Tętniak

Tętniak rozwarstwiający aorty

.. Tętniak rozwarstwiający aorty jest to pęknięcie błony środkowej ściany aorty. Najczęściej dochodzi do powstania tętniaka rozwarstwiającego aorty w wyniku powstania krwiaka śródściennego. Do czynników, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwarstwienie aorty należą: nadciśnienie tętnicze ( Hypertensio..

Tętniak pozawałowy serca

.. Tętniak pozawałowy serca ( Aneurysma cordis ) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...śródmózgowego z pękniętego tętniaka jednej z tętnic mózgowych lub udaru krwotocznego w przebiegu najczęściej kryzy nadciśnieniowej. Stan ten potocznie nazywany jest wylewem do mózgu. Niebezpieczeństwo krwotoku mózgowego stwarza również nieodpowiednie stosowanie leków przeciwkrzepliwych,..

Tętniak rzekomy

.. Klasyczny tętniak to odcinek naczynia tętniczego, który, na skutek zmian chorobowych lub wrodzonej wady dotyczącej ściany tętnicy, uległ poszerzeniu. O tętniaku mówimy, gdy średnica zmiany jest minimum dwukrotnie większa niż prawidłowa średnica danego naczynia. Istotne jest, że ścianę tętniaka stanowi ściana..

Tętniak aorty brzusznej

.. ...najczęstsza lokalizacja tętniaka aorty. Przyczyną poszerzenia się światła naczynia oraz powstania tętniaka, są patologiczne zmiany w obrębie ściany tętnicy. Defekt może być wrodzony, jak ma to miejsce w zespole Marfana. Zdecydowanie częściej jednak, zmiany patologiczne wywołane są..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...przegrody międzyprzedsionkowej. Jeśli towarzyszy mu przeciek, zaburzenia rytmu serca lub objawy niewydolności serca, stan taki wymaga interwencji kardiochirurgicznej. Często jednak wystarczy obserwacja...

Tętniak zapalny

Tętniak zapalny

.. ...tych powikłań stanowi tętniak zapalny. Tętniak zapalny zwany też tętniakiem mykotycznym jest groźnym powikłaniem infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Po raz pierwszy ten rodzaj tętniaka opisał Osler w 1885 roku, gdy u pacjenta z infekcyjnym zapaleniem wsierdzia wykrył tętniaka..

Przetoka dializacyjna

.. ...leczenie chirurgiczne. Tętniak, tętniak rzekomy. Nieprawidłowości naczyniowe samej przetoki obejmują także powstawanie tętniaków. Tętniak prawdziwy jest nadmiernym poszerzeniem światła żyły, z której wykonana jest przetoka i najczęściej, jeśli nie powiększa się nie wymaga leczenia...