Terapia po zawale

Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

Skuteczność stentów w leczeniu choroby wieńcowej

.. Wyniki przeprowadzonej niedawno metaanalizy wskazują, że przezskórna implantacja stentu nie zmniejsza ryzyka śmierci, zawału mięśnia sercowego, nieplanowanej rewaskularyzacji lub dusznicy u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową skuteczniej niż leki. W przypadku pacjentów z nienasilającą się chorobą wieńcową..