Tachykardia

Wszczepiono nowy defibrylator serca

Wszczepiono nowy defibrylator serca

.. ...wiązek energii do serca. Defibrylatory są zazwyczaj wszczepiane pacjentom, którzy należą do grupy ryzyka powstania tachykardii komorowej lub migotania komór. Oba zaburzenia zagrażają życiu. Diana Maciąg..