Sztywność naczyń krwionośnych

Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i sztywności tętnic

Nowa metoda jednoczesnego pomiaru ciśnienia krwi i sztywności tętnic

.. ...pewnego rodzaju wyzwanie. Sztywność naczyń krwionośnych wpływa również na wyniki badania ciśnienia krwi, gdyż te opierają się na czasie potrzebnym tętnicom do powrotu do właściwej objętości po doznanym ucisku. Niedawno opracowano nową, prostą i nieinwazyjną metodę oceny sztywności..