Terapia komórkowa

Łatka regenerująca zniszczone chorobą serce

Łatka regenerująca zniszczone chorobą serce

.. ...regenerację. Nowatorska terapia komórkowa. Badacze opracowali nowatorską terapię komórkową, która ma poprawić leczenie martwicy serca. Po raz pierwszy udało im się połączyć wykorzystanie ludzkich komórek naprawczych w celu zmaksymalizowania ich zdolności do rewaskularyzacji i poprawy..