne wykazały bezpośredni związek pomiędzy stężeniem cholesterolu LDL a chorobą niedokrwienną serca. To właśnie ta frakcja cholesterolu..

Wstrząs kardiogenny

.. ...Wstrząs kardiogenny to stan zagrażający życiu pacjenta. Wstrząs kardiogenny ( pochodzenia sercowego ) jest stanem niewydolności mięśnia sercowego wywołanej upośledzeniem funkcji wyrzutowej serca. Najczęstszą przyczyną wstrząsu kardiogennego jest zawał mięśnia sercowego. W celu ustalenia..

Hipoksja

.. ...Hipoksja jest określeniem stanu klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji czyli niewystarczającego utlenowania tkanek. Hipoksja objawia się sinicą centralną. Sinica występuje gdy ilość zredukowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...uciśnięta i nie jest w stanie zapewnić wystarczającego ukrwienia mięśnia sercowego. U dzieci i młodych dorosłych wada objawia się z reguły zaburzeniami rytmu, bólem wieńcowym wywoływanym wysiłkiem. W większości przypadków tętnice te są hipoplastyczne ( słabiej rozwinięte co jest..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...ekspresji genów komórkowych. Standardy leczenia świeżego zawału serca ( AMI ) zapobiegające zmianom geometrii i funkcji lewej komory: jak najszybsza reperfuzja ( przywrócenie krążenia na poziomie tkankowym w celu ograniczenia wielkości obszaru martwicy ); udrożnienie i utrzymanie..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zastosowaniu w określonych stanach klinicznych. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, nadkomorowe zaburzenia rytmu serca, kardiomiopatia przerostowa. Działania niepożądane Ca - blokerów. niedociśnienie, bóle i zawroty..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...stymulatory, które są w stanie opanować tachykardię. Stymulatory ( rozruszniki serca ) mogą być stosowane czasowo, zapewniają stymulację w sytuacjach nagłych lub zabezpieczających pacjenta przez krótki okres bradykardii ( np. podczas zawału serca ) do czasu założenia stymulacji na stałe;..

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

Nadciśnienie tętnicze u kobiet w ciąży

.. ...wszystkich kobiet w ciąży, stanowiąc największą przyczynę zgonów matek i płodów. Rozpoznanie nadciśnienia tętniczego w ciąży sugeruje wzrost wartości ciśnienia tętniczego powyżej 140/90 mmHg lub 15 mmHg i więcej w porównaniu do wartości mierzonych przed ciążą lub w pierwszym trymestrze..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...Oedema pulmonalis ) to stan kliniczny będący wynikiem masywnego przemieszczenia płynów z włośniczek płucnych ( drobne naczynia do tkanki śródmiąższowej ) i pęcherzyków płucnych. Zjawisko to spowodowane jest wzrostem ciśnienia w łożysku naczyniowym płuc. Przyczyny obrzęku płuc. sercowo -..

Walwuloplastyka balonowa zastawki aortalnej

.. ...dobierana jest tak aby stanowiła ona w momencie pełnego napompowania ok. 90% średnicy pierścienia zastawki aortalnej. Skuteczność zabiegu jest wysoka jednak ze względu na wysoką jego inwazyjność mogą wystąpić powikłania takie jak: zaburzenia rytmu serca, wstrząs kardiogenny...

Przewlekła niewydolność serca

.. ...wynikające często z niedodmy, stanów zapalnych, zmian zwłóknieniowych. Odróżnienie niewydolności skurczowej od rozkurczowej nie jest możliwe na podstawie badania fizykalnego. Niewydolność skurczową może sugerować poszerzenie sylwetki serca, przesunięcie w lewo uderzenia koniuszkowego,..

Genetyczne podłoże przerostu lewej komory serca

.. ...dotychczas wiadomo o stanowiących podstawą przerostu procesach patologicznych zachodzących w komórkach mięśnia sercowego. Według naukowców z Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Londyńskiego może tu odgrywać rolę gen o nazwie alfa - PPAR. Badania przeprowadzono u 144 zdrowych rekrutów armii..

Tamponada worka osierdziowego

.. ...upośledzenie kurczliwości. Stan kliniczny pacjenta zależny jest od szybkości gromadzenia się płynu w worku osierdziowym. Klinicznie tamponadę dzielimy na ostrą i podostrą: Tamponada worka osierdziowego ostra to bardzo dynamiczne gromadzenie się płynu w worku osierdziowym, np. w wyniku..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...człowieka. W różnych stanach patologicznych ( zapalenie, uraz ) może dojść do gromadzenia się w nim krwi lub płynu wysiękowego. Obecność dużej ilości płynu w worku osierdziowym prowadzi do upośledzenia pracy serca ( utrudniony jest skurcz i rozkurcz ). Wykonanie nakłucia worka..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...tętnic ), a następnie powstanie zmian powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego - mówimy wtedy o chorobie wieńcowej; wymienione poniżej inne przyczyny choroby niedokrwiennej serca są bardzo rzadkie; zwężenia naczynia w przebiegu: kiły, reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...uniesienie ST, a objaw ten stanowi nieraz podstawowy wskaźnik do intensywnego leczenia trombolitycznego lub angiografii i rewaskularyzacji. Dlatego kobiety częściej nie otrzymują w porę właściwego leczenia. Kobiety z podejrzeniem choroby niedokrwiennej rzadziej przechodzą badania zarówno..

Powstawanie blaszki miażdżycowej

Powstawanie blaszki miażdżycowej

.. ...odpornościowego reagujące na stan zapalny ) pośród komórek tworzących blaszkę miażdżycową. Być może rozwój miażdżycy jest efektem zakażenia bakteryjnego, rozpatrywana jest rola Chlamydi ( Chalmydia pneumoniae )...

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...konsekwencje tej choroby stanowią poważne problemy społeczne. Od strony poznawczej, problematyka związana z tą chorobą ma charakter interdyscyplinarny, przy czym psycholodzy są grupą uczestniczącą w badaniach z tego zakresu od wielu lat i posiadającą niekwestionowany wkład. Praktyka..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...zjawiska hibernacji mięśnia sercowego. Wiadome jest, że zmiany w budowie takie jak zmniejszenie ilości sarkomerów i białek kurczliwych oraz procesy włóknienia, przyczyniają się do upośledzenia kurczliwości...

ECHO serca (USG serca)

ECHO serca (USG serca)

.. ...skrzeplin w jamach serca. Badanie trwa ok. 30 - 60 minut, jest nieinwazyjne i bezbolesne dla pacjenta. Zwykłe badanie echo nie wymaga żadnego przygotowania. Przed ECHO przezprzełykowym należy być na czczo...

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...niewprawnej. Z tego względu standardy ILCOR dla laików zmieniły punkt C - sprawdzenie tętna na sprawdzenie oznak krążenia. Laik pochyla się jak przy sprawdzaniu oddechu i obserwuje, czy są obecne ruchy oddechowe klatki piersiowej, czy poszkodowany połyka, czy poszkodowany porusza..

BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)

BMI (wskaźnik masy ciała, body mass index)

.. ...sytuacji gdy tłuszcze stanowią 20% wagi mężczyzny lub 30% masy kobiety. Pośrednią metodą obliczenia zawartości tłuszczów jest właśnie wyliczenie wskaźnika BMI. BMI = masa ciała w kg / wzrost w metrach do kwadratu Przykład: Mężczyzna ważący 100 kilogramów przy wzroście 178 centymetrów ma..

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

Dieta obniżająca poziom triglicerydów

.. ...pokarmu. Całkowite zaprzestanie spożywania jakiegokolwiek alkoholu. Normalizacja masy ciała ( BMI w przedziale 20 - 25 ). Pacjenci z hipertriglicerydemią wywołaną węglowodanami ( jeżeli redukcja tłuszczów w diecie powoduje zwiększenie stężenia triglicerydów ) powinni stosować dietę, w..

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...człowieka nie jest w stanie syntezować dwóch nienasyconych kwasów tłuszczowych - dlatego nazywamy je kwasami egzogennymi lub niezbędnymi. Dietę śródziemnomorską określa się także jako zwyczaje żywieniowe panujące na Krecie, Grecji i południowej części Włoch we wczesnych latach..

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

Dieta obniżająca poziom cholesterolu

.. ...tłuszczu w taki sposób aby stanowił on poniżej 30% energii w twojej diecie. Redukcja tłuszczu: zmniejsz podaż tłuszczu nasyconego ( głównie zwierzęcego, poniżej 10% całkowitej zawartości energii ); tłuszcz nasycony zastępuj przede wszystkim tłuszczami jednonienasyconymi lub..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...oprócz choroby wieńcowej, stany chorobowe powodujące bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze?. Tak. Wiele jednostek chorobowych objawia się bólami w klatce piersiowe, a kilka z nich daje objawy łudząco podobne do dławicy. Diagnostyka różnicowa dławicopodobnych bóli..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...cukrzycowej. Białko powinno stanowić do 15% ogólnego zapotrzebowania energetycznego ( chude mięso, np. kurczak, indyk, cielęcina, ryby - najlepiej morskie - zalecane spożycie to minimum 2 razy w tygodniu, białko roślinne ). Unikaj tłustych mięs jak: parówki, salami, pasztety. Białko..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...Acenokumarol podaje się w stanach, w których istnieje duże ryzyko incydentów zakrzepowo - zatorowych, na przykład po operacjach wszczepienia sztucznych zastawek serca czy protez naczyniowych, u chorych z utrwalonym migotaniem przedsionków itd. Acenokumarol należy przyjmować..

Arytmia serca

.. Arytmia serca to stan, w którym prawidłowa praca serca jest zaburzona. U podłoża tego typu patologii leżą nieprawidłowości w rozchodzeniu się pobudzenia elektrycznego generowanego przez układ bodźcoprzewodzący serca. Przyczyną zaburzenia może być uszkodzenie tego układu, na przykład blizna po zawale serca w..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...von Willenbradna. APTT skraca się w stanach nadkrzepliwości. Normy laboratoryjne podstawowych parametrów: PT: 12 - 18 sek. INR: 0,8 - 1,2 PT%: 80 - 120 sek. APTT: 37 - 46 sek. Fibrynogen: 200 - 400mg/dl..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...istnieje wiele innych stanów chorobowych, którym towarzyszy wzrost stężenia tej substancji, stąd mała przydatność oznaczania jej poziomu. Rozpoznanie zawału serca. Do rozpoznania zawału serca potrzebne jest spełnienie dwóch z trzech warunków: obecność specyficznych zmian w EKG,..

Kardiowersja

.. ...kardiowertera - defibrylatora. Standardowo używa się elektrody mostkowej ( przykładana do mostka pacjenta ) i elektrody koniuszkowej ( przykładana do ściany klatki piersiowej na lewo i do dołu od lewego sutka ). Rzadziej wykorzystuje się ułożenie elektor tył - przód ( elektrody..

Frakcja wyrzutowa

.. ...Niewydolność może też być stanem nagłym, na przykład w ostrym zawale serca czy w zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu grypy. Niewydolność lewokomorowa serca powoduje spadek wydolności wysiłkowej. Znaczna niewydolność może doprowadzić do zastoju w krążeniu płucnym, nawet do obrzęku..

Migotanie komór

.. ...medycyną powinien być w stanie rozpocząć zewnętrzny masaż serca. Należy klęknąć obok nieprzytomnego, ułożyć obie dłonie jedna na drugiej ( można spleść palce ) na środku mostka reanimowanego i rytmicznie uciskać klatkę piersiową. Ręce ratownika muszą być wyprostowane w łokciach. Masaż..

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...stosowane w różnych stanach depresyjnych, również w leczeniu schizofrenii. Mechanizm działania leków z tej grupy polega na blokowaniu wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Są to neurotransmitory, czyli substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia między komórkami..

Borelioza

Borelioza

.. ...kolanowe ( obrzęki, stan zapalny ). Neuroborelioza ( zajęty układ nerwowy ) może powodować niedowłady, porażenia nerwów, zapalenie mózgu. Ta postać choroby często przypomina stwardnienie rozsiane. Możliwe jest również wystąpienie zaburzeń pamięci i zachowania ( objawy jak w zespołach..

Ciągłe zmęczenie

Ciągłe zmęczenie

.. ...Jest więc niebywale wiele stanów chorobowych, którym towarzyszyć może uczucie ciągłego zmęczenia. Aby postawić trafną diagnozę lekarz powinien na podstawie wywiadu zlecić odpowiednie badania dodatkowe...

Duszność

Duszność

.. ...sercu, które nie jest w stanie zapewnić dostatecznego przepływu krwi oraz w samej krwi, której zdolność do transportu tlenu może być ograniczona. Duszność może więc być objawem bardzo wielu chorób. Duszność jest jednym z głównych objawów niewydolności serca ( skala NYHA dzieli..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...przed ułamkiem sekundy. Stan taki nazywamy refrakcją, jest to czas w którym komórka nie może być pobudzona do pracy. Jeśli impuls dodatkowy natrafi na okres refrakcji kardiomiocytów, nie wywoła skurczu serca. Możliwy jest też skurcz hemodynamicznie pusty. Mięsień komory kurczy się, ale..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...alergicznej na daną substancje. W przypadku inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny najniebezpieczniejszym działaniem niepożądanym jest zespół serotoninergiczny. Stan ten jest wynikiem znacznie podwyższonego stężenia serotoniny. Do takiej sytuacji może dojść po znacznym przedawkowaniu..

Blok lewej, prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...niewydolność serca. Blok odnogi może również przejść w całkowity blok przedsionkowo - komorowy, którego wystąpienie jest stanem zagrożenia życia. W takich sytuacjach wyjściem jest wszczepienie rozrusznika serca...

Bigeminia komorowa

.. ...normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych zlokalizować miejsce, gdzie znajduje się ektopowe źródło rytmu i wykonać zabieg ablacji...

Ból żołądka

Ból żołądka

.. ...dokładne obejrzenie stanu przełyku i żołądka od wewnątrz, umożliwia także wykonanie badania na obecność Helicobacter pylorii i pobranie wycinka błony śluzowej do badania histologicznego pod kątem choroby nowotworowej. W przypadku bólów w nadbrzuszu należy wsiąść pod uwagę możliwość..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...przykład w przebiegu zawału serca ), wymaga wszczepienia stymulatora. Badaniem służącym do rozpoznawania bloków przewodzenia jest EKG, często badanie holterowskie ( ciągły zapis EKG przez 24h lub dłużej )...

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...do ogólnoustrojowego stanu zapalnego i uszkodzenie wielu narządów. Toczeń układowy występuje częściej u kobiet niż u mężczyzn. Dokładne przyczyny wystąpienia reakcji autoimmunologicznej nie są znane, dyskutowana jest rola uwarunkowanie genetycznego oraz wpływ hormonów. Choroba przebiega..

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Niedomykalność mitralna to stan, w którym krew cofa się w czasie z skurczu z lewej komory do lewego przedsionka. Niedomykalność zastawki może wynikać z uszkodzenia każdego z elementów aparatu zastawkowego. Defekt może dotyczyć samych płatków, najczęściej jest to następstwo choroby..

Kamica pęcherzyka żółciowego

.. ...pęcherzyka żółciowego to stan, w przebiegu którego wewnątrz pęcherzyka żółciowego powstają kamienie. Najczęściej są to kamienie cholesterolowe. Kamica pęcherzyka żółciowego zagraża bardziej ludziom otyłym niż szczupłym oraz bardziej kobietom niż mężczyznom. Choroba może być przez długi..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...okładu oddechowego: od stanów zapalnych jak zapalenie oskrzeli czy płuc, poprzez astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ( POChP ) aż po gruźlicę i choroby nowotworowe. Przewlekły kaszel z odpluwaniem wydzieliny jest codzienną dolegliwością palaczy. Kaszel może być także objawem..

Fastum gel

.. ...przeciwzapalne, przeciwgorączkowa i w pewnym stopniu również przeciwagregacyjne. Lek w postaci żelu jest używany miejscowo po rożnego typu urazach, w przypadku stanów zapalnych stawów, mięśni, czy ścięgien...

Hipokaliemia

.. Hipokaliemia to stan, w którym stężenie jonów potasu ( K ) w surowicy krwi jest poniżej wartości przewidywanych przez normy laboratoryjne. Stężenie jonów potasu powinno zawierać się w przedziale 3,5 - 5,0 mmol/L. Przyczyny hipokaliemii. Hipokaliemia może byś spowodowana stosowaniem leków, które zwiększają..

Indapamid (Ipres long)

.. Indapamid to substancja aktywne z grupy leków moczopędnych ( diuretyków ). Lek ten zwiększa wydalanie sodu i potasu z moczem, przez co zwiększa również objętość wydalanego moczu ( sód pociąga za sobą wodę ). W czasie stosowania preparatów indapamidu należy liczyć się z możliwością wystąpienia hipokaliemii. W..

Sole potasu (Kalipoz, Kaldyum, Kalimat, Kalium, Acespargin, Kalibit)

.. ...potasu są podawane w stanach umiarkowanej hipokaliemii ( jeśli hipokaliemia jest znaczna, lub współistnieją zaburzenia wchłaniania, potas podaje się w postaci dożylnej ) oraz profilaktycznie, w celu zapobiegania wystąpienia hipokaliemii. Jony potasu są wypłukiwane z organizmu przez..

Nadczynność tarczycy

.. ...Nadczynność tarczycy to stan wynikający z nadmiaru hormonów tarczycy we krwi. Nadczynność może być pierwotna, to znaczy ze wynika z procesu chorobowego umiejscowionego w samej tarczycy, lub wtórna. Najczęstszą przyczyną wtórnej nadczynności jest hormonalnie czynny gruczolak przysadki..

Niedoczynność tarczycy

.. ...Niedoczynność tarczycy to stan wywołany za mała produkują hormonów ( T3 oraz T4 ) tarczycy w stosunku do zapotrzebowania organizmu. Chory z niedoczynnością tarczycy może byś spowolniały, odczuwać przewlekłe zmęczenie, jest zwykle senny. Chorzy preferują przebywanie w ciepłych..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. Fluwoksamina to substancja z grupy leków antydepresyjnych. Fluwoksamina należy do wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększa więc stężenie tego neurotransmitera w ośrodkowym układzie nerwowym, przez co wpływa na zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy..

Krążenie hiperkinetyczne

.. ...Krążenie hiperkinetyczne to stan, w którym, mimo niskiego ciśnienia tętniczego, objętość minutowa serca jest znaczna. Serce zwiększając częstość uderzeń i/lub silę skurczu kompensuje niskie ciśnienie układowe. Krążenie hiperkinetyczne ma miejsce na przykład w przypadku ciężkich zakażeń..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...np. choroba Hashimoto, stan po nadczynności leczonej całkowitą resekcją, wole nietoksyczne itd ). L - tyroksyna wywiera działanie analogiczne do naturalnego hormonu, przyspiesza procesy przemiany materii, metabolizm glukozy, tłuszczów i białek, podnosi temperaturę ciała, przyspiesza..

Niedotlenienie

.. Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili. Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu ( mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. Fenofibrat to substancja z grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo fibraty..

Wyciąg z ziela melisy (Nervosol)

.. ...ziołowego zawierają substancje o działaniu uspokajającym, rozkurczowym i nasennym - stąd zastosowanie nervosolu w stanach wzmożonego napięcia emocjonalnego, wyczerpania nerwowego i bezsenności i stanach lękowych. Kozłek i arcydzięgiel zawierają wśród swoich substancji czynnych miedzy..

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

MCHC (średnie komórkowe stężenie hemoglobiny)

.. ...ciężkim, przedłużającym się stanom odwodnienia organizmu. Kolokwialnie można powiedzieć, że wzrost MCHC świadczy o zagęszczeniu hemoglobiny we krwi. Odwrotnie, spadek wartości tego parametru może świadczyć o rozcieńczeniu krwi i jest obecny w stanach przewodnienia organizmu. Spadek MCHC..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...kryzy nadciśnieniowej. Stan ten potocznie nazywany jest wylewem do mózgu. Niebezpieczeństwo krwotoku mózgowego stwarza również nieodpowiednie stosowanie leków przeciwkrzepliwych, np. acenokumarolu. Niezależnie od przyczyny, jest to stan ostry, zagrażający życiu człowieka. Krwawienie..

Ketoza

.. Ketoza jest stanem, w którym dochodzi do nadmiernego wytwarzanie ciała ketonowych. Są one obecne w surowicy i w moczu chorego. Wynika to z patologicznego przestrojenia metabolizmu glukozy i tłuszczów. Rozwija się kwasica metaboliczna. Kwasica ketonowa może być wywołana ciężkim zatruciem alkoholowym,..

Krew w moczu (krwiomocz)

.. ...również być objawem stanu zapalnego nerek lub innych procesów chorobowych w obrębie tych narządów oraz ich naczyń krwionośnych. Częstą przyczyną obecności krwi w moczu jest kamica układu moczowego. Kamień, przesuwając się w dół układu, kaleczy najpierw miedniczkę nerkową, potem nabłonek..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...Powstające w sercu skrzepliny stanowią materiał zatorowy szczególnie niebezpieczny dla naczyń mózgu ( zator i udar niedokrwienny ) oraz pnia płucnego ( zator płucny ). Może się jednak także zdarzyć, że drobna skrzeplina będzie za mała, by zatkać duże naczynia, ale przedostanie się do..

Niedowaga

Niedowaga

.. ...niedowagi. Niedowaga jest stanem nienaturalnym dla organizmu człowieka. Może wynikać z i stanowić przyczynę wielu procesów chorobowych. Niedowaga jako skutek utraty masy ciała może być objawem chorób pasożytniczych, zaburzeń wchłaniania produktów pokarmowych, zaburzeń endokrynologicznych..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych ( głównie glukoza ) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach. Prawidłowe ukrwienie mózgu nie zawsze oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość tlenu. Objawy niedotlenienia mózgu mogą wystąpić nagle jako zawroty lub bóle..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...krążenia ( NZK ) jest to stan potencjalnie odwracalny, konieczne jest podjęcie czynności reanimacyjnych. Trzeba jednak pamiętać, że nagłe zatrzymanie krążenia może być pierwotnie spowodowane przyczynami poza sercowymi. W takich sytuacjach reanimacje nie przyniesie skutku, jeśli nie..

Osierdzie

.. ...serca w czasie pracy. W stanach chorobowych ( np. zapalenie osierdzia ) jama to może wypełniać się znacznymi ilościami płynu, wywoływać ucisk na mięsień sercowy i utrudniać tym samym jego pracę. Może dojść do stanu zwanego tamponadą, kiedy wypełniony płynem zapalnym lub krwią ( np. z..

Oś serca

.. ...się w sercu pobudzenia stanowi właśnie oś serca . Można więc powiedzieć, że jest to uproszczony kierunek rozchodzenia się prądu w układzie bodźcoprzewodzącym. Os serca może być prawidłowa ( normogram ), odchylona w lewo ( lewogram lub sinistorgram ) lub w prawo ( dextrogram ). Dokładne..

Kwasica

.. Kwasica jest to stan, w którym pH krwi spada poniżej wartości 7,35. Odpowiednie pH krwi jest absolutnie konieczne do prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, stąd jest ono zabezpieczone specjalnymi buforami. Możliwa jest sytuacja, w której o nadmiernym zakwaszeniu organizmu świadczą odchylenie od..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...się kilkadziesiąt substancji kancerogennych ( rakotwórczych ). Objawy raka płuc. Objawy raka płuc są nieswoiste, najczęściej pojawia się kaszel, po pewnym czasie dołącza się krwioplucie. U palaczy może dojść do zmiany rytmu kaszlu - kaszel który zwykle występował tylko rano, nagle..

Przepuklina przełykowa (przepuklina rozworu przełykowego)

.. ...rozworu przełykowego ) to stan, w którym część żołądka przeciska się z jamy brzusznej do klatki piersiowej. Te dwie jamy ciała rozdzielone są mięśniem przepony. W przeponie znajduje się kilka otworów, przez które biegną narządy takie jak aorta, żyła główna czy przełyk. Przełyk ciągnie..

Obrzęk nóg

Obrzęk nóg

.. ...spowodowany urazem czy stanem zapalnym ( np. róża ). Obrzęk w obrębie stawów może być związany z ich uszkodzeniem w przebiegu reumatycznego zapalenia stawów, zmian zwyrodnieniowych, urazów czy innych chorób ( np. zespół nerczycowy ). Z patologi naczyniowych najczęstszą przyczyną obrzęku..

Preekscytacja

Preekscytacja

.. Preekscytacja to stan, w którym mięśniówka komór serca jest pobudzana przedwcześnie. W warunkach fizjologicznych impuls elektryczny powstały w węźle zatokowym musi przejść przez węzeł przedsionkowo - komorowy, gdyż jest to jedyne połączenie elektryczne pomiędzy przedsionkami a komorami. Transmisja ta wymaga..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...objawem. Mogą również stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta. Nie należy więc ich lekceważyć i zawsze zasięgnąć rady lekarza. Przyczyn skoków ciśnienia może być wiele, począwszy od wpływu ciśnienia atmosferycznego, a skończywszy na nieadekwatnie dobranych lekach. Nagły..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...do mięśnia sercowe. Stanowią pierwsze odgałęzienia aorty wstępującej, rozpoczynają się tuż nad płatkami zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź międzykomorowa tylna...

Stymulacja przezprzełykowa

.. ...musi zostać połknięta. Stanowi ona na koniec długiego, cienkiego przewodu, który jest podłączony do aparatury stymulującej. Anatomicznie, przedsionki serca znajdują się zaraz przed przełykiem. Sonda wprowadzona w tą okolicę ma dwa zadania. Po pierwsze pobudza serce za pomocą impulsów..

Tężyczka

Tężyczka

.. Tężyczka jest to stan nadpobudliwości nerwowo - mięśniowej wywołany zaburzeniami elektrolitowymi w organizmie. Główną przyczyna jest spadek stężenie wapnia w osoczu krwi ( hipokalcemia ), ale w niektórych sytuacjach podobne zaburzenia może wywołać także znaczny spadek poziomy magnezu. Objawami tężyczki są..

Śpiączka

Śpiączka

.. ...Śpiączka jest ciężkim stanem zaburzenia świadomości. Jest to zaburzenie o charakterze ilościowym, to znaczy że chory nie ma kontaktu z otoczeniem. Skala Glasgow. W zależności od przyczyny śpiączki, ogólny stan kliniczny chorego może być ciężki lub stabilny. Ocenę świadomości przeprowadza..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...lewa komora nie jest w stanie wypompować krwi na obwód. Przeszkodą dla lewej komory może być koarktacja aorty ( odmiana podprzewodowa ), wrodzona stenoza zastawki aortalnej lub wrodzony ubytek łuku aorty. Możliwa jest też wrodzona wada budowy samej komory, sytuacja taka nazywany jest..

Zespół Gilberta

.. ...hiperbilirubinemii, czyli stanów podwyższonego stężenie bilirubiny we krwi, których objawem może być żółtaczka. Zespół Gilberta ma podłoże genetyczne. Przyczyną hiperbilirubinemii jest defekt jednego z enzymów komórek wątrobowych, UDP - glukuronylotransferaza ( UGT ). Jedną z funkcji..

Zator

.. Zator to stan, w którym dochodzi do zaczopowania naczynia tętniczego przez materiał zatorowy. Materiałem zatorowym może być skrzeplina, powstała na skutek zaburzeń przypływu krwi, na przykład w jamach serca ( migotanie przedsionków ) czy w zmienionych miażdżycowa tętnicach ( skrzepliny przyścienne,..

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...rytmu. Pierwszą fazę stanowi tachyarytmia ( zaburzenie rytmu serca z przyspieszenie jego pracy ). Najczęściej jest to wstawka migotania przedsionków. Tachyarytmia wygasa a na jej miejsce pojawia się zaburzenie o charakterze bradykardii ( zwolnienie rytmu serca ), często z towarzyszącymi..

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

.. ...można określić jako stan przedomdleniowy, dolegliwości ustępują samoistnie. Przyczyny zasłabnięć mogą być podobne jak omdleń ( zaburzenia napięcia naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia metaboliczne, psychiczne itd. ). Przyjmuje się, że skoro nie doszło do pełnej utraty..

Zakrzepowe zapalenie żył

.. ...dolnych i przedramienia. Stan zapalny w żyle może towarzyszyć chorobom zakaźnym, może także być rewelatorem ( sygnałem ) toczącego się organizmie procesu nowotworowego. Zwykle jednak zapalenie żył powierzchownych jest wywołane uszkodzeniem ściany żyły poprzez powtarzające się iniekcje..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...dysfunkcji samej krwi ( stany nadkrzepliwości ) powstaje przyścienna skrzeplina. Twór ten może zwiększać swój obwód aż do zamknięcia żyły, może także wydłużać się i przechodzić do sąsiednich naczyń. Może wreszcie oderwać się od ściany i z prądem krwi przedostać się do naczyń płucnych (..

Czynniki ryzyka zakrzepicy żył głębokich

.. ...gipsowe kończyn dolnych, stany po urazach miednicy, rozległe zabiegi operacyjne, ciąża. Wszystkim wymienionym stanom towarzyszy utrudnienie przepływu krwi z głębokich naczyń żylnych, czy to z uwagi na ucisk naczyń ( ciąża ), czy z uwagi na wyeliminowanie działania pompy mięśniowej (..