Stymulacja

Stymulacja przezprzełykowa

.. Stymulacja przezprzełykowa serca jest to jedno z badań elektrofizjologicznych, pozwalające na dokładną ocenę zjawisk elektrycznych wstępujących w sercu. Do przełyku pacjenta wprowadza się sondę. Konieczna jest współpraca pacjenta, ponieważ sonda musi zostać połknięta. Stanowi ona na koniec długiego,..