Terapie

Zespół Dresslera

.. ...Leczenie zespołu Dresslera. Terapia zespołu Dresslera polega na podawaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych ( NLPZ - Aspiryna 1, 5 - 3g/dobę ). W przypadku znacznego narastania płynu lub w sytuacji gdy wysięk jest oporny na leczenie stosuje się - steroidy. Po konsultacji z..

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

Leki kardiologiczne (leki stosowane w chorobach serca)

.. ...glukozy we krwi. Farmakoterapia tego schorzenia jest bardzo złożona i indywidualnie dopasowana do danego pacjenta. Cukrzycy leczeni są za pomocą insuliny lub doustnych środków hipoglikemizujących. Doustna terapia cukrzycy obejmuje leki z czterech najczęściej stosowanych grup: pochodne..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...z zawałem serca. W chorobie niedokrwiennej serca - S. Rudnicki. Choroba niedokrwienna serca - Leszka Gieca. Nowe życie po zawale - Dolf Kunzel. Choroby serca - Diagnostyka i terapia - M. Gabriel Khan...

Wstrząs kardiogenny

.. ...kardiogennego. Farmakoterapia polega głównie na podawaniu leków działających inotropowo dodatnio ( polepszają kurczliwość mięśniówki serca ): aminy katecholowe, oraz na lekach obniżających opór obwodowy ( afterload ): nitrogliceryna, nitrprusydek sodu. Najbardziej powszechnym standardem..

Remodeling serca (przebudowa mięśnia sercowego)

.. ...udrożnienie i utrzymanie przepływu w tętnicy unaczyniającej obszar martwicy mięśnia sercowego; obniżenie obciążenia serca w okresie wczesnym i odciążenie serca w okresie późniejszym ( terapia farmakologiczna )...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...nadciśnienie tętnicze, terapia pacjentów po zawale serca w przypadku gdy inhibitory konwertazy dają działania niepożądane, niewydolność serca, nefropatia cukrzycowa, kardiomiopatia. Działania niepożądane antagonistów receptorów angiotensyny II. niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy,..

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

Recenzja Choroba niedokrwienna serca, red. Wrześniewski, Włodarczyk

.. ...niekwestionowany wkład. Praktyka terapeutyczna okazała się wyjątkowo chłonna wobec wyników badań psychologicznych w tej dziedzinie. Pierwszy redaktor proponowanej pozycji, prof. Kazimierz Wrześniewski jest czołową postacią w polskiej psychologii klinicznej, o dorobku cenionym także poza..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...Postępy profilaktyki i terapii choroby niedokrwiennej serca znacznie wpłynęły na zmniejszenie umieralności jednak choroba wieńcowa wciąż pozostaje jedną z najważniejszych przyczyn niewydolności serca ze względu na dłuższy czas przeżycia pacjentów. Hibernacja mięśnia sercowego to..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...Podstawowym lekiem w terapii hipotonii ortostatycznej jest Cortineff ( jest to fludrokortyzon - glikokortykosteroid mający działanie mineralokortykoidów ). U chorych z hipotonią ortostatyczną często dochodzi do zależnej od pozycji ciała zmniejszenia objętości krwi krążącej. Dlatego w..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa

.. ...mięśnia sercowego ). Terapia farmakologiczna kardiomiopatii rozstrzeniowej obejmuje różne grupy leków poprawiających kurczliwość mięśnia sercowego. W przypadku gdy mamy do czynienia z kardiomiopatią pozapalną oprócz leków poprawiających krążenie krwi stosuje się leczenie przeciwzapalne...

Dieta śródziemnomorska

Dieta śródziemnomorska

.. ...także zastosowanie w terapii nadciśnienia tętniczego ( badanie DASH ). Źródło: 1. AHA Dietary Guidelines, Revision 2000: A statement for healthcare professionals from the Nutrition Commitee of the American Heart Association. Circulation 2000, 102: 2296 - 2311. 2. Kris - Etherton P, Eckel..

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

Dieta cukrzycowa (leczenie niefarmakologiczne cukrzycy typu 2)

.. ...niemożności zgrania terapii lekami i dietą tak by osiągnąć normoglikemię. Cukrzyca typu 1 ( insulinozależna ), czyli wymagająca podawania insuliny występuje z reguły u pacjentów z prawidłową lub zmniejszoną masą ciała. W cukrzycy typu 1 najistotniejsze jest optymalne ustalenie leczenia..

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

Acenocumarol (Sintrom, Sincumar)

.. ...dla każdego chorego. Terapia acenokumarolem musi podlegać częstej kontroli. Polega ona na oznaczaniu współczynnika INR - im wyższa jego wartość, tym krew jest rzadsza . Zakres terapeutyczny INR jest różny w zależności od schorzenia i ryzyka ewentualnego krwawienia, zwykle dąży się do..

Alprazolam (Afobam, Alprozomerck, Neurol, Xanax, Zomiren)

.. ...fizycznego. W czasie terapii nie wolno spożywać alkoholu, może ona znacznie nasilić działania niepożądane benzodiazepin. Do najistotniejszych działań niepożądanych, pomijając ryzyko uzależnienia, należą efekt z odbicia i depresja układu oddechowego. Układ GABA jest jednym z głównych..

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...tętniczego, często w terapii łączonej z lekami moczopędnymi ( diuretyki ) i beta blokerami. ACE - I blokują powstawanie angiotensyny II, substancji która jest między innymi odpowiedzialna za skurcz mięśniówki naczyń krwionośnych i przebudowę mięśnia sercowego ( przerost prowadzący do..

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...obligatoryjna w czasie terapii doustnymi antykoagulantami ( np. acenokumarolem ). APTT odzwierciedla aktywność wewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny, parametr służy do kontroli leczenia przy pomocy heparyny ( zakrzepica żylna, zator płucny itp ). APTT wydłuża się także u..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu i w chorobie wieńcowej. Diltiazem jest także w powodzeniu stosowany w dławicy Prinzmetala. Blokery kanałów wapniowych są również stosowane w leczeniu napadów migrenowych ( obecnie uważa się, że jednym z..

Chelatacja

.. ...ośrodki stosowana jako terapia miażdżycy. EDTA podaje się dożylnie w pulsach. Według zwolenników tego sposobu leczenie, kwas wersenowy wiąże się z cholesterolem i wapniem zawartym w blaszkach miażdżycowych, tworzy rozpuszczalne kompleksy i tym samym oczyszcza tętnice. Chelatacja ma na..

Duszący kaszel

Duszący kaszel

.. ...tętniczego. Przewlekły kaszel jest objawem nietolerancji tych leków i stanowi przesłankę to modyfikacji terapii. W takiej sytuacji sięga się po leki z grupy antagonistów receptora angiotensyny ( sartany )...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...są wykorzystywane w terapii choroby niedokrwiennej serca ( choroba wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej..

Depresja

Depresja

.. ...po różne metody, od terapii behawioralnej i psychoterapii po farmakoterapię ( lub leczenie skojarzone ). Pośród leków obecnie największą popularnością cieszą się wybiórcze inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny. Istnieją choroby, w przebiegu których mogą występować objawy sugerujące..

Niedoczynność tarczycy

.. ...także być spowodowane przyjmowaniem niektórych leków ( np. amiodaron, fenytoina ) oraz niedoborem jodu w środowisku. Leczenie polega uzupełnianiu niedoborów hormonów, stosuje się preparaty L - tyroksyny...

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...innego leku powodującego wzrost stężenia serotoniny, z inhibitorami MAO. Fluwoksamina stosowana jest głównie z terapii zaburzeń depresyjnych. Fevarin to handlowa nazwa preparatu zawierającego fluwoksaminę...

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...stosowanie ziołowych preparatów w czasie terapii innymi antydepresantami bez wiedzy lekarza prowadzącego. Deprim ( Deprim forte ) to handlowa nazwa ziołowego preparatu zwierającego wyciąg z dziurawca...

Atorwastatyna (Tulip, Atoris, Atorox, Atrox, Sortis, Torvacard)

.. ...lub mięśni. W czasie terapii statynami należy raz na jakiś czas kontrolnie oznaczać poziom enzymów wątrobowych ( ASPT, ALT ). Każde nasilone bóle mięśniowe lub uczucie męczenia się mięśni należy zgłosić do lekarza. Ryzyko uszkodzenia mięśni wzrasta, jeśli równocześnie ze statynami..

Betaksolol (Locren, Betabion, Betoptic, Optibetol)

.. ...zastosowanie leku to terapia nadciśnienia tętniczego. Betaksolol można podawać w kroplach do worka spojówkowego oka. Tak zaaplikowany betaksolol ma minimalny wpływ na układ sercowo - naczyniowy, obniża natomiast ciśnienie wewnątrz gałki ocznej, stąd jest wykorzystywany w okulistyce w..

Leki antyarytmiczne w ciąży

Leki antyarytmiczne w ciąży

.. ...kategorii B według FDA. Leki z tej grupy bądź są szkodliwe dla płodów zwierzęcych, ale udowodniono, że nie mają wpływu na płód ludzki, bądź nie są szkodliwe dla zwierząt, a u ludzi badań nie przeprowadzano...

Skrobiawica (amyloidoza)

.. ...wypracowanie skutecznej terapii. W przebiegu choroby dochodzi do zajęcia wątroby, śledziony, układu pokarmowego, nerek, serca. Na tle amyloidozy może dojść do kardiomiopatii, jest to okoliczność pogarszająca rokowanie. Przyczyną zgonu jest najczęściej niewydolność nerek. Próby z..

Paroksetyna (ParoMerc, Paxeratio, Paxtin,Rexetin, Seroxat, Xetanor)

.. ...zespół pourazowy ). Terapia paroksetyną jest także skuteczna w przypadku zaburzeń lękowych, leków napadowych, zespołów natręctw i fobii społecznych. W czasie terapii pacjent musi być uważnie obserwowany. Znane są przypadki przejścia stanów depresyjny w stany maniakalne oraz prób..

Medazepam (Rudotel)

.. ...tygodnie, lek odstawia się stopniowo. W czasie leczenie nie wolno spożywać alkoholu oraz prowadzić pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające medazepam ( za indexem leków MP 2007 ): Medazepam, Rudotel...

Ramipril (Axtil, Mitrip, Piramid, Polpril, Ramicor, Tritace, Vivace)

.. ...wysokim ryzykiem, w terapii nadciśnienie u osób z neuropatią cukrzycową ( spowalniają procesy chorobowe zachodzące w nerkach - nefroprotekcja ). Mechanizm działania ramiprilu, i innych leków z tej grupy jest złożony. Bezpośrednio polega na hamowaniu powstawania angiotensyny drugiej...

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...Winpocetyna jest stosowana terapii zaburzeń pamięci, zawrotach głowy pochodzenia błędnikowego, przy objawach zaburzeń krążenia mózgowego ( szczególnie po udarze mózgu lub przy stwierdzonej miażdżycy naczyń mózgowych ). Winpocetyny nie należy stosować jednocześnie z heparyną. Przed..

Buspiron (Spamilan, Mabuson)

.. ...i, aby uzyskać efekt terapeutyczny, konieczne jest stosowanie coraz to wyższych dawek leku. Buspiron jest stosowany w zespołach lękowych różnego pochodzenia. Nie należy stosować buspironu u dzieci. Przy rozpoczynaniu terapii, nie należy prowadzić samochodu. Lek odstawiać stopniowo...

Sulpiryd

.. ...leków stosowanych w terapii schizofrenii oraz psychozach, także w zespole alkoholowym. Lek wywiera działanie aktywizujące. Poza wskazaniami neurologiczno - psychiatrycznymi sulpiryd jest również stosowany w leczeniu migreny, w trakcie leczenie choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy oraz..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...karmienia piersią. W czasie terapii obowiązuje absolutny zakaz spożywania alkoholu. Z uwagi na nasenne działanie klorazepamu, nie wolno także prowadzić pojazdów w czasie przyjmowania leku. Obniżenie sprawności psychomotorycznej może utrzymywać się także przez kilka dni po odstawieniu..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...Moklobemid to lek stosowany w terapii zaburzeń depresyjnych i fobii społecznych. Mechanizm działania polega na odwracalnym hamowaniu enzymów odpowiedzialnych za rozkład neurotransmiterów takich jak dopamina czy serotonina. Efektem działania moklobemidu jest wzrost stężenia tych substancji..

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...się dystonii jest związane z przyjmowanymi lekami, należy zmodyfikować terapie. Jeśli zaburzenia pojawiają się samoistnie, pewną poprawę przynosi ostrzykiwanie kurczących się mięśni toksyną botulinową...

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...wykluczenia ewentualnych powikłań choroby. Do najniebezpieczniejszych należy tętniak rozwarstwiający aorty. Choroba Hartona dobrze reaguje na leczenie sterydami. Terapia łagodzi objawy i powoduje remisję...

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...leki mają podobny efekt terapeutyczny, różnią się jednak mechanizmem działania, stąd ich jednoczesne stosowanie jest w niektórych sytuacjach korzystne. Clopidogrel jest lekiem dość dobrze tolerowanym przez organizm. Najniebezpieczniejszym, potencjalnym działaniem niepożądanym jest..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...suchość w jamie ustnej. Terapia musi być prowadzona ściśle według zaleceń lekarza, szczególnie jeśli chodzi o inne, przyjmowane w tym samym czasie, leki. Preparaty zawierające fluoksetynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ): Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoksetyna,..

Wenflataksyna (Efectin, Velafax, Velaxin, Venlectine)

.. ...zaburzeniami lękowymi. Terapia wymaga kontroli stany psychicznego ( emocjonalnego ) chorego, a także kontroli ciśnienia tętniczego przy stosowaniu dużych dawek leku. Wśród działań niepożądanych należy podkreślić możliwość wystąpienia impotencji, zaburzeń ejakulacji i innych funkcji..

Nadroparyna (Fraxodi, Fraxiparine)

.. ...morfologi wykonanej zwykle w przeciągu 10 dni od początku terapii jest wskazaniem do przerwania leczenia. Preparaty zawierające nodraparynę dostępne w Polsce ( za indexem leków MP 2007 ): Fraxodi, Fraxiparine...

Neurastenia

.. ...strony układu sercowo - naczyniowego takie jak chwiejność tętna czy skoki ciśnienia tętniczego krwi. Terapia opiera się na umiejętnym wypoczynku, zmianie środowiska, fizykoterapii czasem farmakoterapii...

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...jest wykorzystywany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu serca oraz w chorobie niedokrwiennej serca. W tej ostatniej zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału ( profilaktyka wtórna lub pierwotna ) oraz zmniejsza częstość występowania i nasilenie wieńcowych epizodów..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...wykorzystuje się w farmakoterapii różnego typu zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, stresu pourazowego, w przypadku stanów lękowych na tle chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz przy objawach somatycznych towarzyszących stanom lękowym ( lęk manifestujący się np. bólem głowy,..

VAD (urządzenie wspomagające czynność komór serca)

.. ...związane z niefizjologicznym przepływem krwi przez pompę oraz ryzyko krwawienia związane z samym zabiegiem oraz z konieczną terapią przeciwzakrzepową, ciężkim powikłaniem może być także niewydolność nerek...

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...główne punkty uchwytu dla terapia przeciwkrzepliwej: Pierwszy to płytki krwi, czyli trombocyty. Ich aktywność możemy zmniejszać stosując takie leki jak kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, klopidogrel czy abciksimab. Pierwszy preparat należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych...

Digoksyna (Digoxin, glikozyd naparstnicy)

.. ...dawka lecznicza jest zbliżona do dawki szkodliwej. Przedawkowanie digoksyny może stanowić zagrożenia życia. Digoxin to handlowa nazwa preparatu zawierającego digoksynę ( w oparciu o Index leków MP 2007 )...

Badanie moczu

.. ...odpowiedniego leku ( terapia celowana ). Dobowa zbiórka moczu. Dobowa zbiórka moczu jest miedzy innymi elementem diagnostyki nadciśnienia tętniczego ( wykluczenie patologii nadnerczy poprzez oznaczenie stężenia 17 - hydroksykortykosteroidów ). Pozwala także określić dobową filtrację,..

Polipragmazja

Polipragmazja

.. ...minimum. Skuteczność terapii może być odwrotnie proporcjonalna do ilości przyjmowanych leków. Taka zależność jest uwarunkowana zjawiskiem interakcji oraz błędów w przyjmowaniu leków, tym trudniejszych do uniknięcia im więcej specyfików chory przyjmuje. Większość leków jest metabolizowana..

Jaskra

Jaskra

.. ...zwichnięciu soczewki. Niektóre leki mogą wywoływać jaskrę - jest to np. możliwe działanie niepożądane długotrwałej terapii sterydowej. Wtórna jaskra może także rozwinąć się na tle retinopatii cukrzycowej...

Poranny wzrost ciśnienia tętniczego

.. ...osoby przyjmującej leki hipotensyjne, nawet jeśli średnie wartości dobowe ciśnienia są zadowalające, jest wskazaniem do zwiększenia dawek przyjmowanych leków lub modyfikacji stosowanej dotychczas terapii...

Leki stosowane w cukrzycy typu 2

.. ...około 10 latach doustnej terapii cukrzycy typu drugiego zapasu endogennej insuliny wyczerpują się. Pojawia się konieczność podawania insuliny w postaci iniekcji. Insulinę należy również stosować przejściowo w stanach znacznego obciążenia organizmu takich jak ciężkie infekcje czy zawał..

Fibraty

.. ...leków stosowanych w terapii zaburzeń lipidowych. Mechanizm ich działania polega na regulacji metabolizmu lipidów. W wyniku działania fibratów wzrasta stężenie lipazy lipoproteinowej, enzymu odpowiedzialnego miedzy innymi za rozkładanie trójglicerydów. Leki wpływają także na zwiększenie..

Glimepiryd (Amaryl)

.. ...sulfonylomocznika stosowanych w terapii cukrzycy typu 2. Jak wszystkie pochodne sulfonylomocznika stosowane w leczeniu cukrzycy, glimepiryd stymuluje komórki beta trzustki do wydzielania insuliny. Glimepiryd bardzo istotnie zwiększa też zużycie glukozy przez komórki tłuszczowe, mięśniowe..

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające terazosynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ): Hytrin, Kornam, Setegis, Tesin...

Klonidyna (Iporel)

.. ...Klonidyna jest stosowana w terapii nadciśnienia tętniczego. W pierwszych dniach przyjmowania klonidyny może wystąpić uczucie suchości w ustach i nadmierne uspokojenie. Dolegliwość te ustępują samoistnie. Z czasem rozwija się tolerancja na działanie leku. Klonidynę należy odstawiać powoli..

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...głównym wskazaniem jest terapia nadciśnienia tętniczego. Doksazosyna ma również bardzo pozytywne działanie ametaboliczne: poprawia profil lipidowy ( wzrost HDL i spadek LDL ), zwiększa insulinowrażliwość organizmu, działa antyagregacyjnie i powoduje regresję zmian o typie remodelingu..

Skuteczne leczenie nadciśnienia możliwe też po 80-tce

.. ...ale ponieważ efekty terapii były bardzo dobre, ze względów etycznych przerwano je po około 2 latach - podkreślił prof. Narkiewicz, który jest sekretarzem Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego i był członkiem niezależnej komisji ds. monitorowania danych badania HYVET. Okazało..

Nowe kanony rehabilitacji kardiologicznej

.. ...psycholodzy, dietetycy, kinezyterapeuci - wyjaśnia profesor Jan Błaszczyk, kierownik katedry. - Kompleksową Rehabilitację Kardiologiczną podzielono na etapy, które stopniowo pozwalają pacjentowi przystosować się do nowego stylu życia i osiągnąć możliwie najwyższą sprawność . Kompleksowa..

Terapia genowa w kardiologii

.. Jedną z metod terapeutycznych w kardiologii może być terapia genowa. W Polsce badaniami w tej dziedzinie zajmują się m.in. naukowcy z Akademii Medycznej w Gdańsku ( AMG ). Terapia genowa może być pomocna np. u pacjentów z chorobą wieńcową, u których zawodzą tradycyjne metody leczenia. W chorobie wieńcowej..

Polacy mają za dużo cholesterolu we krwi

.. ...całkowitego. W połączeniu z terapią nadciśnienia tętniczego i eliminacją palenia papierosów, pozwoliłoby na obniżenie liczby przypadków tego groźnego zaburzenia nawet o ok. 300 tys. POTRZEBNE WSZECHSTRONNE ZMIANY Kardiolodzy podkreślają jednak, że farmakoterapia jest tylko jednym z..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...nieodzownym elementem jego terapii jest zdrowy styl życia. Wśród jego podstawowych zasad badacz wymienił rzucenie palenia, właściwą dietę, regularny wysiłek fizyczny, redukcję nadwagi oraz ograniczenie alkoholu. Jeśli chodzi o dietę, to bardzo ważne jest ograniczenie spożycia soli, a..

Całkowicie wszczepialne polskie sztuczne serce za 5 lat

.. ...nieograniczony czas trwania terapii. W realizację tego celu zaangażowanych ma być przynajmniej 20 ośrodków z całej Polski - od uczelni technicznych po szpitale. Podczas posiedzenia powołano też nowego przewodniczącego rady fundacji. Przez wiele lat, od początku istnienia fundacji był nim..

Beta-blokery pogarszają wyniki operacji serca?

.. ...10 lat ocenia się na 800 000. Jak komentują specjaliści, lepiej przeprowadzać duże badania kliniczne i sprawdzać, jakie są skutki terapii niż optymistycznie zakładać, że lek zadziała tak jak myśleliśmy...

Gen wielkiego serca

.. ...jedynym sposobem leczenia jest podawanie leków obniżających ciśnienie tętnicze. Jednak dzięki nowemu odkryciu może się w przyszłości udać opracowanie terapii, korygującej nieprawidłowe działanie genu...

Tele-EKG jest znacznie tańsze

.. ...medycznej. Dane przekazywane są na bieżąco do centrum monitoringu, co umożliwia podjęcie natychmiastowej interwencji w razie potrzeby lub opracowanie stosownych zaleceń terapeutycznych i profilaktycznych...

Pszczeli jad w leczeniu nadciśnienia

.. ...przetestowania potencjalnej terapii potrzebny był środek specyficznie blokujący kanał jonowy. O ile TPN blokuje kanały sodowe zarówno w nerkach, jak i sercu, to po zmodyfikowaniu działa tylko na kanały w nerce. Udało się to osiągnąć po ponad 10 latach badań. Zmodyfikowana toksyna jadu..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...precyzyjniej zaplanować terapię, rodzaj używanego stentu ( niewielkich rozmiarów sprężynka, umieszczana wewnątrz naczynia krwionośnego w celu przywrócenia drożności naczynia ) oraz techniki wyłapujące skrzeplinę. Jak dodał Dudka, obecnie ultrasonografia jest obecnie dostępna we..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...późno, aby rozpocząć terapię - podkreśla Grodzicki. Zgadza się z tym prof. Artur Mamcarz, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ( WUM ). W leczeniu osób starszych bardzo ważne jest, aby terapia, oprócz przedłużenia życia, poprawiała..

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...zastosowanego, złego standardu terapeutycznego ( powszechnym jest stosowanie zbyt małych dawek leków przeciwzakrzepowych, złej interpretacji badań dodatkowych oraz niestosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej w tych przypadkach, w których jest konieczna. W opinii naukowca, lekarze..

Gen ataku serca

.. ...przesiewowym i rozwojowi nowych terapii. Według dr. Chrisa Tylera - Smitha, również z fundacji Wellcome, który uczestniczył w pracach ośrodka w Hajderabadzie, mutacja genu MYBPC3 rozwinęła się w Indiach ok. 30 tys. lat temu i rozprzestrzeniła się po tym, jak ludzie osiągnęli wiek..

Aterotromboza - jak leczyć, jak zapobiegać?

.. ...dotyczące skutecznych terapii chorób związanych z aterotrombozą oraz kontrowersjami, jakie mogą wywoływać nawet powszechnie przyjęte metody leczenia. Mówiono również o prewencji - dodaje. W ramach spotkania odbyły się dwie sesje naukowe. Pierwszą z nich rozpoczął wykład prof. Anetty..

Lepszy monitoring pracy serca

.. ...profilaktyce, jak i w terapii. W tych przypadkach może to być odpowiednio wcześniejsze zastosowanie elektroterapii - podkreśla dr Trzos. Z punktu widzenia kardiologa dostosowanie narzędzia ( odpowiedni rejestrator ) oraz opracowanie metody ( odpowiedni algorytm ) jest niezwykle ważne,..

Bicie serca kluczowe dla rozwoju krwinek

.. ...macierzystych krwi na potrzeby terapeutyczne. Kiedy zaczyna bić serce rozwijającego się zarodka, komórki wyściełające naczynia krwionośne zaczynają różnicować się w komórki krwi. George Daley wraz z kolegami ze Szpitala Dziecięcego w Bostonie odkrył, że napięcie jakiemu podlegają ściany..

XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

.. ...diagnostyczne i zalecenia terapeutyczne z zakresu różnych dziedzin kardiologii, kardiochirurgii i nauk pokrewnych. Będziemy rozmawiać o najważniejszych zagadnieniach współczesnej kardiologii: chorobie wieńcowej, wadach serca, a także o niewydolności serca i zaburzeniach rytmu. Jest..

Leki złożone przyszłością terapii nadciśnienia tętniczego

.. ...schorzeń, w których efekty terapii w bardzo dużym stopniu zależą od pacjenta i jego dobrej współpracy z lekarzem - zaznaczył prof. Tykarski. Według kardiologa, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich odnośnie dawki i częstości zażywania leków jest jedną z najważniejszych przyczyn niskiej..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...uzyskuje się dobre wyniki terapii - alarmowali kardiolodzy na konferencji prasowej w Poznaniu. Zainaugurowano na niej ogólnopolską kampanię edukacyjną Lecz nadciśnienie skutecznie , która jest skierowana do lekarzy i pacjentów i ma uwrażliwiać m.in. na problem nieprzestrzegania zaleceń..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...zajmujący się diagnostyką i terapią schorzeń sercowych i naczyniowych, oddział kardiochirurgii, transplantologii serca i płuc oraz mechanicznego wspomagania krążenia, a także oddział intensywnej opieki kardiologicznej i ciężkiej niewydolności krążeniowo - oddechowej. Na potrzeby leczenia..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 35

.. ...bylem na 3 miesiecznej terapi dla n ludzi z zaburzeniami nerwicowymi ale nie pomoglo. trudno mi znalezc w sobie optymizm mimo ze podobnie jak ty staram sie sobie tlumaczyc ze skoro jnic mi sie do tej pory nie stalo( tez nie zemdlalem ) to i teraz tak bedzie. ale w momencie pojawienia sie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 64

.. ...ma sily.6 lat badan i terapii ,diety ,suplementy gimnastyki ,joga ,od czego to jest czy ktos wie ...moze ty nie frajerze????? Witam: ) Dodam na wstępie, że mam 23 lata. od jakiegoś czasu czytam to forum gdyż martwię się swoim stanem... wzsystko się zaczęło 4 lata temu.. Miałam za wysokie..

Zastawka trójdzielna i nerwica wegetatyna

.. ...lub tez nie na taka terapie. Poszukaj w internecie mam 18 lat i na lekarz na badaniu echo serca napisał mi taki komentarz: trójdzielna - II/III bardzo wąski jest środkowy - protosysteliczny( bądź protosystuliczny, bardzo niewyraźnie napisane ); mitralna - I/II Bardzo wąski jest środkowy..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 6

.. ...wyladowalam na intensywnej terapii to szybko zmienilam zadnie.miałam dwa zabiei.teraz czuje sie swietnie Witam wszystkich.miałam dwa zabiegi ablacji ostatni pół roku temu.Ostatnio zaczełam odczuwać dziwne potykania serca przy, których robi mi sie strasznie słabo.Zaczełam także odczuwac..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 52

.. ...tzn. po długotrwałej terapii, która wyciągnęła mnie z depresji ), a tu coś takiego. Mam wrażenie, ze stres związany z tą choroba jest ponad moje siły. Ale światełkiem w tunelu jest dla mnie to, co piszecie o ablacji i o jej skuteczności. Cieszę się, że trafiłam na to forum: ) Karla,..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 56

.. ...na salę intensywnej terapi i 8 godzin walczyli z przerwaniem napadu.Udało się ,zrobiono wtedy szereg badań i ustalono że jest to zespół WPW.Wtedy pierwszy raz miał mąż zrobione rozpoznanie choroby.Od tamtej pory minęło 4 lata,w ciągu tego czsu było napewno kilkanaście napadów / o..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 67

.. ...to jakaś nowatorska terapia * czas goi rany * pozdrawiam serdecznie. Jestem już po. Zabieg niestety sie nie powiódł z powodu zbyt głęboko położonej tej dodatkowej drogi przewodzenia. Jednak za ok 2 miesiecy, kiedy rana na sercu sie wygoi, zabieg zostanie powtórzony w bardziej * inwazyjny..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...mnie nerwice i zalecil terapie.z braku czasu przez t 3 lata nic nie robilem ( oprocz sporadycznych wizyt u psychologa ).od nowego roku pojde chyba na oddzial dzienny leczenia nerwic bo niestety nie umiem juz z tym zyc.dodam ze pisze to 4 dni po ostsaniej wizycie u kardiologa ktory..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...Rozpocząłem więc długotrwałą terapię z zastosowaniem leków i teraz z dystansu tylu lat mogę powiedzieć,że tę walkę z nerwicą przegrałem, właśnie na jej początku. Uwierzyłem w cudowność leków, ale to były tylko pozory, bo z biegiem czasu ich działanie stawało się coraz mniej skuteczne, a..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...psychologiem, chodze na terapie indywidualna od 3 miesiecy jest ciezko zwłaszcza gdy rozmawiam o tym co mnie dotyczy ale wierze ze one kiedys musza sie uciszyc i nas zostawic ,to wszystko zalezy od naszego podejscia , my umiemy sobie duzo rzeczy wmowic wiec wmowmy takze ze kiedys..