Technologia 3D w kardiologii

Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

Technologia 3D w leczeniu migotania przedsionków

.. ...Center opracowali nową technologię 3D, która pozwala kardiologom na ustalenie dokładnego źródła migotania przedsionków w sercu. Dzięki szczegółowemu mapowaniu czynności elektrycznej serca, technologia ta znacząco zwiększa szansę na usunięcie zaburzeń rytmu serca podczas procedury ablacji..