Stres zawodowy

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...papierosów i picia alkoholu. Stres zawodowy oceniano m.in. na podstawie zakresu obowiązków pracownika, częstości przerw w pracy, kontroli i presji jakiej podlega. Analiza potwierdziła, że przewlekły stres zawodowy podnosił ryzyko choroby serca zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn...