Szmer skurczowy nad sercem

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...te słyszalne są jako szmery, które nazywamy tonami serca. Ton pierwszy, czyli ton skurczowy, pochodzi głównie z kurczących się komór, ton drugi wywołany jest uderzeniem cofającej się krwi o zamknięte zastawki: aortalną i pnia płucnego. Naczynia, w których krew kieruje się do serca, noszą..

Zapalenie mięśnia sercowego

.. ...niewydolności serca; osłuchowo: szmery skurczowe o różnym charakterze, czasami 3 ton serca, szmer tarcia osierdziowego. W badaniach dodatkowych można stwierdzić: przyspieszony OB; wzrost aktywności CK - MB i stężenia troponiny T; przeciwciała AMLA, ASA ( przy zapaleniu o etiologii..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...uderzenia koniuszkowego, szmer skurczowy względnej niedomykalności mitralnej, obecność III tonu serca, ewentualnie rytm cwałowy. Natomiast przy braku powiększenia serca i prawidłowo umiejscowionym uderzeniu koniuszkowym z obecnością IV tonu serca możemy podejrzewać niewydolność..

Pęknięcie przegrody międzykomorowej

.. ...brzegu mostka. Diagnostyka pęknięcia przegrody międzykomorowej. ECHO serca Leczenie pęknięcia przegrody międzykomorowej. nitroprusydek sodu, kontrpulsacja wewnątrzaortalna; operacja kardiochirurgiczna...

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 14

.. ...nierówna prace serca :( . Szmer rozkurczowy 2/4 niedomykalności aortalnej wzdłuż lewego brzegu mostka i skurczowy 1 - 2/6 nad aortą, dobrze wypenione tętno udowe. W 24 godzinnym zapisie EKG zarejestrowano nieliczne pobudzeniua komorowe - zaburzenia rytmu serca o łagodnyum charakterze nie..

Echo serca - Str. 59

.. ...Fizykalnie:2tony prawidłowe, szmer skurczowy2/6 wzdłuż LSE o charakterze szmeru przygodnego ,max w punkcie ERBA.Tętno udowe + wątroba pod łukiem. Echo: Situs solitus: zgodne powiązania zylno - przedsionkowo - komorowo - naczyniowe.Utrzymuje się niewielki przeciek L - R na poziomie IAS w..

Kto ma wszczepiony rozrusznik serca? - Str. 2

.. ...komorowym 35 - min . szmer skurczowy w punkcie erba ze wzgledu na podejrzenie iz blok iii stopnia jest wynikiem stosowania b - blokera, w dniu przyjecia nie zakladano mi elektrody endo - kawitarnej. rozpoczeto natomiast diureze forsowana i wlew isfrenaliny. w dniu 19 listopada..

Interpretacja Echo serca u dziecka

.. ...Fizykalnie:2tony prawidłowe, szmer skurczowy2/6 wzdłuż LSE o charakterze szmeru przygodnego ,max w punkcie ERBA.Tętno udowe + wątroba pod łukiem. Echo: Situs solitus: zgodne powiązania zylno - przedsionkowo - komorowo - naczyniowe.Utrzymuje się niewielki przeciek L - R na poziomie IAS w..

Proszę o wyjaśnienie

.. ...ostatnie wyniki czynność serca 112/min. miarowa sinica( - ) duszność( - ) tętno udowe( ++ ) granica serca - N mruk skurczowy( - ) wątroba - szmery pE 2/6.nie wiem co to za wada i czy powinnam się tym martwić...

Wada serca dziecka

.. ...,wada jest wrodzona jej szmer skurczowy 3/6wg Levinea jest tylko obserwowana od piątego roku bardzo mnie to niepokoi co ją czeka w przyszłości bardzo proszę o poradę Sam szmer jest objawem jakiejś wady, nie samą wadą. A gdzie się leczycie? Co mówia lekarze? Czy mała będzie wymagała..