Tańczący punkt

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest komorowe zaburzenie rytmu stwarzające duże niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór i NZK. Działania niepożądane nie związane bezpośrednio z układem sercowo - naczyniowym ( po za możliwością reakcji alergicznych i dolegliwości ze strony..