Substancja

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...zapotrzebowanie serca na tlen i substancje energetyczne jest za duże w stosunku do możliwości ich pokrycia. Najczęstszą przyczyną tej choroby jest miażdżyca naczyń wieńcowych. Stąd inna nazwa ChNS - choroba wieńcowa. Zmienione naczynia w sposób niewystarczający odżywiają serce...

Kontrapulsacja wewnątrzaortalna

.. ...zaopatrzeniu w tlen i substancje odżywcze. Wskazania do zastosowania kontrapulsacji. wstrząs kardiogenny jako powikłanie zawału; niestabilna choroba wieńcowa; powikłania zawału - ostra pozawałowa niedomykalność zastawek, ubytek przegrody międzykomorowej; krańcowa niewydolność krążenia u..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...jest wazodylatatorem - substancją powodującą rozluźnienie mięśniówki naczynia ). Ból wieńcowy może być odczuwany w dowolnej okolicy klatki piersiowej z reguły promieniuje do lewej kończyny górnej, żuchwy, szyi. Ból wieńcowy jest zwykle rozlany - pacjent aby zobrazować miejsce bólu..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do spadku wydolności mięśnia ). Leki z tej grupy obniżają ciśnienie poprzez rozkurczenie naczyń krwionośnych oraz..

Enzymy sercowe (markery martwicy mięśnia sercowego)

.. ...markery zawału serca ) są substancjami, których stężenie we krwi wzrasta w czasie dokonywania się zawału serca. Do markerów zawału serca należą: kinaza kreatynowa ( CK ), frakcja mięśniowa kinazy ( CK - MB ), mioglobina, troponiny ( TnT i TnI ), dehydrogenaza kwasu mlekowego ( LDH )...

Klomipramina (Hydiphen, Anafranil)

.. ...neurotransmitory, czyli substancje pośredniczące w przekazywaniu pobudzenia między komórkami nerwowymi. Zburzenia stężenia serotoniny są jedną z przyczyn chorób depresyjnych i lękowych ( nerwice natręctw, lęki uogólnione, lęki napadowe itp ). Trójpierścieniowe leki antydepresyjne..

Enoksyparyna (Clexane)

.. ...drobnoczasteczkowa ) to substancja obniżająca krzepliwość krwi ( blokuje aktywność niektórych osoczowych czynników krzepnięcia ). Heparynę drobnoczasteczkową stosuje się w profilaktyce chorób zakrzepowo - zatorowych u pacjentów leżących, po unieruchomieniu kończyn dolnych ( gips, wyciąg..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...lek antyarytmiczny. Substancja ta należy do leków antyarytmicznych nowej generacji. Amiodaron wpływa głównie na kanały potasowe komórek układu bodźcoprzewodzącego serca, uważa się jednak, że modyfikuje również przepływ jonów sodu i wapnia oraz że nie pozostaje bez wpływu na układa..

Citalopram (Cipramil, Citaratio, Citaxin, Oropram, Cital, Cilon, Aurex)

.. ...alergicznej na daną substancje. W przypadku inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny najniebezpieczniejszym działaniem niepożądanym jest zespół serotoninergiczny. Stan ten jest wynikiem znacznie podwyższonego stężenia serotoniny. Do takiej sytuacji może dojść po znacznym przedawkowaniu..

Fenylbutazon (Butapirazol)

.. Fenylbutazon to substancja z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ ). Fenylbutazon jest głównie wykorzystywany w leczeniu chorób reumatycznych ( np. zesztywniające zapalenia stawów kręgosłupa ) oraz w leczeniu dny moczanowej. Działania niepożądane są wspólne dla całej grupy NLPZ. Fenylbutazon..

Sotalol (Biosotal, Darob, Satohexal)

.. ...Jednocześnie jest to substancja zaliczana do leków antyarytmicznych z tej samej grupy co amiodaron. Sotalol ma identyczne działanie z innymi nieselektywnymi beta - blokerami: zwalnia rytm serca zmniejszając zapotrzebowanie mięśnia sercowego na tlen, w nerkach zmniejsza wydzielanie reniny..

Tianeptyna (Coaxil)

.. Tianeptyna to substancję o działaniu przeciwdepresyjnym. Tianeptyna to lek z grupy wybiórczych inhibitorów wchłaniania zwrotnego serotoniny, neuroprzekaźnika, w zaburzeniach stężenie którego upatruje się przyczyny występowania obniżenia nastroju i depresji. Tianeptyna dodatkowo ma działanie anksolityczne, to..

Fastum gel

.. ...ketoprofen. Ketoprofen to substancja z grupy niesterydowych leków przeciw zapalnych ( NLPZ ). Ketoprofen ma działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwgorączkowa i w pewnym stopniu również przeciwagregacyjne. Lek w postaci żelu jest używany miejscowo po rożnego typu urazach, w..

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. Werapamil to substancję z grupy antagonistów kanałów wapniowych. Leki te są wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza..

Indapamid (Ipres long)

.. Indapamid to substancja aktywne z grupy leków moczopędnych ( diuretyków ). Lek ten zwiększa wydalanie sodu i potasu z moczem, przez co zwiększa również objętość wydalanego moczu ( sód pociąga za sobą wodę ). W czasie stosowania preparatów indapamidu należy liczyć się z możliwością wystąpienia hipokaliemii. W..

Miododryna (Gutron)

.. Miododryna to substancja lecznicza z grupy sympatykomimetyków. Są to leki działające pobudzająco na układ współczulny, miododryna działa poprzez receptory alfa. Jest to lek o działaniu wybiórczym, to znaczy, że miododryna działa tylko i wyłącznie na konkretną podgrupę receptorów. Są one zlokalizowane w..

Hydroksyzyna (Hydroxyzinum, Atarax)

.. Hydroksyzyna to substancja z grupy leków przeciwlękowy ( anxiolityki ). Lek ma złożony mechanizm działania, poza zmniejszaniem uczucia lęku, niepokoju, napięcia działa także rozluźniająco na mięśnie oraz przeciwbólowo i przeciwwymiotnie. Hydroksyzyna jest łagodna, może byś stosowana u dzieci. Hydroksyzyna..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. Fluwoksamina to substancja z grupy leków antydepresyjnych. Fluwoksamina należy do wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, zwiększa więc stężenie tego neurotransmitera w ośrodkowym układzie nerwowym, przez co wpływa na zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. Główną substancją czynną wyciągu z dziurawca jest hiperycyna. Związek ten jest inhibitorem MAO ( enzym rozkładający niektóre neurotransmitery, w tym wypadku ważne jest działanie MAO na serotoninę ). Zahamowanie działania MAO powoduje wzrost stężenie serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszenie..

Niedotlenienie

.. ...poziomem hemoglobiny, substancji odpowiedzialnej za transport tlenu. Mówimy wtedy o niedokrwistości ( anemii ) - graniczny poziom hemoglobiny wynosi 11 - 12 g%. Poniżej 6 g% pojawiają się objawy neurologiczne wynikające z niedotlenienia mózgu. Istnieje możliwość niedoborów tlenu we krwi,..

Niedotlenienie serca

.. ...energetycznych ( glukoza ) oraz tlenu koniecznego to reakcji biochemicznych, w wyniku których powstaje energia konieczna do pracy narządu. Oznaką niedotlenienia mięśnia sercowego jest więc ból wieńcowy...

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. Trimetazydyna to substancja o działaniu cytoprotekcyjnym ( ochronnym w stosunku do komórek ). Trimetazydyna działa na poziomie metabolicznym komórki, wpływa na równowagę jonową oraz zmniejsza wrażliwość komórek na szkodliwe działanie wolnych rodników. Trimetazydyna jest przede wszystkim wykorzystywania w..

Fenofibrat (Lipanthyl, Grofibrat, Fenoratio, Fenardin, Apo-Feno)

.. Fenofibrat to substancja z grupy leków obniżających poziom cholesterolu. Fibraty poprzez modyfikacje procesów enzymatycznych organizmu powodują spadek stężenie triglicerydów ( TG ) i tzw. złego cholesterolu ( frakcja LDL ) oraz wzrost stężenie tzw. dobrego cholesterolu ( frakcja HDL ). Dodatkowo fibraty..

Wyciąg z ziela melisy (Nervosol)

.. ...ziołowego zawierają substancje o działaniu uspokajającym, rozkurczowym i nasennym - stąd zastosowanie nervosolu w stanach wzmożonego napięcia emocjonalnego, wyczerpania nerwowego i bezsenności i stanach lękowych. Kozłek i arcydzięgiel zawierają wśród swoich substancji czynnych miedzy..

Propafenon (Polfenon, Rytmonorm)

.. Propafenon to substancja z grupy leków antyarytmicznych. Działanie leku polega na blokowaniu przepływu jonów sodu w komórkach układu bodźcoprzewodzącego, przez co wygaszane są pobudzenia dodatkowe i zwalnianie jest przewodzenie w obrębie całego układu. Podnosi się próg pobudliwości komórek, czyli wymagania w..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...organizmu. Pozbawiony tlenu i substancji energetycznych ( głównie glukoza ) ulega nieodwracalnym uszkodzeniom już po 4 minutach. Prawidłowe ukrwienie mózgu nie zawsze oznacza, że organ ten otrzymuje odpowiednią ilość tlenu. Objawy niedotlenienia mózgu mogą wystąpić nagle jako zawroty lub..

Rak płuc

Rak płuc

.. ...znajduje się kilkadziesiąt substancji kancerogennych ( rakotwórczych ). Objawy raka płuc. Objawy raka płuc są nieswoiste, najczęściej pojawia się kaszel, po pewnym czasie dołącza się krwioplucie. U palaczy może dojść do zmiany rytmu kaszlu - kaszel który zwykle występował tylko rano,..

Śpiączka

Śpiączka

.. ...cukrzycowa ) czy wpływem substancji chemicznych ( narkotyków, leków itp ). W ocenie szans na wybudzenie chorego ze śpiączki kluczowa jest wiedza na temat przyczyn ( czy są potencjalnie odwracalne ) oraz funkcji układów najważniejszych dla życia człowieka ( ośrodkowy układ nerwowy, układ..

Wady przewodozależne serca

.. ...zależna od stężenia substancji zwanych prostaglandynami. W życiu płodowym są one produkowane przez łożysko. Po porodzie ich stężenie drastycznie spada, co skutkuje obkurczeniem się przewodu ( zamknięcie czynnościowe ) i z czasem jego zarośnięciem ( zamknięcie anatomiczne ). W przypadku..

Zator

.. ...także stanowić inne substancje, jak komórki tłuszczowe, fragmenty łożyska, gazy ( zator powietrzny ) czy czopy bakteryjne. Zatory tłuszczowe są rzadkie, zwykle towarzysza masywnym złamaniom kości szczególnie u osób starszych. Z wiekiem szpik w tych kościach jest zastępowany przez tkankę..

Miano ASO

.. ...antystreptolizyna O. ASO to substancja blokująca działanie jednego z enzymów paciorkowcowych ( streptolizyna O ). Odczyn ASO jest wykorzystywany do potwierdzania przebytego zakażenia paciorkowcowego ( angina paciorkowcowa ) oraz w diagnostyce choroby reumatycznej. Za znamienny uważa się..

Zapalenie tarczycy typu Hashimoto

.. ...i tyreoperoksydazie, substancjom zawartym w gruczole tarczowym. Sama tarczyca jest także atakowana przez limfocyty. Stan zapalny rozwijający się w tarczycy może prowadzić do obrzęku jej miąższu lub rzadziej, do jego zaniku. Choroba Hashimoto manifestuje się objawami niedoczynności..

Miażdżyca naczyń trzewnych

.. ...trawieniu i wchłanianiu substancji odżywczych. Efekt niedokrwienia jest jednak ten sam - gniotący ból, z tym że w przypadku miażdżycy naczyń trzewnych ból lokalizuje się nie za mostkiem, a w śródbrzuszu. Z uwagi na tak liczne podobieństwa, jednostka ta w języku łacińskim nazywana jest..

Choroby spichrzeniowe

.. ...gromadzone w nadmiarze substancje, które u zdrowego człowieka są metabolizowane i usuwane z organizmu. W zależności od typu gromadzonej substancji, choroby spichrzeniowe nazywamy glikogenozami, mukopolisacharydozami, sfingolipidozami, itd. Zmiany chorobowe w przebiegu glikogenoz (..

Opipramol (Pramolan)

.. Opipramol to substancja z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Opipramol nie wywołuje uzależnienia. Działanie przeciwdepresyjne opiramolu jest niewielkie w porównaniu do innych leków z grupy trójpierścieniowych antydepresantów. Opipramol ma natomiast wyraźne działania uspakajające i..

Propranolol

.. Propranolol to substancja lecznicza z grupy beta - adrenolityków ( beta brokerów ). Propranolol jest beta blokerem nieselektywnym, to znaczy blokuje zarówno receptor beta 1 ( zlokalizowany głównie w sercu ) jak i receptor beta 2 ( zlokalizowany miedzy innymi w naczyniach układu krążenia ). Blokada receptorów..

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...stężenie bardykininy ( substancja miedzy innymi rozkurczająca naczynia ), spadek stężenie aldosteronu, wzrost aktywności reninowej osocza i inne. ACE - I, w tym ramipril, zmniejszają obciążenie serca, obniżają ciśnienie tętnicze krwi, hamują procesy remodelingu mięśnia sercowego i..

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...oraz ucha wewnętrznego. Substancja poprawia metabolizm komórek nerwowych, wpływa również na elastyczność erytrocytów ( czerwonych krwinek ). Lepiej wchłania się przyjmowana w czasie posiłku. Winpocetyna jest stosowana terapii zaburzeń pamięci, zawrotach głowy pochodzenia błędnikowego,..

Karwedilol (Atrap, Carvedigamma, Carvetrend, Coryol, Dilatrend, Vicacor)

.. Karwedilol to substancja z grupy betaadrenolityków ( beta blokery ). Karwedilol jest beta brokerem nowej generacji. Jest lekiem nieselektywnym, blokuje zarówno receptory beta 1 jak i receptory beta 2. Jego dodatkowe działanie polega na blokowaniu receptora alfa 1. Działanie wynikające z blokady beta jest..

fT3 (trijodotyronina) i fT4 (tyroksyna)

.. ...wolny. We krwi większość substancji jest transportowana w postaci związanej z białkami ( głównie albuminami ). Dotyczy to miedzy innymi leków, ale także hormonów tarczycy. Aktywna, to znaczy, wywierające wpływ na komórki i tkanki, jest tylko wolna pula hormonów. Dlatego nie oznacza się..

Temazepam (Signopam)

.. Temazepam to substancja z grupy benzodiazepin. Temazepam ma działanie nasenne, przeciwlękowe ( anksjolityczne ) i uspakajające. Każda benzodiazepina ma także działanie przeciwdrgawkowe i rozluźniające mięśnie ( miorelaksacyjne ), choć w przypadku temazepamu te działania się niewielkie. Istotną zaletą leku..

Sulpiryd

.. ...między narodową aktywnej substancji preparatu. Mechanizm działanie polega na wybiórczym blokowaniu receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli na modyfikacji przewodnictwa dopaminergicznego w mózgu. Sulpiryd wywiera wyjątkowo silne działanie antyautystyczne, przeciwdepresyjne i..

Wady serca

Wady serca

.. ...różyczka u matki ), leki i substancje teratogenne ( uszkadzające płód ) stwarzają zagrożenia powstania wad wrodzonych. Inna możliwość to wady, zespoły genetyczne dotyczące całego płodu w tym również serca ( np.: zespół Downa, czyli trisomia 21 pary chromosomowej i często w niej..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...charakterystyczne dla substancji z grupy benzodiazepin ( działanie przeciwdrgawkowe, usypiające, rozluźniające mięśnie ) klorazepam jest także często wykorzystywany jako lek pomocniczy u chorych na padaczkę. Klorazepam może uzależniać, nie należy stosować go dłużej niż 4 tygodnie...

Refluks

.. ...zjawisko cofania się danej substancji wbrew fizjologicznemu kierunkowi przemieszczania się. Przykładowo: refluks żołądkowo - przełykowy czy pęcherzowo - moczowodowy. Refluks żołądkowo - przełykowy. to sytuacja, w której treść żołądkowa jest zarzucana do przełyku. U noworodków i niemowląt..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...wzrost stężenia tych substancji w szczelinie synaptycznej i nasilenie ich pobudzającego działania na ośrodkowy układ nerwowy. Lek powinien być stosowany ściśle według wskazań lekarza. Szczególna uwagę należy zachować u pacjentów z myślami samobójczymi oraz ze współistniejącymi innymi..

Perfuzja narządowa

.. ...danego narządu na tlen i substancje odżywcze oraz od intensywności jego pracy. Krew nie tylko dostarcza odpowiednich zasobów, ale również wypłukuje substancje przemiany materii. Przepływ krwi przez dany narząd jest wyrażany procentem rzutu minutowego serca. Wydolność serca jako pompy..

Nadciśnienie wrotne

.. ...przekształcenie większości substancji odżywczych, ale przede wszystkim neutralizuje substancje szkodliwe. Nadciśnienie wrotne to sytuacja, w której patologie miąższu wątroby lub samej żyły wrotnej, uniemożliwiają prawidłowy przepływ krwi. Powoduje to rozwój krążenia obocznego, większa..

Sterydy

.. ...Sterydy to potoczna nazwa substancji chemicznych, hormonów produkowanych przez korę nadnerczy. Wyróżniamy dwie główne grupy hormonów nadnerczowych: glikokortykosteroidy; mineralokortykosteroidy. Głównym przedstawicielem glikokortykosteroidów jest kortyzol, mineralokortykosteroidów -..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów ( receptor GPIIb/IIIa ). Po okresie około tygodnia stosowania leku, aktywność płytek spada do około do 40 - 60%. Clopidogrel jest podawany w celu zapobiegania powstawania zakrzepów u pacjentów po świeżym..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...zwrotnego serotoniny. Substancja ta nie wpływa na przewodnictwo zależne od innych niż serotonina neurotransmiterów ( noradrenalina, dopamina, GABA, itd ). Fluoksetyna jest metabolizowana w wątrobie do czynnych farmakologicznie substancji. Przenika do mleka karmiącej kobiety, gdzie osiąga..

Prometazyna (Diphergan)

.. ...aktywowane histaminą. Substancja, z punktu widzenie chemicznego, jest pochodną fenotiazyny. Wywiera działanie antyhistaminowe ( a więc antyalergiczne ), przeciwwymiotne ( lek jest miedzy innymi stosowany w zapobieganiu objawom choroby lokomocyjnej ), także nasenne i uspakajające...

Mebeweryna (Duspatalin)

.. ...stosowania mebeweryny, substancja nie wykazuje działania cholinolitycznego. Nie należy stosować leku u kobiet w ciąży, jeśli nie ma ku temu bezwzględnych wskazań. Preparat może spowalniać szybkość reakcji, stąd należy zachować szczególną rozwagę w przypadku prowadzenia samochodu lub..

Wenflataksyna (Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine)

.. ...wychwytu zwrotnego tych substancji. Wenflataksyna jest wykorzystywana w leczeniu zaburzeń depresyjnych, również z towarzyszącymi zaburzeniami lękowymi. Terapia wymaga kontroli stany psychicznego ( emocjonalnego ) chorego, a także kontroli ciśnienia tętniczego przy stosowaniu dużych dawek..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...i bardzo skutecznych substancji w profilaktyce i leczeniu choroby zakrzepowo - zatorowej. Mechanizm działania nodraparyny polega na hamowaniu odpowiednich czynników kaskady krzepnięcia ( głównie czynnika Xa, w mniejszym stopniu trombiny ). Efekt przeciwzakrzepowy jest silny i..

Mianseryna (Deprexolet, Lerivon, Mianserin, Miensemerck, Norserin)

.. ...antydepresyjny nowej generacji, substancja o strukturze czteropierścieniowej, pochodna piperazynoazepiny. Mechanizm działania mianseryny polega głównie na blokowaniu receptora alfa 2 dla noradrenaliny ( działanie względem noradrenaliny jest ośrodkowe, to znaczy, lek wpływa głównie na..

Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne

.. ...interakcje z innymi substancjami. Inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny ( SSRI ) - obecnie chyba najczęściej stosowana grupa. Działanie tych leków skupia się na hamowaniu zwrotnego wychwytu serotoniny w szczelinie synaptycznej. Czteropierścieniowe leki antydepresyjne. Nowoczesne leki..

Objawy cukrzycy

.. ...moczu; glukoza jest substancją osmotycznie czynną, ściąga wodę, jej obecność w moczu wzmaga diurezę, w związku z tym wrasta zapotrzebowanie na wodę; jeśli przyswajanie płynów jest niewystarczające, dochodzi do odwodnienia; chudnięcie, związane zwykle z cukrzycą typu pierwszego; typ drugi..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...krwi, jest zablokowanie substancji zwanych osoczowymi czynnikami krzepnięcia. Tak działają heparyny, które blokują powstawanie trombiny ( poprzez aktywację antytrombiny III ). Podobnie działają także doustne leki przeciwkrzepliwe ( warfaryna lub acenokumarol ), które blokują powstawanie..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...zniszczonych komórek licznych substancji, które pobudzają receptory bólowe i wywołują wrażanie czuciowe. Stężenie tych substancji jest w tym miejscy wysokie, także nawet dotknięcie poparzonej okolicy wywołuje ból stanowi impuls ponadprogowy i wywołuje ból. Do podobnego zjawiska może..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...dochodzi do zużycia takich substancji jak fibrynogen i inne osoczowe czynniki krzepnięcia. Drastycznie spada również liczba płytek krwi. Rozwija się drugi etap zespołu - koagulopatia ze zużycia. Chory często umiera z powodu licznych krwotoków. Zespół DIC pojawia się często w przebiegu..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...skład osocza wchodzą substancje takie jak czynniki krzepnięcia oraz równoważące ich funkcję składniki układu fibrynolitycznego, białka ( głównie albuminy ), hormony, lipidy, jony ( przede wszystkim sód, potas, magnez i wapń w odpowiednich stężeniach ), glukoza, przeciwciała, wiele..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...niektóre leki, np. flumazelin - substancje należącą do benzodiazepin ( tzw. tabletka gwałtu ). Chorobą, której przejawem mogą być zaburzenia pamięci, jest miedzy innymi padaczka ( napady typu absence )...

Polipragmazja

Polipragmazja

.. ...wątrobowe rozkładają lek do substancji, które mogą być potem wydalone przez organizm. W przypadku innych leków enzymy uwalniają aktywną postać danej substancji. Najczęściej zaangażowanym w metabolizm leków enzymem wątrobowym jest cytochrom cyp 3a4. Łatwo więc wydedukować, że im więcej..

Aliskiren

.. ...blokowaniu reniny, pierwszej substancji w łańcuchu układu renina - angiotensyna - aldosteron ( układ RAA ). Leki blokujące powstawanie lub działania angiotensyny ( inhibitory konwertazy na przykład enalapril, antagoniści receptorów np. losartan ) oraz antagoniści aldosteronu ( np...

Immunoterapia chorób serca

.. ...działaniu odpowiednich substancji, a następnie wstrzykując ja z powrotem do krwiobiegu. Dla porównania obserwowali także podobną liczbę zdrowych osób. Okazało się, że trwając 22 tygodnie immunoterapia zmniejszyła ryzyko zgonu i hospitalizacji w przypadku niektórych chorób serca o 25 do..

Kardiomiocyty z ludzkich zarodkowych komórek macierzystych

.. ...chemicznych hamujących różne przyczyny śmierci komórek. Dzięki połączeniu tych dwóch sposobów naukowcom udało się znacząco zahamować rozwój uszkodzeń w obrębie mięśnia sercowego i wspomóc jego regenerację...

Sterole mogą zwężać zastawki serca

.. Sterole, roślinne substancje znane ze swojej skuteczności w walce z cholesterolem i zapobieganiu chorobom układu krążenia mogą się osadzać na zastawkach serca i powodować zwężenie aorty - informuje Journal of Lipid Reseach ( JLR ). Zwężenie zastawki aorty ( AS ) wynika zwykle z gromadzenia się cholesterolu..

Hormon powiększający serce

.. ...Prawdopodobnie substancja wydziela się pod wpływem treningu. Specjaliści obawiają się, że IGF - 1 w przyszłości może być stosowany jako środek dopingujący, podobnie jak wcześniej stało się to z hormonem wzrostu...

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...zębów. Są oczywiście substancje, które obniżają tętno. Jednak większość jest obarczone poważnymi skutkami ubocznymi. Na przykład alkohol jako środek anksjolityczny ( przeciwlękowy ) może obniżać tętno, ale jego nadużycie, a zwłaszcza kac przyprawiają o szybsze bicie serca. Amiodaron..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...wapnia lub najnowsza substancja - iwabradyna. Prof. Maria Trusz - Gruza wyjaśniła, że w obejmującym ponad 10 tys. osób z 33 krajów badaniu pn. Beautiful oceniano wpływ iwabradyny na powikłania sercowo - naczyniowe u pacjentów z potwierdzoną chorobą niedokrwienną serca i uszkodzeniem..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...choroby wieńcowej serca. Substancja ta może być wykorzystana jako czynnik kontrastujący dla zobrazowania pracy serca, co uwidacznia ewentualne dysfunkcje układu wieńcowego serca, donosi Dalton Transactions. Choroby serca, w tym dusznica bolesna inaczej zwana chorobą wieńcową( ang...

Niewydolność serca a zanik mięśni

.. ...Naukowcy opracowali substancje, których działanie lecznicze polega na uszczelnianiu komórek mięśnia sercowego, a w najnowszych badaniach wykazali, że podane myszom z zanikiem mięśni znacząco wzmocniły siłę i sprawność mięśni oraz zredukowały liczbę uszkodzonych mioblastów. To..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...powstaje akrylamid. Jest to substancja toksyczna dla układu nerwowego. W wielu badaniach potwierdzono też, że indukuje on procesy nowotworowe - zaznaczył prof. Naruszewicz. Akrylamid dostaje się do ludzkiego organizmu trzema drogami: przez układ pokarmowy; skórę - bo jest zawarty w..

Nowy zły cholesterol

.. ...szczęście nie jest to substancja tak groźna jak LDL. Specjaliści porównują LDL do groźnego tygrysa, a Lp( a ) - do domowego kota, który jednak też potrafi drapać. Jak wykazały badania genetyczne prowadzone przez prof. Martina Farrala z Oxford University co szósta osoba jest nosicielem..

Ściskanie ramienia w czasie zawału może ratować serce

.. ...dostarczająca tlen i substancje pokarmowe krew nie dopływa do pracującego mięśnia, co powoduje ból ( zwykle za mostkiem ) i martwicę mięśnia sercowego. Chory jak najszybciej powinien trafić do szpitala, aby lekarze mogli udrożnić naczynia wieńcowe i ograniczyć rozmiar zniszczeń. Duńscy..

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

Winogrona mogą zapobiegać chorobom serca

.. ...fitochemikaliom, czyli substancjom czynnym pochodzenia roślinnego, które wykazują działanie przeciwutleniające. Naukowcy przeprowadzili eksperyment, podczas którego podawali sproszkowaną mieszankę zielonych, czerwonych i czarnych winogron szczurom laboratoryjnym, które były podatne na..

Niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

.. ...reakcje powstawania substancji prozapalnych nazywanych prostaglandynami. Większość NLPZ blokuje zarówno COX1 jak i COX2, różnią się przede wszystkim siłą działania i efektami dodatkowymi. Np: aspiryna blokuje niemal wyłącznie COX1 a diclofenak znacznie silniej COX2 niż COX1 oraz..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 61

.. ...gramy Glukoza 1,1 gram Substancje włókniste 0,7 gram Jak dla mnie to zwykla witaminka z apteki... Juz predzej z miodem sprobuje :P yyyyyy...a tak wogole zglupialam bo widze ze mnie kilak dni nie bylo a tu jakas inna MINIA sie pojawila....???? : ) Gabriell! Ja tez jestez ze Szczecina :P..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 68

.. ...* do krwi toksyczne substancje. Wszystkim zainteresowanym polecam poczytać o candidzie na internecie, bo jest na ten temat wiele informacji. Gdy dowiedziałam się o grzybach, myślałam, że to wszystko przez nie. W końcu wiele źródeł mówi, że u podstaw alergii, astmy, nerwic a nawet autyzmu..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 162

.. ...czysty ) Moje pytanie : Czy warto iśc do psychiatry?? Nie chce psychotropów bo przez 7 lat trułem sie chemią?? Jest ciężko kiedyś myślałem , że mogę wszystko. Teraz ...... czuje się jak gorszy człowiek..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 205

.. ...działającym jest jakaś substancja chemiczna ( lub kompleks substancji ), leki dzielimy po prostu na skuteczne i nieskuteczne. W moim przypadku dobre efekty przynosiły preparaty z Głogu ( na rynku w tej chwili jest dostępnych kilka np. Chronokard Forte, Głóg - z serii * Zioła w tabletkach..

Acenocumarol i wskaźnik INR

.. ...acenokumarolu zawiera 4 mg substancji czynnej i daje się łatwo podzielić na 2 jak i na 4 części. Do badania poziomu INR nie trzeba być na czczo, można go wykonywać o każdej porze dnia. Często trudno jest utrzymać efekt terapii przeciwzakrzepowej na stałym poziomie na skutek zmienności..

Acenocumarol i wskaźnik INR - Str. 4

.. ...acenokumarolu i podobnych substancją działającą podobnie czyli alkocholem. Jak narazie wyniki są zadawalające. Myślę, że sukces mich badań może zainteresować i ucieszyć wielu szczególnie panów. Poinformuję o efektach Pilot Witam Wczorajsze badanie echa ; bardzo dobry 10 miesięczny wynik..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie?

.. ...na az, bo to ta sama substancja czynna, i wystarczylby Betaloc. potem opowiedzialam to mojemu lekarzowi, ale on powiedzial, ze dobrze zrobilam. Betaloc nie jest na nagle przypadki, wlasnie przez to dlugie uwalnianie. Metocard natomiast dziala szybko. Aha, z tego co pamietam, lekarz mowil..

Chelatacja - Str. 6

.. ...które nie leczą,bo są substancjami tylko chemicznymi, a więc obcymi zupełnie dla naszego organizmu ,a które mają tak dużo działań ubocznych, są uznane jako zasadnicze i główne środki lecznicze? Prawdziwy lek powinien człowieka wyleczyć. Jeżeli leki bierze się do końca życia coraz wiecej..

Chelatacja - Str. 12

.. ...rozpuszczalników i różnych innych substancji niepotrzebnych organizmowi. Niestety - większość takie zawiera. Jeśli chodzi o wysoki poziom cholesterolu i sztuczne obniżanie jego poziomu, okazuje się błędem. Podwyższony poziom cholesterolu jest skutkiem, a nie przyczyną powstawania..

Chelatacja - Str. 13

.. ...świadczy o tym, że jest to substancja lecznicza ? Proszę przeczytać zastrzeżenia z publikacji, do której podałem link, warto. Pozdrawiam Ryszard Gomuła czego dowodzi... teraz nagle okazało się, że chelatacja EDTA jest szkodliwa? Tak bardzo firmom farm. zależy na naszym zdrowiu? Jeżeli..

Chelatacja - Str. 18

.. ...bardziej trujące od substancji ze sklepu chemicznego.Oczywiście ze względu na dodatki w stylu aspartam. nie pomogło, 2009 - 10 - 06 00:17:37 ( IP: 89.72.2 * * * ) cyt.,,Przykro mi ale chelatacja nie pomaga, zaden wysokiej klasy lekarz - specjalista wam tego nie zaleci. W szczegolnosci..

Trójglicerydy i lipemia

.. ...( lub inny lek z tą substancją ) robię się cora bardziej nerwowy i drażliwy - to jest nie do wytrzymania dla mnie i też dla innych w moim otoczeniu. Natomiast lek Atorvox słabo obniża trójglicerydy, ale za to jak uspokaja, wycisza - świat jest piękniejszy: ) Tak więc coś za coś. Teraz..

Acenocumarol a inne narządy - Str. 2

.. ...najważniejsza sprawa - te substancje likwidują objawy a nie przyczyny.I oczywiście mają skutki uboczne.Należy jasno się spytać konowała o przyczynę problemów z krwią.Podejrzewam że nie będzie wiedział.Dlatego doradzam kurację Gersona.Generalnie uważam że w kontekście informacji które..

Niedoczynność tarczycy - Str. 2

.. ...wprowadzanie syntetycznych substancji, wytwarzanych przez firmy farmaceutyczne ), które mnie nie wyleczyło zakończyłam ponad 4 lata temu. Przy wspomaganiu organizmu naturalnymi składnikami doszedł on do równowagi. ( skoro pytasz, więc odpowiadam ) Pozwolę sobie sprostować twój, myślę, że..

Niedoczynność tarczycy - Str. 3

.. ...chemiczne szkodliwe substancje, w zwiazku z tym organizm nie ma skąd czerpać budulca dla swoich komórek i zanieczyszczony truciznami - choruje. Bioenergoterapii nie znam i jest to zupełnie co innego niż suplementacja składnikami odżywczymi, dlatego na ten temat się nie wypowiadam ale..

Niedoczynność tarczycy - Str. 8

.. ...cieżkie i inne chemiczne substancje ( np. chemia w domu - kosmetyki, srodki czystosciowe, ubrania, meble, no i oczywiście dodatki w żywności. Od tego zacznij zdobywanie wiedzy. Pozdrawiam Może moje doświadczenie tu sie przyda ? Napiszcie też co sądzicie o moim postępowaniu i decyzji...

Propranolol - Str. 4

.. ...takich tabletkach sa substancje podnoszace cisnienie itd. co moze pozniej prowadzic do powaznych kolatan serca.Ja sie tak zalatwilam ze od tamtego roku biore propranolol 40mg codziennie zeby jakos funkcjonowac. propranol ,to stary lek lepszy jest atenolol, locren, to sa nowoczesne beta -..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 31

.. ...jakby wielka płynna substancja napływała mi od żoładka do gardła i tak mocno wypychał się na zewnątrz. Czasami udaje mi się to odkrztałsnąć kiedy już to zaczyna mi zatykać gardło i zaczyna mnie dusić. Czy ty Magio też tak masz? a jak nie to jakie ty masz objawy. Albo może ktoś z forum ma..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 100

.. ...wypełniała jakaś ropopodobna substancja,chodzić normalnie nie mogłem,chodziłem jak po wypiciu pół litra wódki,łapały mnie takie silne uciski że paraliżowało mi ręce i nogi i oczywiście cały czas lęk przed spaniem.Nie byłem wtedy ubezpieczony, ale wybrałem się prywatnie do..