Tętnica

STENT

.. ...sprężynka, wprowadzana do tętnicy wieńcowej na balonie stosownym podczas angioplastyki ( PTCA ). Stent jest tak zaprojektowany aby po wypuszczeniu powietrza z balonika pozostawał otwarty. Konstrukcja stentu przypomina rusztowanie, które wykłada wewnętrzną powierzchnię naczynia wieńcowego..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. Przetrwały przewód tętniczy ( PDA, persistent ductus arteriosus ). Przewód tętniczy w życiu płodowym łączy pień tętniczy z aortą. Po urodzeniu przewód tętniczy zarasta i tworzy więzadło. Jeżeli przewód tętniczy pozostanie drożny powoduje przeciek lewo - prawy. Patologiczne połączenie między aortą a pniem..

Aorta

Aorta

.. ...przed wszystkim lewa tętnica szyjna wspólna i lewa tętnica podobojczykowa oraz pień ramienno - głowowy, który dzieli się na prawe tętnice podobojczykową i szyjną. Naczynia te zaopatrują w krew głowę i kończyny górne. Od części zstępującej odchodzą miedzy innymi tętnice międzyżebrowe. W..

Tętniak rzekomy

.. Klasyczny tętniak to odcinek naczynia tętniczego, który, na skutek zmian chorobowych lub wrodzonej wady dotyczącej ściany tętnicy, uległ poszerzeniu. O tętniaku mówimy, gdy średnica zmiany jest minimum dwukrotnie większa niż prawidłowa średnica danego naczynia. Istotne jest, że ścianę tętniaka stanowi ściana..

Stenty samorozprężalne

Stenty samorozprężalne

.. ...zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych, wydolności serca. Ryzyko zgonu podczas zbiegu w stabilnej jednonaczyniowej chorobie wieńcowej wynosi 0,3 - 0,4%. Zgon jest związany z zamknięciem tętnicy wieńcowej, co skutkuje niewydolnością lewej komory serca. Zawał serca odnotowuje się u..

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa

.. ...obrazowaniu anatomii tętnic wieńcowych. Stanowi uzupełniającą metodę dla angiografii. W związku z ogromnym rozpowszechnieniem występowania choroby niedokrwiennej w populacji oraz dużej umieralności z jej powodu, przywiązuje się coraz większą rolę do poszukiwania nowych metod obrazujących..

Angioplastyka balonowa

Angioplastyka balonowa

.. ...zupełnie zamkniętej tętnicy wieńcowej bez konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego. Zwężenie naczyń wieńcowych. Miażdżyca jest procesem dotyczącym wszystkich naczyń w organizmie, tak więc również naczyń wieńcowych. Powstawanie zwężeń związane jest z odkładaniem się nieprawidłowych..

Aterektomia

.. ...krwi pomimo udrożniania tętnicy, co jest prawdopodobnie związane z zaburzeniem mikrokrążenia np. poprzez zatkanie naczyń przez fragmenty blaszki, skrzepliny, agregaty płytkowe, leukocyty - uwolnione w czasie zabiegu. W kontrolnej koronarografii obserwuje się zaleganie środka cieniującego..

Ocena rezerwy wieńcowej

Ocena rezerwy wieńcowej

.. ...naczynia wieńcowe są tętnicami końcowymi, w przypadku ich zamknięcia dochodzi do niedokrwienia zaopatrywanego przez nie obszaru mięśnia sercowego. W ten sposób może wystąpić martwica, czego kliniczną manifestacją jest zawał serca. W przypadku, gdy dochodzi do zmniejszenia rezerwy..

Restenoza

Restenoza

.. ...czyli powtórne zwężenie tętnicy po zabiegu jej poszerzania, stanowi jeden z najistotniejszych problemów interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej. Ten długotrwały proces mający istotny wpływ na przebieg choroby staje się przyczyną konieczności powtórnego wykonania zabiegu. Przezskórna..

Tętniak zapalny

Tętniak zapalny

.. ...65% z nich powstaje w tętnicach wewnątrzczaszkowych ( głównie tętnice środkowe mózgu ), w mniejszym odsetku w naczyniach tętniczych tułowia, a także kończyn górnych i dolnych. Gronkowiec przenosi się z zakażenia we wsierdziu wraz ze skrzepliną, która odrywając się z wegetacji (..

Przetoka dializacyjna

.. ...sztuczne połączenie tętnicy z żyłą, umożliwiające pobór i zwrot krwi, stanowi podstawową formę dostępu naczyniowego podczas hemodializy. Celem tworzenia przetoki jest uzyskanie dużego przepływu krwi w określonym odcinku naczynia ( około 250 - 300ml/min ). W tym celu najczęściej łączy się..

Tętnica promieniowa nie jest wcale lepsza niż żyła odpiszczelowa w CABG

Tętnica promieniowa nie jest wcale lepsza niż żyła odpiszczelowa w CABG

.. ...okazało się, że użycie tętnicy promieniowej ( która znajduje się w przedramieniu, nadgarstku i dłoni ) wcale nie przynosi lepszych rezultatów niż przeszczep naczynia pochodzącego z nogi ( żyły odpiszczelowej ). Skuteczność CABG. CABG jest jedną z najczęściej wybieranych metod..