Tętnica wieńcowa

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...jest obwodowe zwężenie tętnic płucnych. Zwężenie może także dotyczyć tętnic wieńcowych. Zwężenie podzastawkowe zwykle spowodowane jest obecnością włóknistej błony lub podłużnego włóknistego zwężenia. Często zwężenie tego typu skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (..

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych przyczyn mogących spowodować zawał serca należą: kurcz tętnicy wieńcowej; wrodzona wada naczyń wieńcowych; zmiany zatorowo - zakrzepowe w tętnicach..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...okalającej ( Cx ) lewej tętnicy wieńcowej lub jego odnogi, albo przez odnogę boczną gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej..

Zawał przedniej ściany serca

.. ...anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. ...Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Niewydolność serca

.. ...minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu tych komór łącznie. Przyczyny niewydolności serca. choroba wieńcowa ( niedokrwienna ); nadciśnienie tętnicze; wada..

Angioplastyka (PTCA)

.. ...blaszkę miażdżycową tętnic wieńcowych. PTCA nie wymaga zabiegu operacyjnego jedynie znieczulenia miejscowego. W zależności od rodzaju zmian miażdżycowych kardiolog może zadecydować o założeniu STENT - u. Angioplastyka polega na wprowadzenia specjalnego cewnika z balonikiem do tętnicy..

STENT

.. ...sprężynka, wprowadzana do tętnicy wieńcowej na balonie stosownym podczas angioplastyki ( PTCA ). Stent jest tak zaprojektowany aby po wypuszczeniu powietrza z balonika pozostawał otwarty. Konstrukcja stentu przypomina rusztowanie, które wykłada wewnętrzną powierzchnię naczynia wieńcowego..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...prawidłowym sercu lewa tętnica wieńcowa odchodzi od lewej zatoki wieńcowej a prawa tętnica wieńcowa od prawej. Wrodzone przetoki tętniczo - żylne naczyń wieńcowych to połączenia między tętnicami wieńcowymi a jamami serca, żyłami głównymi czy dużymi naczyniami tętniczymi. Przetoki u ludzi..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...wieńcowe to lewa i prawa tętnica wieńcowa. Tętnice wieńcowe zaopatrują wyłącznie ścianę serca ( dodatkowo oddają drobne gałązki do aorty i pnia płucnego ). W przypadku gdy światło jednego z naczyń wieńcowych zostanie zamknięte ( np. w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej ) dochodzi do..

By-passy

.. ...sztucznych połączeń między tętnicą główną ( aortą a tętnicami wieńcowymi ). Takie rozwiązanie daje większe ukrwienie mięśnia sercowego. Naczynia wykorzystywane na by - passy są pobierane z podudzia - fragmenty własnych żył lub jest to tętnica piersiowa wewnętrzna, która przebiega na..

Tętniak pozawałowy serca

.. Tętniak pozawałowy serca ( Aneurysma cordis ) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu..

No reflow phenomenom

.. ...mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w patogenezie zjawiska no reflow biorą także udział leukocyty,..

Metody operacyjne by-passów

.. ...); ominięcie zwężenia tętnicy wieńcowej za pomocą pomostu z tętnicy piersiowej wewnętrznej ( ITA lub IMA by - pass ). Metody torakoskopowe by - passów. nie wymagające otwarcia klatki piersiowej; nie wymagają nacinania mostka; MIDCAB ( minimal invasive direct coronary artery bypass )..

Brachyterapia wieńcowa

.. ...blaszkę miażdżycową w tętnicy wieńcowej promieniami X. Jest to zabieg małoinwazyjny i zazwyczaj odbywa się podczas angioplastyki. Brachyterapia trwa z reguły około kilku minut. Naświetlanie jest bezbolesne. W miejsce poddawane naświetlaniu umieszcza się specjalny przewód zakończony..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...Organiczne zmiany w tętnicach wieńcowych. najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca, która powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany miażdżycowe dotyczą także innych tętnic ), a następnie powstanie zmian powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego -..

Choroba niedokrwienna a płeć człowieka

.. ...występowanie nadciśnienia tętniczego, cukrzycy i stresu oraz zwiększona potrzeba realizacji ambicji zawodowych. Wymienione czynniki zazwyczaj wiążą się ze sobą. U 35 proc. kobiet po menopauzie stwierdza się w badaniu tomograficznym obecność zmian miażdżycowych w naczyniach wieńcowych...

Akineza

.. ...blizny lub w obszarze tętniaka pozawałowego. Zaburzenia kurczliwości mięśnia sercowego wynikają z niedokrwienia poszczególnych segmentów. Do niedokrwienia może dojść na podłożu choroby wieńcowej, jak również w przebiegu niektórych zaburzeń rytmu, w przebiegu kardiomiopatii, zapalenia..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego pracę, co również przyczynia się do spadku ciśnienia krwi. Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego,..

Dławica Prinzmetala

.. ...miażdżycowych obecnych w tętnicach wieńcowych serca ale są wywołana skurczem tych tętnic. Przyczyny występowania skłonności do kurczenia się tętnic wieńcowych nie są znane, sam skurcz może występować w związku ze stresem lub wysiłkiem. Istotny jest też wpływ nałogu nikotynowego...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach. Dodatkowo, przez wpływ hamujący na..

Niedotlenienie serca

.. ...serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc..

Tętnice wieńcowe

Tętnice wieńcowe

.. ...zastawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewe dzieli się na gałąź międzykomorową przednią i gałąź okalającą. Tętnica wieńcowa prawa kończy się jako gałąź międzykomorowa tylna. Upraszczając, można powiedzieć, że lewa tętnica wieńcowa unaczynia mięsień lewego przedsionka, komory oraz większą..

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych

.. ...ryzyka, dotyczą nie tylko tętnic wieńcowych. Zwężeniu ulegają także inne naczynia tętnicze chorego, dość często naczynia tętnicze kończyn dolnych. Do zwężeń wywołanych zmianami miażdżycowymi może dochodzić na różnym poziomie ukrwienia kończyn dolnych. Typowe umiejscowienia to rozwidlenie..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...jest jedną z chorób tętnic wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku..

Propranolol

.. ...obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań niepożądanych propranololu..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...Tak wysokie ciśnienie tętnicze stwarza realne zagrożenie rozerwania naczyń mózgowych i wystąpienia udaru krwotocznego. Mogą także pojawić się typowe bóle wieńcowe, istnieje również ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Ciśnienie należy obniżać w sposób zdecydowany, ale..

Stan przedzawałowy

.. ...możliwości zaopatrzeniowe tętnic wieńcowych, kardiomiocyty wyczerpały zasoby substratów beztlenowych przemian energetycznych i dochodzi do niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia sercowego. O zawale serca możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do..

Aterotromboza (zakrzepowe powikłania miażdżycy)

.. ...niedokrwiennej serca ( miażdżyca tętnic wieńcowych ), choroby tętnic obwodowych oraz choroby naczyń mózgowych. Powikłania związane z tworzeniem się blaszek miażdżycowych wiążą się głównie z uszkodzeniem komórek śródbłonka, tendencją do nadkrzepliwości krwi oraz niewydolności naturalnych..

Mostki mięśniowe

.. ...kardiomiocytów krzyżujące tętnice wieńcową w nasierdziowym odcinku jej przebiegu. Skutkiem tej anomalii anatomicznej jest zmniejszenie się przepływu przez daną gałąź tętnicy w czasie skurczu serca. Zmniejsza się rezerwa wieńcowa, co jest odczuwane w postaci bólu dławicowego pojawiającego..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...związany z miażdżycą tętnic wieńcowych. Operacja jest dla organizmu stresem. Wzrasta poziom adrenaliny, dochodzi do tachykardii i zwiększenie się zapotrzebowania serca na tlen. Dodatkowo często obserwujemy spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz niedokrwistość wywołane utratą krwi w czasie..

Trudniejsze leczenie kobiet na choroby krążenia

.. ...powody zawału, np. skurcz tętnicy wieńcowej lub jej rozwarstwienie. To m.in. powoduje, że na podstawie bardziej zróżnicowanych symptomów trudniej u nich o szybką i właściwą diagnozę przyczyny wystąpienia kłopotów z krążeniem. Prawdopodobnie dlatego też kobiety rzadziej są hospitalizowane..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...miażdżycowe zwężające światło tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Niestety, wiele metod dotychczas stosowanych, takich jak wykonywanie by - passów przez kardiochirurgów, poszerzanie zwężeń przy pomocy balonów, nie zawsze są skuteczne...

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...biegnie lewa i prawa tętnica wieńcowa. Lewa dzieli się na dwa duże naczynia - tętnicę zstępującą przednią i okalającą. Ich część wspólna to właśnie pień, bardzo krytyczne miejsce, bo w przypadku jego zwężenia pojawia się ryzyko wystąpienia ostrej niewydolności krążenia i zgonu pacjenta...

Metoda OCT na zawał serca

.. ...angiografii widzimy tętnicę w milimetrach, zaś jeżeli zastosujemy ultrasonografię wewnątrzwieńcową to przechodzimy na poziom kilkuset mikrometrów, a więc widzimy z dokładnością jednej dziesiątej milimetra. W momencie, gdy użyjemy u tego samego pacjenta OCT, to dochodzimy do..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. ...między tętnem a zawałem okazał się słabszy niż na przykład między papierosami a cukrzycą. Wcześniejsze badania wykazały, że pomiar tętna w spoczynku pozwala przewidzieć epizody choroby wieńcowej u mężczyzn...

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...zapadaniu się ścianek tętnic. Zespół z warszawskiego LIB wprowadził je na rynek w 2005 roku, a obecnie pracuje nad ich unowocześnieniem. Stent przypomina trochę sprężynkę od długopisu. W momencie założenia jest osadzony na balonie umieszczonym na końcu długiej rurki, którą wprowadza się..

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...wprowadzeniu do jakiejś dużej tętnicy - udowej, pachowej czy ramiennej - cienkiego cewnika, za pośrednictwem którego podaje się środek kontrastujący silnie pochłaniający promieniowanie rtg. Pozwala to uzyskać dokładny obraz wnętrza naczynia i uwidocznić różne patologiczne zmiany, które w..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...objawów do udrożnienia tętnicy wieńcowej nie powinien przekroczyć 120 minut, bo tylko wtedy można uratować cały mięsień. Niestety, na razie w żadnym państwie na świecie nie udało się tego osiągnąć, podkreślił kardiolog. Słabym ogniwem są sami pacjenci, którzy zwlekają ze zgłoszeniem się..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...pozaustrojowym, 3.848 zabiegów koronarografii ( cewnikowań serca i naczyń krwionośnych ), 2.257 angioplastyk ( udrażnianie zwężonej lub zamkniętej tętnicy wieńcowej ) i założono 2.894 stentów. Nauka w Polsce PAP..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...cierpiących na choroby tętnic wieńcowych. Obserwacje trwały średnio sześć lat. W tym czasie 20 proc. badanych miało poważne epizody sercowe, a 10 proc. przeszło zawał serca lub zmarło. 27 proc. uczestników badań stanowiły osoby o osobowości typu D, charakteryzującej się większą..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...ryzyko obecności zmian w tętnicech wieńcowych jest małe, więc pewnie można by rozważyć zrobienie tomografii komputerowej serca - badanie w odróżnieniu od koronarografii jest nieinwazyjne. A koronarografię dopiero wtedy jeśli w TK byłby wątpliwości. Myślę, że wszystko omówi Pani na..

Echo serca - Str. 9

.. ...lewostronny, w Ao Adb przepływ tętniczy 1,1 m/s W Ao Des 1,7 m/s. Zastawka Ao 3 - pl, odejścia naczyń wieńcowych bez uchwytnych patologii. W IAS zawirowania na poziomie FO ( w różnicowaniu napływ z zgg ). W PA i gałęziach przepływ skurczowy. Wydłużone płatki obu ujść a - v. AML w..

Echo serca - Str. 52

.. ...Zwężenie aorty poza tętnicą podobojczykową lewą. A - 9mm; A1,9mm.Przyspieszenie przepływu 2,1m/sek. Wymiary jam serca: lewy przedsionek - 20mm lewa komora - 37/43 prawa komora - 26 aorta - 21mm Zastawka mitralna - 23 zastawka aortalna - 22 ujścia naczyń wieńcowych dobrze widoczne zastwka..

Chelatacja - Str. 12

.. ...zmniejszenie przekroju tętnic obu tętnic wieńcowych do 50 - 80%. Stwierdzona choroba wieńcowa. Dolegliwości zamostkowe. Jeżdże na rowerze, nartach, rolkach, pływam. Od dwóch lat biorę leki na obniżenie cholesterolu i na nadciśnienie. Wsród wpisów na forum nt. chelatacji dwa - trzy lata..

Co to jest PCI, RCA, pień?

.. ...badanie,a dwa pozostałe to naczynia krwionośne.Proszę o pomoc.Dzięki.Pozdrawiam. PCI - przezskórna interwencja wieńcowa, RCa - prawa tętnica wieńcowa, pien - pień lewej tetnicy wieńcowej Wielkie dzięki...

Po bajpasach - Str. 5

.. ...bardzo poważne zmiany w tętnicach wieńcowych. Zawał kosztowałby mnie najprawdopodobniej życie. Koronarografia i operacja wykonywane były w trybie tzw. * pilnym * : - ). Prawie 3 miesiące czekałem na termin przyjęcia do szpitala, ale jestem bardzo zadowolony z pobytu i przebiegu operacji...

Kardiolodzy na temat chelatacji

.. ...jest zbyt mały prześwit tętnic wieńcowych ) iczułem się jak wrak. Ostanio poddałem się chelatacji, jestem po 10 wlewach i czuje się świetnie, wróciły mi siły ( mogę wejść na II piętro bez odpoczynku ) i wróciła wiara do życia! Gdzie jest więc to niebezpieczeństwo o którym Pan pisze? Jest..

By-passy w Olsztynie

.. ...Tata mam mocno zapchane tętnice wieńcowe i czeka go operacja zakładanie by - passów. Prawdopodobnie w Olsztynie. Chętnie pogadam z kimś kto przeszedł zabieg lub zna Kardiochirurgię w Olsztynie. Operacja już za tydzień. Proszę o wieści!!! Napewno już jest po operacji, ale ja dzisiaj..

Interpretacja koronarografii

.. ...poddano zamkniętą prawą tętnicę wieńcową. Po sforsowaniu miejsca okluzji prowadnikiem wykonano kilka inflacji balonem 2,5 x 15mm max 16 atm uzyskując poprawę światła naczynia. Wynik optymalizowano balonem 3,0 x 20mm ( atm ). W drugim etapie wykonano poszerzenie ujścia gałęzi tylno -..

Serce a sterydy

.. ...podwyższone cisnienie tętnicze( 2 z 3 powodów powstawania miażdżycy ). Istnieje ryzyko zwężenia * światła * żył wieńcowych i przez to ryzyko zawału. Mogą też powodować zaburzenia rytmu serca bo silnie zaburzają gospodarkę mineralną odpowiedzialną za rytm bicia serca ( coś w ten deseń..

Koronarografia na podejrzenie choroby niedowieńcowej serca

.. ...koronografię. Okazało się, że tętnice zatkane są w bardzo dużym stopniu. Został skierownay na operację by - passów. Jedziemy na nią w poniedziałek. W jego przypadku jestem pewna, że dobrze zrobił decydując się na koronografię. Leczenie objawowe nic by nie pomogło i nagle wszystko mogłoby..

Dodatkowe skurcze - Str. 100

.. ...uwagi, na biezni przy tętnie 158 wszystkie skurczy zwiały, pojawiają się raczej przy wolnym tętnie. ale mam 33 lata i dobrze by było się przebadać także pod kątem przpływu wieńcowego, szczególnie jak się ma arytmię. aha, a to badanie elektrofizjologiczne moze dac odpowiedz na jakie..

Dodatkowe skurcze - Str. 269

.. ...sercowego przez którąś z tętnic wieńcowych okalających serce. Przyczyn może być kilka. Niestety aby stwierdzić dokładnie co, potrzeba szereg poważnych badań specjalistycznych, a przede wszystkim dobrej woli lekarza. do Bodgdan Tak Bogdanie jest to chwilowy skurcz,chwilowy doslownie! Nie..

Dodatkowe skurcze - Str. 308

.. ...zwężenie lewego ujścia tętniczego, kiła tętnicy głównej i in. ). toksyczne działanie leków ( naparstnica, rtęciowe środki moczopędne, niektóre środki znieczulające, chinidyną i in. ) oraz zabiegi na sercu ( cewnikowanie serca, operacje na zastawkach i tętnicach wieńcowych ). Poza tym..

Angioplastyka PTW

.. ...angioplastykę prawej tętnicy wieńcowej, jeżeli mama cierpi na chorobę wieńcową i ma bóle zamostkowe to nawet na pewno. Najlepiej poczytaj coś na temat koronarografii tam wszystkiego sie dowiesz. Pozdrawiam..

Koronarografia - czy to poważny zabieg?

.. ...pokazuje nam zmiany w np. tętnicach wieńcowych i jesli sa wskazania wykonuje sie zabieg PTCA lub kieruje sie chorego na by - passy... w Polsce też, jeśli nie ma wskazań do dalszego leczenia i nie ma powikłań( duży krwiak ) pacjent po koronarografii moze wyjśc do domu nawet na następny..

Dziwne mijajace bóle serca

.. ...podwyższone ciśnienie tętnicze, jaki jest twój poziom cholesterolu , czy masz nadwage , czy palisz , czy w Twojej rodzinie były przypadki choroby wieńcowej. Wreszcie w jakich okolicznościach pojawiają się dolegliwości i kiedy mijają? Trochę zarzuciłam pytaniami... Pozdrawiam i proponuje..

Jakby atak serca, uczucie silnego bólu w mostku

.. ...W trakcie tego ataku tętnio i puls miałam w normie bo mierzyłam, miałam 98/65 a tętno 75. Ja jestem osobą która ma zawsze niskie ciśnienie, to u mnie normalne. Nie wiem co to jest? Czy to moze byc nerwica serca? czy objawy choroby wieńcowej ( dusznica bolesna ) boje sie, bo w mojej..

Dolegliwości sercowe po przedawkowaniu amfetainy - Str. 2

.. ...najprawdopodoniej do niedotlenienia tętnic i ch zwężenia lub nienaturalnego rozkurczenia bo nienadązały z podawaniem krwi - czy coś takiego nie pamiętam dokładnie,doszło do uszkodzeń naczyń krwionośnych przy sercu, CZYLI NABAWIAŁEM SIĘ CHOROBY WIEŃCOWEJ KTÓEJ NIE WYKAŻE ANI EKG, ANI ECHO..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 14

.. ...wprowadzają jakąś rurke do tętnic wieńcowych czy coś takiego. A do Katowic na operacje wymiany zastawki aorty prawdopodobnie mama zostanie wysłana w sierpniu, lekarz teraz na urlopie i przyjęć nie ma, 1 sierpnia wraca z urlopu i dopiero wtedy lekarka prowadząca mame ma tam dzwonic i jak..

Choroba wieńcowa naczynioskurczowa

.. ...niedokrwienie w obrębie tej tętnicy.Zapadła decyzja o wstawieniu stentu.Dwa dni póżniej podczas zabiegu w CX były małe zmiany ,natomiast wystąpiły w RCA.Podano mi dożylnie lek rozkurczowy i zmiany ustąpiły.Biorę Dilzem ret.,Mono Mack, Simvacard,Polocard.Rozpoznano chorobę..

Operacja zakrzepliny lub śluzaka w lewym przedsionku

.. ...niewielka ilość płynu. Tętnice wieńcowe o typowych ujściach i rozgałęzieniach. RCA bez ewidentnych zmian miażdżycowych, lcx ze zmianami przyściennymi LAD w śr odcinku mostek mięśniowy dł ok 12mm. Co Pani na to? Tato został dziś wypisany do domu z lekami. ma się stawić na badanie 13..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 24

.. ...przed ablacją koronarografię w celu wyjaśnienia przyczyny tego bólu, ale okazało się że tętnice wieńcowe są ok. ( nie ma miażdżycy ), a ból jest. Czyli nie udało się tego wyjaśnić. Pozdrawiam wszystkich...

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 64

.. ...okazało sie, że główne tętnice wieńcowe są ok bez śladów miażdżycy, Gdyby były przytkane to być może wystarczyłoby je udrożnić i zlikwidować tym samym przyczynę migotania. Tak że Twój lekarz postępuje jak najbardziej prawidłowo. Do sole! Eluzyna ma rację - częstoskurcz jest szybki ale..

Rozbieżności w opiniach lekarzy co do operacji aorty wstępującej - Str. 2

.. ...przez niego i ilość tętniaków aorty wstępującej zoperowanych z innymi osobami. Myślę( bez żadnej podstawy ), że ma mniej niż inni, gdyż myśle ( bez dowodów ), ze zajmował się bardziej chorobą wieńcową, czyli bypassami i przeszczepami. Nie wiem, proszę go zapytać. Moja opinia to zapytać..

Koronarografia

.. ...przewężeń. PTW - Prawa tętnica wieńcowa: zwężona proksymalnie 40 - 60%, następnie w segmencie środkowym zamknięta. Obwód naczynia wypełnia s od LTW. Rozpoznanie : mostek mięśniowy wewnatrzwieńcowy. Dotyczy to mojej babci w wieku 76 lat. Taki wypis dostałyśmy ze szpitala. Jesli ktoś..

Czy mam chorobę wieńcową?

.. ...- badanie tomografem tętnic ( taki rodzaj koronografii ) poczytaj o tym badaniu w necie, daje prognozę incydentów naczyniowych na 5lat. Ja robiłam to w szpitalu kardiologicznym. Zbadaj tez krew ( w panelu kardiologicznym ), oraz zapalnyum CRP, OB itp. Z kompletem udaj się do dobrego..

Interpretacja wyników Holtera i Echa serca

.. ...lewostronny, w Ao Abd przepływ tętniczy. W Ao Des 1,5 m/s. Zastawka Ao 3 - pl, odejścia naczyń wieńcowych prawidłowe. Zachowana ciągłość IAS i IVS - ruch prawidłowy. W PA i gałęziach przepływ skurczowy. Wydłużone płatki obu ujść a - v z widocznym ugięciem w czasie skurczu. MI - ślad. TI..

Uczucie ucisku serca, kłucie, mała tolerancja na wysiłek

.. ...nabawic nadcisnienia tętniczego co moze poprowadzic do choroby wieńcowej i takich własnie dziwnych bóli, ale teraz to nie mam co gdybac, moge polegac jedynie na naszej służbie zdrowia, na prywatne leczenie mnie nie stac, wiec jak kazdy z was napewno wie, to znowu denerwująca sytuacja bo..

Bajpasy metodą MIDCAB

.. ...które mają zwężenie 1 tętnicy wieńcowej - tętnicy przedniej zstępującej serca. Dostęp do serca uzyskuje się przez niewielkie, kilkucentymatrowe cięcie po lewej stronie klatki piersiowej ( NIE ROZCINA SIĘ MOSTKA ). MIDCAB można nazwać operacją przez dziurkę od klucza - pozostaje po niej..

Duszność i ból klatki piersiowej

.. ...niezbędna koronarografia tętnic wieńcowych. Koronarografię miałam wykonaną w klinice i zostałam zakwalifikowana do operacji by - passów., bo było zagrożenie życia. Obecnie jestem po operacji. Wnioski nasuwają się same. Serdecznie współczuję tej osobie , która straciła kogoś bliskiego,..

Śmierć po bajpasach - Str. 2

.. ...przeszłam angioplastykę tętnic wieńcowych i mam wstawione 2 stenty. Zyję dzięki wspaniałym i cudownym lekarzom z Instytutu Kardiologii w Aninie, którym serdecznie dziękuję. Pozdrawiam do : monika147 Tak jak Ty ja tez mam prawo do wyrazania swojej opinii więc nie odbieraj mi tego prawa.A..

Koronografia - mam pytanie - ktoś sie na tym zna? - Str. 2

.. ...te cewniki do wnętrza tętnic wieńcowych. Na końcu cewnika do angioplastyki znajduje się balon. Cewnik wprowadza się do tętnicy tak, żeby balon znajdował się w miejscu zwężenia. Po napełnieniu balon zgniata blaszkę miażdżycową, co poprawia przepływ krwi. Czasami w miejscu poszerzonego..

W młodym wieku się zdarza zawał serca? jestem panikarą - Str. 2

.. ...zmian miażdzycowych w tętniacach ,przyczyną zawału może być skrzep krwi w tętnicach wieńcowych lub nagłe zwęrzenie tętnic.Jednakże warto zobaczyć na statystyki i na średnią długość życia w Polsce. Trzeba dodać ,że nie tylko serce może mieć zawał , dotyczy to także tętnic w mózgu i w..

Koronografia - powikłania i znieczulenie

.. ...inwazyjnym badaniem tętnic wieńcowych odbywającym się przez tętnicę udową.Jest niezbędnym badaniem wykrywającym niedrożność i zwężenia naczyń wieńcowych.Ja też się bałam tego badania. Miałam koronarografię dwukrotnie przed operacją by - passów. W czasie badania nie jest podawane..

Bypassy i udar mózgu

.. ...obejmującą WSZYSTKIE tętnice w organizmie człowieka. Czyli, jeżeli ktoś ma nasiloną miażdżycę w tętnicach wieńcowych, najprawdopodobniej ma zwężenia także w tętnicach mózgowych! Udar mózgu może być krwotoczny ( rzadziej ) lub niedokrwienny - i tu przyczyną jest najczęściej miażdżyca (..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...wiadomo w jakim stanie są tętnice wieńcowe, które są niedrożne, a które zwężone i w jakim procencie.Wtedy dopiero lekarze podejmą decyzję co można zrobić i w jaki sposób pomóc.Jeżeli będzie taka konieczność to skierują na operacje by - passów.lub zabieg wstawienia stentów w zwężoną..

Problemy z sercem i nadciśnieniem a lot samolotem

.. ...Pacjent z nadciśnieniem tętniczym czy choroba wieńcową, które jest leczone systematycznie, może podróżować samolotem. Ważne jest posiadanie leków stale zażywanych w bagażu podręcznym, wygodne i luźne ubranie na podróż, w miarę możliwości spokojne podejście do procedur lotniskowych (..

By passy Anin i rehabilitacja po operacji

.. ...zamknął i udrożniono tętnicę za pomocą dwóch stentow metalowych tydzień temu podczas koronarografii. Jestem już w domu od 5 dni, czuję się nieźle, a zabrało mnie pogotowie z domu z paralizującym bólem wieńcowym. Pozdrów tatę i niech się trzyma - w Aninie pracują wspaniali lekarze i..

Rozległy zawał serca

.. ...zamknięciu pnia lewej tętnicy wieńcowej lub gałęzi obydwu tętnic wieńcowych. Może chodziło o zawał koniuszkowy a nie kołnierzowy na elektrokardiogramie nie bylo takiego zapisu jak w przypadku tej asystoli - u mojego taty niebylo tej lini ciaglej na pocztku.przez caly czas reanimacji byly..

Polocard i krew z nosa

.. ...niezbędna po angiopllastyce tętnic wieńcowych. Oba te leki mają działanie przeciwzakrzepowe i mogą powodować takie objawy uboczne. Uważam ,że rutionoscorbin tu nie zaszkodzi, bo ma działanie obkurczające. W przypadku twojego taty, to najlepszym rozwiązanie byłoby skontaktowanie się z..

Osłabienie, uczucie zimnych rąk - zapalenie serca?

.. ...obciążeniu 250W, przy tętnie 171/min i RR maks. 224/87 mm Hg z powodu zmęczenia ogólnego. Bez bólu o charakterze wieńcowym. W EKG wysiłkowym bez zmian niedokrwiennych. Bez zaburzeń rytmu serca. Prawidłowa reakcja HR w trakcie wysiłku i po jego zakończeniu. Nadmierny wzrost RR skurczowego..

Bóle po angioplastyce

.. ...myślałem, że jak druga tętnica wieńcowa będzie w pełni drożna to moje samopoczucie będzie bardzo dobre. Nigdy w swoim życiu nie przejmowałem się różnymi bólami ale teraz po zawale mam małego stracha. Widziałem podczas badania echa serca jak uszkodzone jest serce po I zawale toteż zdaję..

Ból po angioplastyce

.. ...zaqłożenia stenta na tętnicę wieńcow. Obecnie bardzo żle się czuję.Odczuwam bóle w okolicy mostka,które pojawiają się po nawet niewielkim wysiłku./przejście ok 100m/ Aktualne badania - ekg wysiłkowe dodatna, echo serca trudne dla mnie do oceny,próba dobutaminowa ujemna/wykonywana w 2007..

Niepoprawny rozwój naczyń wieńcowych

.. ...ośrodku okazala sie tętniakiem serca. Jest po zabiegu i ma sie OK. Zajrzałam do naszego poradnika i moge jedynie zacytowac, ze kardiomopatia rozzstrzeniowa ( zastoinowa ), w której wystepuje rozstrzen czyli powiękeszenie calego serca z niewielkim przerostem mięsnia sercowego. Wydolnośc..

Ankieta dla ludzi po by-passach

.. ...pacjentami po pomostowaniu tętnic wieńcowych. Wybrałam taki temat ponieważ mój tata dwa lata temu przeszedł taką operację, wiem jak jest wtedy ciężko i rodzinie i samemu choremu. Ankieta zawiera pytania dotyczące jakości pracy pielęgniarek na oddziale i wiedzy pacjenta na temat choroby..

Reanimacja trzykrotna

.. ...przeszedłeś, angioplastykę tętnic wieńcowych i wstawili Ci stenta jednego lub więcej, to zależy w jakim stanie były tętnice Pozdrawiam. dzieki wielkie Hela,bede szukal wiecej...teraz wiem czego szukac hehe,pozdrawiam Ciekawa jestem jak się teraz czujesz i jaka jest diagnoza lekarzy i..

Chore serce a stopien niepelnosprawnosci

.. ...passów i angioplastyce tętnic wieńcowych i otrzymałam 2 - gi stopień ( tj. umiarkowany ) niepełnosprawności na 2 lata. Zawsze warto się starać, bo dla młodych są duże możliwości pomocy i uzyskania dotacji. Proponuje wejście na stronę: * niepełnosprawni * tam uzyskacie dużo cennych..

Anomalia tt. wieńcowych?

.. ...uprawiania.sytuacja wygladala tak ze jakos one wygiete byly i to zwiekszalo szanse zawalu iles tam razy jakos tak czy narośl jakaś tam była sam nie pamiętam. Pozdro Odświeżam wątek ; ) rozwarstwienie tętnicy?..

Choroba wieńcowa naczynio-skurczowa

.. ...momencie nadciśnienie tętnicze , które leczyłam i ndal biorę laki na jego obniżenie ze skutkiem zadawalającym .Gdy zaczęłam tracic przytomnośc , często mąż wzywał pogotowie ratunkowe.Jednak bywało tak ,że gdy pogotowie przyjechało czułam się już dobrze to tez i wyniki badań także były w..

Przechodzony zawał serca

.. ...zawale , nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową i napisem Pilne , mam też wydruk ekg z tego badania , idę w poniedziałek chyba żeby coś - to wcześniej, takiego ciśnienia nigdy nie miałam , zawsze w granicach 180/100 lub trochę większe lub mniejsze , nie wspomniałam o cukrzycy 2 ktorej..

Szybko się meczę, czasami piecze mnie w mostku a badania nic nie wykazują

.. ...stwierdził obkurczanie tętnicy.Podano mi nitro dowieńcowo i ból ustąpił.Parę godzin wstecz ta sama tetnica zamkneła sie w sposób krytyczny wywołując zawał.Nie mam podwyzszonego cholesterolu , nie palę a z waga jest rożnie choc nie uwazam sie za osobę otyła.Mam 160 wzrostu a waże 76 kilo...

Powtórna koronografia i stenty

.. ...najważniejszey do lewej tętnicy wieńcowej ; - ) ). Reszta padła . Ma do tego 2 stenty, a za sobą 5 koronorografi i 2( lub 3 ) balonikowania. Teraz ma 62lata. Tak więc dacie radę Panowie, bo innej opcji nie ma ; - ) Pozdrawiam serdecznie Pam Panowie głowa do góry . Mam stenty 3 - lata ...