Stopnia

Ablacja

.. ...frequency do około 60 stopni Celsjusza. Uzyskana w ten sposób temperatura jest wystarczająca do wypalenia ogniska będącego źródłem arytmii. Ablacja jest zabiegiem leczniczym o bardzo wysokiej skuteczności lecz mogą po niej ponownie wystąpić zaburzenia rytmu. Jeżeli leczenie..

Niewydolność serca

.. ...operacja zastawek serca. Stopnie niewydolności serca. - według NYHA - New York Heart Assotiation. I. bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach, choroba serca bez niewydolności; II. umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach, upośledzenie wydolności fizycznej; III. znaczne..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...od stanu ogólnego osoby badanej i stopnia zaawansowania choroby, ich częstość nie przekracza 0.05%. Powikłania przy angioplastyce. Zawał serca Udar mózgu Zaburzenia rytmu serca pęknięcie ściany naczynia..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...przyjmuje w zależności od stopnia zaawansowania choroby jeden lek lub kilka leków jednocześnie. Dodatkowo, gdy zachodzi konieczność włączenia innych leków, chory otrzymuje któryś z leków drugiego rzutu. Do grupy tej należą: antagonisty aldosteronu, sartany, nitraty i hydralazyna. W..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...tej grupy w większym stopniu wpływają na mięsień sercowy i układ bodźcotwórczy, podczas gdy inne głównie na naczynia krwionośne. Właściwości te decydują o ich zastosowaniu w określonych stanach klinicznych. Wskazania do stosowania antagonistów receptorów wapnia. choroba niedokrwienna..

Rozrusznik serca (stymulator serca)

Rozrusznik serca (stymulator serca)

.. ...drugiego i trzeciego stopnia z objawami klinicznymi lub zaburzeniami hemodynamicznymi. Ostry zawał ściany przedniej często jest przyczyną hipotonii wynikającej z uszkodzenia lewej komory. Rozległy zawał może obejmować odnogi znajdujące się w przegrodzie międzykomorowej i powodować..

Scyntygrafia perfuzyjna

.. ...perfuzyjna to badanie stopnia ukrwienia mięśnia sercowego z zastosowaniem znaczników promieniotwórczych. Wykonuje się pomiary w czasie spoczynku i po wysiłku fizycznym ( intensywny spacer na bieżni, jazda na cykloergometrze rowerowym ) lub farmakologicznym pobudzeniu serca ( np...

Przerost mięśnia sercowego (przerost lewej komory serca)

.. ...komory niewielkiego stopnia nie jest początkowo widoczny; w bardziej zaawansowanych stadiach widoczne jest poszerzenie sylwetki serca w lewo ku dołowi i poszerzenie cienia aorty; EKG: wzrost wskaźnika Sokołowa Lyona ( jest to suma wysokości załamka S w odprowadzeniu V1 i załamka R w..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...ocenę przyczyn oraz stopnia zaawansowania niewydolności, bądź są procedurami specjalistycznymi, wykonywanymi z określonych wskazań ( cewnikowanie serca, koronarografia, badania izotopowe, rezonans magnetyczny. Celem leczenia niewydolności serca jest poprawa jakości życia chorych,..

Nakłucie worka osierdziowego

.. ...mniej więcej ok. 30 stopni do poziomu ( w pozycji tej płyn przemieszcza się przed przednią ścianę serca co ułatwia jego odprowadzenie ). Przed wkłuciem igły skóra pacjenta jest znieczulana roztworem lignokainy. Dostępy przy nakłuciu worka osierdziowego. Stosowane są dwa rodzaje dostępu..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...w prewencji drugiego stopnia. W artykule przedstawiono wyniki badań nad skutecznością oddziaływań interwencyjnych, z udziałem grupy kontrolnej. Uzyskane dane ilustrują skuteczność specjalnie zorganizowanych oddziaływań edukacyjnych, choć byłyby bardziej przekonywające, gdyby przytoczyć..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...postaci kardiomiopatii ( niewydolność serca ) może okazać się, że jedynym skutecznym leczeniem będzie przeszczep serca. Rokowanie zawsze jest poważne i zależy od stopnia zaawansowania niewydolności krążenia...

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...ciśnienie w nadmiernym stopniu, powodując złe samopoczucie, zawroty głowy czy omdlenia. Dawkę terapeutyczną dopiera się tak, oby otrzymane wartości ciśnienia były dobrze tolerowane przez pacjenta. Leki z grupy ACE - I powodują zatrzymywanie potasu w organizmie, należy zachować ostrożność..

Frakcja wyrzutowa

.. ...badaniu ECHO serca, IV stopniu chory odczuwa duszność w spoczynku i nie jest w stanie wykonywać prostych czynności ( np. uczesać się, zagotować wodę na herbatę, wszytko jest za bardzo męczące ). Farmakologiczne leczenie przewlekłej niewydolności serca polega na podawaniu leków z grupy..

Ból serca

Ból serca

.. ...nasilenie jest zależna od stopnia zwężenia naczyń wieńcowych i zaawansowania choroby. Dolegliwości utrzymują się kilka minut. Charakterystyczne jest ustępowanie bólu po podaniu preparatu nitrogliceryny ( najczęściej w postaci tabletki podjęzykowej, możliwe jest też podawanie..

Duszność

Duszność

.. ...niewydolność serca na cztery stopnie właśnie w oparciu o warunki, w których występuje duszność ). Duszność jest również jednym z objawów zatorowości płucnej, zawału, zapalenia mięśnia sercowego, wad zastawkowych czy zaburzeń rytmu serca. Z przyczyn innych niż czysto kardiologiczne na..

Blok przedsionkowo-komorowy

.. ...komorowych: W bloku pierwszego stopnia czas przewodzenia przez węzeł przedsionkowo - komorowy jest wydłużony. Taka sytuacja może być spowodowana niektórymi lekami, zaburzeniami elektrolitowymi, chorobą wieńcową serca. Może również wystąpić u zupełnie zdrowego człowieka, w pewnych..

Toczeń rumieniowaty układowy (SLE)

.. ...wrodzonego bloku przedsionkowo - komorowego III stopnia ( blok całkowity ). Leczenie tocznia polega na podawaniu sterydów i leków immunosupresyjnych oraz leczeniu powikłań wynikających z uszkodzenia narządów...

Niedomykalność zastawki mitralnej

.. ...Podstawa diagnostyki jest badanie ECHO. Kardiochirurgiczne operacje naprawcze wykonuje się w konkretnych grupach pacjentów z uwzględnieniem stopnia niedomykalności, przyczyn choroby i ogólnego stanu zdrowia...

Fastum gel

.. ...przeciwzapalne, przeciwgorączkowa i w pewnym stopniu również przeciwagregacyjne. Lek w postaci żelu jest używany miejscowo po rożnego typu urazach, w przypadku stanów zapalnych stawów, mięśni, czy ścięgien...

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...stężenie LDL, w niewielkim stopniu także TG oraz podwyższają HDL ( tzw. dobry cholesterol ). Na obniżenie się stężenia cholesterolu ma wpływ nie tylko blokowanie enzymu, ale także bardziej skomplikowane zmiany w wątrobie, dotyczące ilości receptorów dla LDL. Statyny są przede wszystkim..

Niedotlenienie

.. ...w których w znacznym stopniu upośledzona jest wymiana gazowa zachodząca w pęcherzykach płucnych. Odrębną sytuacją jest niedotlenienie narządu lub tkanki, którego zapotrzebowanie na tlen związane z wykonywaną pracą, chwilowo przerasta możliwości zdrowego organizmu. Przykładem jest wysiłek..

Lewogram

.. ...wynosi poniżej - 30 stopni mówimy o lewogramie. Odchylenie osi elektrycznej serca w lewo może występować w całkowicie zdrowym mięśniu sercowym. Jeśli z poprzednich wyników badań EKG konkretnej osoby wynikało, że oś serca jest prawidłowa a kolejne badania wykazują lewogram, musiały..

Oś serca

.. ...budowy układu bodźcoprzewodzącego, częściej są jednak związane z zaburzeniami rytmu serca, blokami przewodzenia ( typowo - bloki odnóg pęczka Hisa ) lub z uszkodzeniami układu ( blizna po zawale serca )...

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...wieńcowy, następuje stopniowe poszerzanie tych drobnych połączeń. Wytwarza się tak zwane krążenie oboczne, które w sytuacji całkowitego zamknięcia światła jednego z dużych odgałęzień tętnicy, pozwala ograniczyć obszar zawału. Jeśli jednak do zatkania tętnicy wieńcowej dochodzi nagle,..

Przewodozależne przepływ obwodowy

.. ...kliniczne są zależne od stopnia zwężenia. Przy bardzo wąskiej koarktacji konieczna jest drożność przewodu tętniczego. Krew z prawej komory kieruje się wtedy po części do naczyń płucnych a po części to aorty w jej odcinku powyżej zwężenia. Należy pamiętać, że jest to krew żylna,..

Owrzodzenia podudzi

Owrzodzenia podudzi

.. ...od wielkości rany i stopnia jej zanieczyszczenia. Przy małych owrzodzeniach czasem wystarczy ułatwienie odpływu krwi z kończyn dolnych ( rygor łóżkowy z uniesieniem kończyn ). Przed wszelkimi metodami operacyjnymi należy najpierw wyjałowić ranę przy pomocy odpowiednio dobranych..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...jest zachowawcze lub chirurgiczne. Zawsze obowiązuje ograniczenie czynników, które mogą powodować dalszy postęp choroby. Przede wszystkim konieczne jest zerwanie z nałogiem palenia i redukcja masy ciała...

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

Krytyczne niedokrwienie kończyny dolnej

.. ...niższy, tym znaczniejszego stopnia są zwężenia tętnic. Przy badaniu lekarz stwierdza także patologicznie niskie ciśnienie na tętnicach podudzia. Objawem, wynikającym z przedłużającego się krytycznego niedokrwienia, jest martwica skóry i mięśni. Niestety często jedynym możliwym..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...choroby zależne są od stopnia zwężenia. Mogą sprowadzać się do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach znacznego stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do udaru niedokrwiennego mózgu. Zwężenie tętnic..

Zespół Lerischa

Zespół Lerischa

.. ...wyczuwalne ( zależne od stopnia zwężenia ). U mężczyzn, a tej płci choroba dotyczy częściej, występują zaburzania wzwodu prącia ( impotencja ). Z czasem zespół Lerischa postępuje i może być konieczna amputacja kończyn dolnych. Leczenie jest uzależnione od stopnia zwężenia tętnic. Można..

Kardiomiopatia tachyarytmiczna (tachykardiomiopatia)

.. ...jednak stan do pewnego stopnia odwracalny. Po przerwaniu migotania przedsionków zabiegiem kardiowersji i skutecznym utrzymywaniu prawidłowego rytmu serca ( rytm zatokowy ), wymiary komór ulegają normalizacji, frakcja wyrzutowa zwiększa się. Fakt ten jest jednym z argumentów za próbami..

Zespół MAS

.. ...drugiego lub trzeciego stopnia mogą mieć miejsce dwie sytuacje: W odpowiedzi na blok przewodzenia dochodzi do bradykardii. Serce, pracując w zwolnionym rytmie, może nie być w stanie zapewnić odpowiedniego ukrwienia mózgu - stąd omdlenia. Drugą możliwą sytuacja jest wystąpienie chwilowej..

Medazepam (Rudotel)

.. ...tygodnie, lek odstawia się stopniowo. W czasie leczenie nie wolno spożywać alkoholu oraz prowadzić pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające medazepam ( za indexem leków MP 2007 ): Medazepam, Rudotel...

Ucisk w gardle

Ucisk w gardle

.. ...chłonne mogą do pewnego stopnia pozostać powiększone po przebytej chorobie oraz w przypadku często powtarzających się infekcji ( w tym przypadku dotyczących głównie górnych dróg oddechowych ). Możliwe są także przyczyny laryngologiczne, począwszy od znacznego powiększenia migdałków (..

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...buspironu u dzieci. Przy rozpoczynaniu terapii, nie należy prowadzić samochodu. Lek odstawiać stopniowo. Preparaty zawierające buspiron dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Mabuson, Spamilan...

Rehabilitacja po zawale serca

.. ...przede wszystkim od stopnia zawału, ogólnego stanu zdrowia pacjenta oraz od ewentualnych chorób współistniejących. Odchodzi się jednak od niegdyś zalecanego fotelowego trybu życia. Rozsądnie rozplanowana aktywność fizyczna działa pozytywnie nie tylko na psychikę człowieka, co i tak nie..

Reoperacja

Reoperacja

.. ...ciała człowieka. Poszczególne struktury mogą być trudne do zlokalizowania i zidentyfikowania. Wszystko to nie zmienia jednak faktu, że często reoperacja jest zabiegiem konieczny i ratującym choremu życie...

Sterydy

.. ...redukując dawkę. Dotyczy to głównie chorób, w których przebiegu sterydy przyjmuje się doustnie lub dożylnie. Leki przyjmowane w postaci aerozoli ( astmie, POChP ) nie mają działania ogólnoustrojowego...

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...czynnika Xa, w mniejszym stopniu trombiny ). Efekt przeciwzakrzepowy jest silny i długotrwały. Nadroparynę podaje się w postaci wstrzyknięć podskórnych ( najczęściej w skórę brzucha, w okolicy pępka ) u chorych unieruchomionych, zagrożonych zakrzepicą kończyn dolnych lub inną postacią..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...przewodzenia. Może także dojść do hipotonii. Lek należy odstawiać stopniowo redukując dawkę. Preparaty dostępne w Polsce zawierające acebutolol ( za indexem leków MP 2007 ): Abutol, Abutol long, Sectral...

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...bromazepamu odstawiać stopniowo redukując dawkę. Nie wolno stosować u kobiet w ciąży ani w trakcie karmienia piersią. Lek może uzależniać, terapia zawsze pod kontrolę lekarza. W trakcie przyjmowania bromazepamu nie wolno spożywać alkoholu ani prowadzić pojazdów mechanicznych. Inne..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. ...postaci, zajmuje w różnym stopniu i czasie niemal każdy układ w ludzkim organizmie. Zmiany dotyczące serca mogą się przejawiać jako zaburzenia rytmu i przewodzenia odczuwane przez chorego jako kołatania serca. Zmniejsza się także tolerancja wysiłku, u około 10% z układową postacią..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...mniejszym lub większym stopniu wpływają na krzepliwość krwi, zmniejszając ją poprzez blokowanie enzymu COX - 1. Pozostałe są lekami przeciwpłytkowymi nowej generacji, ich działanie polega na blokowaniu specjalnych receptorów, które umożliwiają płytkom agregacje. Drugą metodą na..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...- komorowy trzeciego stopnia; nienapadowy rytm węzłowy komór ( generowany z węzła zatokowo - przedsionkowego ). Są to sytuacje niebezpieczne ponieważ niewdrożenie odpowiedniego leczenia przeciwkrzepliwego przy braku czynność hemodynamicznej przedsionków grozi powikłaniami zatorowymi (..

Przełyk Barretta

.. ...przełyku. W przypadku poważniejszych zmian czasem wskazane są metody inwazyjne, na przykład koagulacja zmienionego nabłonka. Jeśli zmiany dysplastyczne są nasilone, czasem konieczne jest usunięcie przełyku...

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...poznawczych są do pewnego stopnia fizjologiczne, stanowią efekt starzenia się ludzkiego mózgu. O rozpoznaniu zespołu otępiennego decyduje więc nie sama obecność zaburzeń pamięci, ale ich nasilenie i inne cechy choroby. U ludzi młodych zaburzenia pamięci są szczególnie niepokojące. Mogą..

Skolioza

Skolioza

.. ...rentgenowskim przekracza 10 stopni. Na szczycie skrzywienia pierwotnego kręgi są najbardziej zniekształcone i zrotowane. Rotacja kręgów pociąga za sobą rotację klatki piersiowej i prowadzi do powstawania tak zwanego garbu żebrowego ( lub piersiowego ). Postępujące zmiany mogą prowadzić..

Retinopatia cukrzycowa

Retinopatia cukrzycowa

.. ...okulistycznym wyróżnia się trzy stopnie retinopatii cukrzycowej: retinopatia nieproliferacyjna prosta - w badaniu dna oka obserwuje się mirkonaczyniaki, krwotoki śródnaczyniówkowe, zmiany nazywane wysiękami twardymi ( lipidy ) oraz obrzęk plamki; retinopatia przedproliferacyjna - do..

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD)

.. ...ten jest do pewnego stopnia fizjologiczny, czasem ma jednak cechy patologii. AMD to patologiczna degeneracja fotoreceptorów i nabłonka barwnikowego oraz drobnych naczynek. Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem pojawia się zwykle miedzy 50 a 60 rokiem życia, częściej dotyka ludzi z..

Nefropatia cukrzycowa

.. ...albuminuria ) o rożnym stopniu nasilenia. W ramach zapobiegania i leczenie mikroalbuminurii zaleca się odpowiednią dietę, prawidłowe leczenie cukrzycy oraz stosowanie leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny ( ACE - I ) i antagonistów receptorów dla angiotensyny II. U każdego..

Klonidyna (Iporel)

.. ...Szczególną ostrożność należy zachować u chorych z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia - klonidyna zwiększa ryzyko wystąpienia groźnych arytmii. Iporel to handlowa nazwa preparatu zawierającego klonidynę...

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...podzielono na etapy, które stopniowo pozwalają pacjentowi przystosować się do nowego stylu życia i osiągnąć możliwie najwyższą sprawność . Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna obejmuje trzy etapy. Pierwszy rozpoczyna się i prowadzony jest w szpitalu, podczas pobytu pacjenta na..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...rozpoznania i klasyfikacji stopnia nadciśnienia wystarczy podwyższenie tylko jeden z tych dwóch wartości. Aż 86 proc. osób, u których zdiagnozowano nadciśnienie było otyłych, a u 47 proc. stwierdzono podwyższony poziom całkowitego cholesterolu; 17 proc. miało zbyt wysoki poziom cukru we..

W zawale serca liczy się przede wszystkim czas

.. ...dochodzi do martwicy - stopniowo obumiera coraz więcej komórek mięśniowych. Po trzech godzinach ich los jest przesądzony. Jeśli jednak uda się mechanicznie przetkać naczynie wieńcowe ( tak jakby się udrażniało zatkaną rurę ) albo zastosować środek fibrynolityczny, który rozpuszcza..

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...życia. Osoby zestresowane w pracy miały mniej zdrową dietę, uboższą w warzywa i owoce oraz były mniej aktywne fizycznie. Z innych badań wynika też, że są one bardziej narażone na problemy z piciem alkoholu...

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. ...tendencję do osiadania na zastawkach aorty w stopniu zależnym od ich stężenia we krwi. Dalsze badania powinny wyjaśnić stopień ryzyka oraz to jak wpływają na zastawkę suplementy, a jak dieta bogata w sterole...

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...zakładaniu pończochy o stopniowanym ucisku mankietów do przerywanego pneumatycznego ucisku. Są to metody fizykalnej profilaktyki przeciwzakrzepowej stosowane głównie w chirurgii. Profilaktyka przeciwzakrzepowa powinna być stosowana także na oddziałach niezabiegowych - internistycznych,..

Wymianiono zastawkę aortalną metodą przezskórną

.. ...powodu nawracających, stopniowo nasilających się cech niewydolności serca, prowadzących w końcu do śmierci. Pierwszy w świecie skuteczny zabieg implantacji został przeprowadzony w Vancouver w maju 2005 roku. Od tego czasu zabieg implantacji zastawki aortalnej alternatywną metodą..

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...sączenie się wapnia osłabia stopniowo siłę skurczu serca, a ponadto aktywuje enzym trawiący białka, co prowadzi do uszkodzenia własnych włókien mięśniowych. Naukowcy opracowali substancje, których działanie lecznicze polega na uszczelnianiu komórek mięśnia sercowego, a w najnowszych..

Kolejne geny sprzyjające nadciśnieniu

.. ...w sobie w niewielkim stopniu przyczyniają się do zwiększenia ciśnienia krwi, natomiast kiedy jedna osoba ma kombinację kilku z nich, wówczas obserwuje się znaczące podwyższenie ciśnienia i około 34 proc. wzrost ryzyka udaru i 21 proc. wzrost ryzyka zawału serca. Autorzy badań..

Nordic Walking w rehabilitacji chorób serca

.. ...pacjentom w znacznym stopniu sprawność fizyczną, poprawić komfort życia, zmniejszyć poczucia choroby, zwiększyć samodzielności, ale też dać nadzieję innym pacjentom, którzy z okien szpitalnych przyglądają się ćwiczeniom równie chorych kolegów. My niczego nie ukrywamy. Chcemy w ten sposób..

Operacja jednoczesnego szczepienia bypassów i ablacji

.. ...jest temperaturę ok. 60 stopni C. na elektrodzie i dzięki temu likwiduje się nieprawidłowe drogi przewodzenia w lewym przedsionku i żyłach płucnych. Według specjalistów przedłuża to czas operacji o kilka minut, ale w 75 - 80 proc. przypadków przywraca rytm zatokowy serca. Ta operacja ma..

Poczucie beznadziejności przyczyną chorób serca u kobiet

.. ...mogą być w większym stopniu narażone na udar i choroby układu krążenia. Podobnych zależności nie zauważyliśmy w przypadku innych symptomów depresji - mówi autorka badań dr Susan Everson - Rose z Uniwersytetu Minnesoty. W badaniach wzięło udział 559 kobiet w wieku około 50 lat, które nie..

Masywne uda chronią serce

.. ...centymetrów są w mniejszym stopniu narażone na choroby serca - przekonują duńscy naukowcy. Ich zdaniem, uda o mniejszym obwodzie nie mają wystarczającej masy mięśniowej, przez co zmniejsza się wrażliwość na insulinę. To z kolei zwiększa ryzyko cukrzycy i chorób serca. Jednak specjaliści..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...terapii w bardzo dużym stopniu zależą od pacjenta i jego dobrej współpracy z lekarzem - zaznaczył prof. Tykarski. Według kardiologa, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie dawki i częstości zażywania leków jest jedną z najważniejszych przyczyn niskiej skuteczności terapii..

Stres częstą przyczyną zawału

.. ...30 - latków. W dużym stopniu można za to obwiniać stres - przekonywali na konferencji prasowej. Wskazywali przy tym, że stres wymienia się rzadziej wśród czynników ryzyka chorób sercowo - naczyniowych niż otyłość, brak ruchu, niezdrową dietę czy palenie. Może to być związane z faktem, że..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...przyczyniają się one w większym stopniu do rozwoju miażdżycy naczyń oraz powikłań sercowo - naczyniowych - wyjaśniła specjalistka. Jak podkreślali kardiolodzy, redukcja masy ciała ma ogromne znaczenie w zapobieganiu i leczeniu nadciśnienia. Nawet umiarkowane schudnięcie może zapobiegać..

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

Test tolerancji nikotyny Fagerströma

.. ...Fagerströma informuje o stopniu uzależnienia od nikotyny. W jakim czasie po przebudzeniu sięgasz po pierwszego papierosa? w ciągu 30 min. 1 po 30 min. 0 Czy sprawia Pani/Panu powstrzymanie się od palenia w miejscach, gdzie jest to zakazane, np. w bibliotece, w kinie itp? tak 1 nie 0 Z..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...mogą się pojawić różne stopnie bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Trzeba to dokładnie sprawdzić, bo część z nich wymaga jedynie obserwacji a część leczenia. Koniecznie doradzam kontakt z kardiologiem i dokładną diagnostykę. Raczej w trybie pilnym. Warto to szybko sprawdzić..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 8

.. ...mogą się pojawić różne stopnie bloków przewodzenia przedsionkowo - komorowego. Rozumiem, że z powodu przypalenia tam gdzie nie trzeba? W takim razie czemu lekarze nie upewnia sie 5 razy przed przypaleniem, czy na pewno nic tu nie zaszkodzą? A jeśli nie są pewni, to nie powinni tam..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...Wyluzowałam się do tego stopnia, że nie mogli wywołać u mnie częstoskurczu i musiałam dostać jakiś środek, który powodował uczucie lęku, niepokoju. Właściwie to oprócz uczucia chłodu nic innego nie czułam: ) ) ) ) Pani dr ( chyba anastezjolog ), nazwiska nie znam, przesympatyczna osoba,..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...w tym miejscu małego stopnia, ugięcie przedniego płatka ale bez wyraźnych cech prolapsu. Wiem, że zamęczam Panie doktorze ale na tym punkcie jestem przewrażliwiona. Magda jest świadkiem. Conka również. Jestem ciekawa opinii Pana doktora. Czy powinnam siwieć dalej czy jednak się uspokoić..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...trojdzielnej fale zwrotns I stopnia Vmax 0,70m/s i fala zwrotna o V max 2,7m/s, wiec sie nie martw na cztery zastawki mam tak napisane w trzech a nerwice mam ale lekowa jestem po terapi jest lepiej!!!! pa lekarze mi mowia ze to nie sprawa serca lecz psychiki!! dzis bylam na powtornym..

Operacja zastawki aorty

.. ...z niedomykalnością I stopnia i poszerzenie aorty wstępującej do 44mm. Lekarz stwierdzil że na razie nie ma potrzeby operacji, należy jedynie kontrolować poszerzanie się aorty. Jestem bardzo zaniepokojona zwlaszcza że prowadziłam aktywny tryp życia i przy tym boję się by tętniak nie pekł...

Częstoskurcz - ablacja - Str. 26

.. ...przedsionkowo - komorowy I stopnia oraz myśleli, że mam wadę przeciekową typu ASD. Przy wypisaniu nie stwierdzili wady przeciekowej typu ASD. Myślałam, że ten zabieg, który mi robili nie przyniósł efektu, byłam już załamana. W ciągu tych 9 dni lekarze robili mi dużo badań, brałam dużo..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 29

.. ...dwudzielnej i niedomykalnosc 1 stopnia no i arytmie ,ale czy ten wynik jest dobry ? mam jeszcze jedno pytanie czy majac arytmie mozna ubiegac sie o stopien niepelnosprawnosci? Droga Markizo! Najlepiej byloby gdybys umowila sie na wizyte z Twoim kardiologiem! On jako osoba elokwentna..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 31

.. ...zawrotnej predkosci ale stopniowo nie od razu na maxa, spokojnie. dla mnie ta wywolana arytmia byla jakby nie az tak mocna jak te normalne co mialam wczesniej. pamietam ze wywolywali je kilka jak nie kilkanascie razy. nastepnie zaczelo sie wypalanie znalezionej wady. uczucie...no..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 49

.. ...w echu serca do tego stopnia że nawet diagnoza była inna niz WPW dopiero w Aninie przy zabiegu okazało sie co mi jest naprawde. do Szczepangawron3... no i jak się czujesz? swoją drogą, jade jutro do Zabrza na zabieg, okropnie się boję, dam znać jak już będzie po wszystkim... trzymajcie..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 2

.. ...bloku PK I - wszego stopnia : ). Nie cieszylbym sie na Twoim miejscu : ). Raczej nic mi nie jest. W ciągu 2 miesięcy byłam 2 - krotnie w szpitalu z innych powodów, echo serca w porządku. Ten typ tak ma: ) * Podejżewam, że wysokie tętno odczuwa się jako znacznie * większy dyskomfort, niż..

Jaki powinien być prawidłowy puls? - Str. 3

.. ...schodach ), a potem stopniowo się obniża. To normalna reakcja. Ważna jest tzw. spoczynkowa częstość akcji serca HR, czyli liczba jego uderzeń na minutę. Ogólna zasada mówi: im wolniejsze masz tętno, tym lepiej dla zdrowia. 36 - 40 uderzeń na minutę to bardzo dobry wynik i znak, że..

Echo serca i pogrubialy płatek przedni zastawki mitralnej

.. ...fala zwrotna slad/I stopnia aortalna bez fali zwrotnej zastawla trojdzielna vmax 0,70m/s fala zwrotna slad I stopnia o Vmax 2,7 m/s RVSP 28mmhg zastawka tetnicy plucnej vmax 0,90m/s fala zwrotna slad ACT 152 msek jak to wypadlo??? a teraz w grudniu mialam robione echo serca i oprocz..

Echo serca - Str. 4

.. ...zastawki trójdzielnej IV stopnia,ponadto mam prawą część serca powiększoną, mam 18 lat, trenuje sport - lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. Pierwsze pytanie - Jak trenowanie wpłynie na moje serce, drugie..

Echo serca - Str. 5

.. ...zastawki trójdzielnej IV stopnia,ponadto mam prawą część serca powiększoną, mam 18 lat, trenuje sport - lekkoatletykę wyczynowo 6 razy w tygodniu, lekarz powiedział że powinnam przestać trenować ale decyzja należy do mnie. : Pierwsze pytanie - Jak trenowanie wpłynie na moje serce, :..

Echo serca - Str. 9

.. ...widoczna fala zwrotna I stopnia Bez cech zaburzonej relaksacji mięśnia lewej komory Bez cech nadciśnienia płucnego. Płynu w osierdziu, skrzeplin nie stwierdza się. Bardzo dziękuje za odpowiedz Niewielkie , nieistotne hemodynamicznie niedomykalności. Generalnie ok. Bardzo dziękuję Pani za..

Echo serca - Str. 10

.. ...Najczęściej mówi się o 4 stopniach niedomykalności zastawek. Pierwszy jak u Pani, jeśli nie ma niepokojących objawów, zmian hemodynamicznych, wymaga obserwacji. Pozdrawiam i zyczę zdrowia. Jeszcze raz dziekuję bardzo.No i postaram się nie martwic: ) Pani Izabello!!! Mam pytanie, czy na..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...wyraznie zalezne od stopnia zestresowania. To jest kazdorazowo jeden skurcz, taki ktory czuje w okolicach przelyku. poza tym nie obserwuje wtedy zadnych innych zaburen rytmu ( w kazdym razie nie takie, ktore bym mogla sama wyczuc ), nie mam tez gorszego samopoczucia. Gorzej zaczynam sie..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...przedsionkowo - komorowe II stopnia Mobitz II, a w ulotce napisane jest że w przypadku bloków II i III stopnia przyjmowanie leku jest przeciwwskazaniem - jak mam to interpretować? To moje pierwsze opakowanie, ciśnienie mi się zmniejszyło ale doszły bóle w klatce piersiowej i głowy,..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...zastawki sercowej I - go stopnia. Zignorowalam to. Mialam wprawdzie przepisane tabletki ( min. Propranolol ), ale ich nie zazywalam. Wszystko wrocilo zupelnie niedawno i nie wiem czy jest to przyczyna mojej mlodzienczej ignorancji czy coś calkiem innego. Mieszkam w Anglii. Rok temu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 2

.. ...dwudzielnej drugiego stopnia w jednym. I całkowicie się z Tobą zgadzam - te dwie rzeczy się całkowicie przenikają,wiem że bardzo częste arytmie,kłucia zawdzięczam zespołowi barlowa ale także zdaje sobie sprawę że nerwy,strach i ogólnie psycha też to potęguje,a może nawet czasem..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 3

.. ...znów wróciła do tego stopnia ze mam lęki bardzo silne i boje sie wychodzic z domu. Obiawy to dusznosci,trzęsienie ciała , raz mi zimno raz gorąco itd; i zawroty głowy myslę ze zaraz zemdleje.Teraz biorę Asentre od 4 - ech dni i mam nadzieję ze pomoże.Może ktoś mi napisze czy komuś pomógł..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 7

.. ...koncentracja moze byc do tego stopnia obnizona ze nie potrafie szybko zareagowac?pomocy Witaj Radku!Dużo rozmawiaj z koleżanką,namów ją może na jakąś terapię u psychologa.Zajmij ją czymś ciekawym.Nie pozwól jej myślec o nerwicy.Jeżeli chodzi o leki to mi pomagają takie ziołowe tabletki(..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 10

.. ...wieczór, a wraz z nim stopniowo narastający niepokój, który kończy się wiadomo czym. Męczę się z nerwicą od około 8 lat. Zaczęło się od nieszczęśliwej miłości, przepłakanych nocy, niespełnionych oczekiwań. Wtedy po raz pierwszych poczułam paniczny lęk i przerażające bicie serca. Poszłam..