Tamponada

Powikłania zawału serca

.. ...ściany powoduje powstanie tamponady worka osierdziowego i wstrząs kardiogenny. Leczeniem jest pilna operacja naprawcza. Pęknięcie przegrody międzykomorowej występuje u ok. 2% chorych z zawałem. Powstaje między 3. a 5. dniem po zawale. Pęknięcie przegrody powoduje powstanie znacznego..

Tamponada worka osierdziowego

.. Tamponada worka osierdziowego to gromadzenie się płynu w worku osierdziowym ( może to być płyn gromadzący się w wyniku zapalenia lub krew - gromadząca się w wyniku urazu serca ). Gromadzący się płyn powoduje pogorszenie funkcji hemodynamicznej serca. Płyn uciska na serc powodując zmniejszenie objętości..