Sylwetka serca poszerzona w wymiarze poprzecznym

Sylwetka serca poszerzona w wymiarze poprzecznym i ostro odgraniczona

.. co oznacza : sylwetka serca poszerzona w wymiarze poprzecznym i ostro odgraniczona, rytm zatokowy 105 - 170/min zakłócony pojedynczymi pobudzeniami dodatkowymi nadkomorowymi,Qtc=0,45 sek,nieznaczna hiponatremia,nieznacznie podwyższony poziom AST,podwyższenie frakcji CK - MB. chciałabym dodać, iż rzecz się..