Stres a serce

Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

Rola białka RyR2 w reakcji serca na stres

.. ...znajdujemy się w sytuacji stresowej. Jeśli stres jest krótkotrwały wywołuje on tzw. reakcję walcz lub uciekaj, która umożliwia szybką odpowiedź zarówno fizyczną jak i emocjonalną na daną sytuację. Jednak jeśli stres jest długotrwały może on doprowadzić do uszkodzenia serca. Dwa raporty..