Tętnice płucne

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...do aorty ( największa tętnica człowieka ) i pnia płucnego ( łac. truncus pulmonalis ). Serce podzielone jest na dwie podobne do siebie połowy: serce prawe, w którym krąży krew żylna, oraz serce lewe, w którym krąży krew tętnicza. Serce prawe tłoczy krew do małego ( płucnego ) krążenia,..

Zwężenie odpływu z lewej komory

.. ...jest obwodowe zwężenie tętnic płucnych. Zwężenie może także dotyczyć tętnic wieńcowych. Zwężenie podzastawkowe zwykle spowodowane jest obecnością włóknistej błony lub podłużnego włóknistego zwężenia. Często zwężenie tego typu skorelowane jest z ubytkiem w przegrodzie międzykomorowej (..

Zespół Eisenmengera

.. ...poziomie serca lub pni tętniczych. Przyczyną wystąpienia zespołu Eisenmengera jest wysoki opór w krążeniu płucnym, który jest następstwem naczyniowej choroby płucnej. W zespole Eisenmengera dochodzi do rozwoju mięśniówki w ścianach naczyń krążenia płucnego. Wszystkie te zaburzenia..

Praca serca

.. ...kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości krwi w komorze na początku skurczu. Skurcz komór ( systole ) powoduje zamknięcie zastawek przedsionkowo - komorowych co zapobiega cofaniu się krwi do przedsionków. Jednocześnie zastawka aorty i zastawka pnia płucnego są otwarte,..

Powikłania zawału serca

.. ...powikłań zawału należy tętniak ściany lewej komory oraz zespół pozawałowy Dresslera. Informacje szczegółowe o powikłaniach zawału serca: Zaburzenia rytmu serca Niewydolność serca Pęknięcie wolnej ściany serca Przebudowa mięśnia sercowego ( remodeling ) Zespół bolesnego barku ( zespół..

Zator płuc (zatorowość płucna)

Zator płuc (zatorowość płucna)

.. ...zamknięcia światła jednej z tętnic płucnych materiałem zatorowym. Materiał zatorowy to w większości przypadków zakrzep ( może też być nim tłuszcz uwolniony z tkanek do układu krążenia podczas urazu ). Typowa lokalizacja zatoru płuc to dolne płaty prawego płuca. Prawie 90% zakrzepów..

Wstrząs kardiogenny

.. ...ciśnienia zaklinowania w tętnicy płucnej za pomocą cewnika Swana - Ganza oraz bezpośrednie monitorowanie ciśnienia tętniczego. Objawy wstrząsu kardiogennego. Objawy, których obecność jest niezbędna do rozpoznania wstrząsu kardiogennego: spadek skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 80..

Anomalie tętnic wieńcowych

.. Anomalie tętnic wieńcowych możemy podzielić na trzy grupy: przetoki tętniczo - żylne; odejście lewej tętnicy wieńcowej od tętnicy płucnej; odejście prawej lub lewej tętnicy wieńcowej od przeciwległej zatoki wieńcowej - w prawidłowym sercu lewa tętnica wieńcowa odchodzi od lewej zatoki wieńcowej a prawa..

Przetrwały przewód tętniczy (PDA)

.. Przetrwały przewód tętniczy ( PDA, persistent ductus arteriosus ). Przewód tętniczy w życiu płodowym łączy pień tętniczy z aortą. Po urodzeniu przewód tętniczy zarasta i tworzy więzadło. Jeżeli przewód tętniczy pozostanie drożny powoduje przeciek lewo - prawy. Patologiczne połączenie między aortą a pniem..

Cewnik Swana-Ganza

.. ...komora i przedsionek i tętnicy płucnej. Cewnik podłączony jest do monitora ciśnienia i EKG. Zastosowanie cewnika pozwala na pobieranie próbek krwi do badania gazometrycznego. Cewnik Swana - Ganza wykorzystywany jest także do obliczania przepływów i oporów w krążeniu płucnym a także oceny..

Obrzęk płuc

Obrzęk płuc

.. ...serca; nadciśnienie tętnicze; zaburzenia rytmu;wady zastawek serca np. zwężenie zastawki mitralnej powodujące zastój krwi w płucach; udar mózgu ( Insultus cerebri ). płucne. zapalenie płuc; zachłyśnięcie płynami; reakcje alergiczne, choroba wysokościowa, drenaż opłucnej. inne...

Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego (PDA)

.. ...przetrwałego przewodu tętniczego ( PDA ) odbywa się przy pomocy specjalnych sprężynek naczyniowych nazywanych koilami. Bardzo wysoką skuteczność zabiegu uzyskuje się stosując korek Amplatza ( the Amplatzer duct occluder ). Każdy przetrwały przewód tętniczy, który w życiu płodowym łączy..

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

Bóle w klatce piersiowej o podobnym do dławicy charakterze

.. ...nadciśnienie płucne ostry zator tętnicy płucnej kurcz przełyku ból ściany klatki piersiowej choroba wrzodowa zapalenie trzustki. Podział lokalizacyjny bólów. Zamostkowy: ból niedokrwienia mięśnia sercowego, ból osierdziowy, rozwarstwienie aorty, zmiany w śródpiersiu, zator płucny; Bark:..

Kardiowersja

.. ...udar mózgu lub zator tętnicy płucnej. Aby uniknąć takich powikłań, pacjent musi być odpowiednio przygotowany do zabiegu. Konieczne jest wykonanie badania ECHO i stosowanie doustnych leków przeciwkrzepliwych ( np. acenokumarol ) na 4 tygodnie przed zabiegiem. W niektórych sytuacjach..

Torasemid (Diuver, Trifas)

.. ...leczeniu nadciśnienia tętniczego. Torasemid poza działaniem moczopędnym wpływa również bezpośrednio na naczynia krwionośne - rozszerzając je, dodatkowo obniża ciśnienie krwi. Leki moczopędne są także stosowane w niewydolności serca - w celu eliminacji lub zapobiegania obrzękom obwodowym..

Nadciśnienie płucne

Nadciśnienie płucne

.. ...wzrasta ciśnienie w tętnicach płucnych. Przyczyny nadciśnienia płucnego. Przyczyną zmian doprowadzających do utrwalonego wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych mogą być różne choroby: choroby serca, wady zastawkowe ( niedomykalność zastawki trójdzielnej ) lub zespół Eisenmengera w..

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)

.. ...przy masywnym zatorze tętnicy płucnej. Do nagłego zatrzymania krążenia może także dojść z powodu zatrucia lekami czy chemikaliami. Przy NZK serce nie wykonuje pracy hemodynamicznej, nie bije. Nie znaczy to jednak, że nie ma pewnej aktywności elektrycznej. Od charaktery zaburzeń rytmu..

Kwasica

.. ...tlenu i saturacja krwi tętniczej. Pierwsze trzy parametry odzwierciedlają działanie mechanizmów buforowych. Główne dwa narządy kompensujące zaburzenia kwasowo - zasadowe organizmu to płuca i nerki. Do rozwoju kwasicy może dojść w przebiegu wielu chorób: cukrzycy ( kwasica ketonowa,..

Szmery serca u dzieci

.. ...szczególnie często u chłopców w wieku przedszkolnym. Szmer wyrzutu do tętnicy płucnej. Najczęściej obecny u dziewcząt w wieku szkolnym. Szmery niewinne nie wymagają żadnego leczenia. Zanikają z wiekiem...

Krążenie w życiu płodowym

Krążenie w życiu płodowym

.. ...otwór owalny ). Pień tętnicy płucnej jest połączony z aortą za pomocą przewodu tętniczego ( przewód Botala ). Przepływ krwi przez serce płodu również jest inny niż w sercu noworodka. Krew z obwodu wpływa do przedsionka prawego. Dalej jednak, zamiast do prawej komory, przedostaje się do..

Wady przewodozależne serca

.. ...życiu płodowym łączy tętnice płucne ( pień płucny ) z aortą w jej odcinku wstępującym. Po porodzie takie połączenie jest nie tylko zbędne, ale też szkodliwe, przewód tętniczy ulega zamknięciu. Istnieją jednak wady serca, w których połączenie pnia płucnego z aortą jest jedyną możliwością..

Przewodozależny przepływ płucny

.. ...płucnym, drożność przewodu tętniczego jest konieczna, aby krew wpływała do pnia płucnego. Taka sytuacja ma miejsce na przykład we wrodzonej ciasnej stenozie lub atrezji ( zarośnięciu ) zastawki płucnej. Prawa komora nie może przepompować krwi do pnia płucnego, możliwe jest za to..

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (zakrzepica żył głębokich)

.. ...naczyń płucnych ( zator tętnicy płucnej ). Jeśli w trakcie choroby skrzeplina znacznie ogranicza przepływ przez zmieniona żyłę, pojawia się znaczny obrzęk ( zwykle dotyczy to podudzi ), ocieplenie całej kończyny, ból pojawiający się podczas chodzenia, stany podgorączkowe. Niestety,..

Kardiomegalia

.. ...ogóle ) nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi lub chorobami płuc ( POChP, astma, niedodma, pylice ). Choroby układu oddechowego powodują przerost prawej komory serca. Nadciśnienie tętnicze powoduje przerost lewej komory. Z czasem zmiany mogą jednak objąć cały mięsień sercowy...

Żylna choroba zakrzepowo - zatorowa nóg cichym zabójcą

.. ...pod postacią Zatoru Tętnicy Płucne, które stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. Jest chorobą podstępną, można nawet powiedzieć, że cichym zabójcą - definiuje prof. dr hab. n. med. Witold Z. Tomkowski, prezes Polskiej Fundacji do Walki z Zakrzepicą Thrombosis . Podkreśla, że mało kto..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 64

.. ...przepływ przez zastawkę tętnicy płucnej * w opisie echo serca Witam, moja mami ma 54 lata i kilka różnych wad w swoim serduchu. Mam prośbę o pomoc w interpretacji wyniku Holtera: 2157 pobudzeń komorowych, 166 czynnych rytmów komorowych, 628 pojedynczych przedwczesnych pobudzeń..

Echo serca - Str. 21

.. ...16mm do RA pV 1,9 PG 15 MPG 5,9 mmHg Zastawka tetnicy płucnej: pień tętnicy płucnej 23 V max. 0,8 Fala zwrotna nieobecna Frakcja wyrzutowa EF 72% Generalnie ok , niewielka fala zwrotna trojdzielna do PP *..

Echo serca - Str. 28

.. ...mitralnej, trójdzielneji tętnicy płucnej. Jest to * ślad * i dopis * fizjologiczna * . Kardiolog wykonujący badanie we wnioskach napisał, iż obraz echokardiograficzny mieści się w granicach normy, jednak komisja, gdzie żaden lekarz kardiologiem nie jest stwierdziła u mnie ( z tego..

Echo serca - Str. 33

.. ...najpewniej nadciśnienie tętnicze. EF pewnie liczone * aparaturowo * tez prosze sie nadmiernie nie martwic ASAT , Alat bardziej wskazują na uszkodzenie wątroby , prosze pomysleć o ewentualnej diagnostyce wtym kierunku. owszem sercowo te markery moga rosnąć np. w ostrym niedokrwieniu,..

Echo serca - Str. 35

.. ...2,0m/s * fizjologiczna * tętnicy płucnej Vmax 0,8m/s - f zwrotna Ist * fizjologiczna * nadmirnie rozciągnięta strunazastawka Eustachiusza Zastawki serca o prawidłowej morfologii. Hiperkineza lewej komory. Czy takie wady są poważne? Mogą postępowac? dziękuję bardzo witam! Mam prośbe....

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 27

.. ...wszerz , może zator tętnicy płucnaej ale się BOJĘ. Gosiu! Może spróbuj jakoś ignorować te bóle, chociaż wiem, że to trudne. Wmawiaj sobie, że nic Ci nie będzie, zdrowy rozsądek podpowiada Ci na pewno, że skoro serce masz przebadane, to jest ok. Nie szukaj sama przyczyn Twoich..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 17

.. ...Jakie nadcisnienie? tętnicze czy płucne? Powiedzmy że jestem przesadnie oczytana, co niestety w chwili obecnej trochę mi przeszkadza, ale od czasów niepamiętnych interesowała mnie medycyna. Posiadane przeze mnie info są prawdziwe aczkolwiek powierzchowne. Kiedyś miałam studiować medycyne..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 22

.. ...ms lub cms Zastawka tętnicy płucnej N ( 0,6 - 0,9 mm ( s IT 3,5 cm kwadratowego RA 14 cm2 Od kardiologa dowiedzialem sie ze mam niewielka niedomykalnosc ... ( i tu nie jestem pewien bo bylem w szoku ) zastawki trojdzielnej ale przez najblizsze 10 lat nic nie powinno sie dziac! Z..

Prof. Walczak - Anin - Str. 2

.. ...zmiany z nadciśnieniem tętniczym i płucnym włącznie. Otóż roku temu czyli początek lutego 2008 roku miałem robioną ablacje systemu Carto w Poznaniu u dr. Waśniewskiego na Długiej. Niestety zabieg się nie powiódł z prostego powodu, podczas zabiegu wystąpiła arytmia która została była..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 5

.. ...płucnego, nadciśnienie w tętnicy płucnej - ot, takie tam drobnostki. Bardzo ziekuje ci za rade a możesz mi powiedziec co może byc przyczna jego bólu serca i to tak czestego ?? strasznie sie o niego martwie ( mojego chlpaka ) on zabardzo nie slucha sie lekarzy i nie chce sie poddac..

Zastawka trójdzielna i płucna - fala zwrotna

.. ...oraz slad w zastawce tętnicy płucnej. Czy to jest groźne?? może ktoś coś napisze?? z góry dziękuję też mam niedomykalność trójdzielnej - chyba nic poważnego póki nie ma ewidentnych objawów, o których można przeczytać w necie, ale będę również b.wdzięczna za wszystkie info na ten temat..

Ablacja - Str. 12

.. ...operacji * poszerzania tętnicy płucnej * ale na otwartym sercu,bo dokładnie nie mogli mnie zdiagnozować.Fakt,to było w 83 roku.Wtedy stwierdzili u mnie między innymi arytmię komorową,Występowały u mnie również takie same objawy jak u Ciebie.2 lata temu zaczęły występować częstoskurcze..

Podaortalny VSD u niemowlaka

.. ...dopplerowskim,z gradientem ok.60mmHg.Bez gradientu przez zastawkę tętnicy płucnej i bez paradoksalnego ruchu IVS.cO TO OZNACZA BO NIC Z TEGO NIE WIEM?????? http://www.sercedziecka.org.pl/10_forum.htm polecam..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej

.. ...więcej powiedzieć o tętniaku przegrody międzyprzedsionkowej? z góry dzięku i pozdrawiam Witaj. Mam identyczne schorzenie. I też nic więcej na ten temat nie wiem. Ponoć był on przyczyną zatoru tętnicy płucnej, który przeszłam w przeszłości. Może ktoś nam pomoże? Pozdrawiam dr. hab. Janina..

Zatorowość płucna i acenocumalor - jak długo?

.. ...Dodaję,że mam nadciśnienie tętnicze. Proszę o odpowiedż Wszystko zależy od przyczyny zatorowości. Trzeba po prostu postarać sie wykluczyć przyczynę, leczenie acenokumarolem jest tylko objawowe. Wiele rzeczy powoduje zatorowość np. zapalenie żył ( żylaki ), środki antykoncepcyjne, może..

Pieczenie w sercu i jego okolicy

.. ...stymulator :// pozdrawiam Mam tętniaka przegrody między przedsionkowej serca. Wykryto go cztery lata temu...w dodatku przypadkowo.. ( Gdy robiono mi spirometrie objętości płuc.. czy coś takiego.. : ) ) Lekarz mi powiedział że dodatkowo mam niedotlenienie serca... to mnie zmartwiło bo mój..

Dodatkowe skurcze - Str. 152

.. ...też za duż ciśnienie w tętnicy płucnej, a to niefajnie wróży, np nadcisnieniu płucnemu. i tak się zastanawiam, czemu ja się muszę sama diagnozować, skoro byłam już u 3 lekarzy i nikt nie raczył mnie ponformować o obecności tej wady oraz napisac w opisie badania, że takowa występuję. I co..

Dodatkowe skurcze - Str. 153

.. ...za duże ciśnienie w tętnicy płucnej. U innych osób przy takim cisnieniu już rozpoznano - nadcisnienie płucne - ciężką, śmiertelną, postępującą chorobę. oczywiscie sam wynik z echo nie wystarczy do rozpoznania, ale daje do myslenia i dalszej skomplikowanej niestety diagnostyki... a..

Dodatkowe skurcze - Str. 154

.. ...wzrostu cisnienia w tętnicy płucnej jak u mnie. poza skurczami, nie ma nic jeszcze raz ten doppler: MV - 0,7m/s E wieksze od A AOV - 1,3m/s TV i TP - bez cech nadcisnienia plucnego no własnie...kluczowe rozpoznanie - bez cech nadciśnienia płucnego..a ja mam wynik wskazujący na..

Dodatkowe skurcze - Str. 156

.. ...prawej komorze ( RVSP ) i tętnicach płucnych ( PASP ) ( gdy nie ma zwężenia pnia płucnego ) – na podstawie oceny maksymalnej prędkości fali zwrotnej trójdzielnej ( możliwe u 3/4 chorych z nadciśnieniem płucnym ) – jest obecnie badanie echokardiograficzne. Łagodne..

Zator płucny

.. ...zatorowość od lipca 2005 efekty leczenia narazie są mizerne przyjmuję acenokumalor 5mg Mam też nadciśnienie tętnicze chciałabym się dowiedzieć jak jest u pana prowadzone leczenie i czy jest znaczna poprawa..

Wada wrodzona serca ASD II - Str. 2

.. ...( atrezją ) zastawki tętnicy płucnej. Jestem po 3 operacjach, wszystkie w krążeniu poza ustrojowym. Prawdopodobnie czeka mnie czwarta, ale nie wiem, kiedy. Jako dorosła z wadą serca działam w Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej. na naszej stronie www.sercedziecka.org.pl można..

Zwężenie zastawki aortalnej i stenoza aorty

.. ...). Homograft wszyty w tętnicę płucną jest znacznie mniej narażony na zniszczenie niż w aorcie ponieważ, jak zapewne Państwo pamiętacie, jest tam czterokrotnie niższe ciśnienie krwi. Pomimo dużego zakresu operacji ( wymiana dwóch zastawek ) jest ona bardzo korzystna dla pacjenta i wyniki..

Zastawka trójdzielna niedomykalność

.. ...zastawkowymzwężeniem tętnicy płucnej i ubytkiem w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Do roku ubytek zrósł się sam. W ósmym roku życia syn miał zabieg przeznaczynowej plastyki balonowej stenozy płucnej. ( PS zastawkowy +PI /++/ ). Badaniem fizykalnym stwierdzono przed zabiegiem: wzmożone..

Szmer serduszka u 3,5 letniej dziewczynki

.. ...3. Szmer wyrzutu do tętnicy płucnej. Najczęściej obecny u dziewcząt w wieku szkolnym. Szmery niewinne nie wymagają żadnego leczenia. Zanikają z wiekiem. Także się nie martw. To nic poważnego. Ewentualnie zrobią twojej córeczke ECHO serduszka, może EKG i rentgen serduszka, ale możliwe że..

Tetralogia fallota

.. ...Fallotem i brakiem zastawki tętnicy płucnej. Operacja będzie, ale to organizm dziecka ma powiedzieć kiedy. Na co powinnam zwracać uwagę i jak obserwować dziecko, żeby nic nie przegapić i nie zaszkodzić córeczce? zapraszam na www.sercedziecka.org.pl tak na forum rodzice dzieci z tą wadą z..

Ludzie z sercem po prawej stronie

.. ...współistniejące wady to zwężenie tętnicy płucnej, przełożenie wielkich pni tętniczych zwykłe i * poprawione * , wspólny pien tętniczy, wady porzegród sercowych, niedorozwoje komór. Cieżkośc objawów zależy od współistniejącej wady, samo prawostronne położenie serca nie ma większego..

Serce z prawej strony

.. ...współistniejące wady to zwężenie tętnicy płucnej, przełożenie wielkich pni tętniczych zwykłe i * poprawione * , wspólny pien tętniczy, wady porzegród sercowych, niedorozwoje komór. Cieżkośc objawów zależy od współistniejącej wady, samo prawostronne położenie serca nie ma większego..

Trudności w oddychaniu, woda w płucach?

.. ...jakby,któraś z żył bądź tętnic,prowadząca od szyi w stronę serca,poprzez mój lewy bark. Czy to może być woda w płucach?? Da sie ją wyleczyć? ( bo znajoma mojej kuzynki,miała wodę w płucach i zmarła :/ ) Pozdrawiam. Po pierwsze nie słuchaj innych tylko zgłoś sie do lekarza, od tego oni są..

Otwór pomiędzy komorami u noworodka

.. ...VSD, ASD i agenezję tętnicy płucnej ( zarośnięta tętnica ). Do tej pory jesteśmy pod kontrolą warszawskiego CZDz w Międzylesiu, gdzie co pewnien czas synek ma przeprowadzane echo serca, cewnikowania serca, RTG itp. w celu kontroli tych wszystkich wad i ich wspólnego oddziaływania na..

Dziecko z wadą wrodzoną (zwężona tętnica płucna)

.. ...letni synek ma zwężoną tętnicę płucną, czy ktoś ma namiary na dobrego specjalistę.ja jestem z Zielonej Góry ale interesują mnie także dalsze rejony CHORE DZIECKO Zajrzyj na nasza strone internetowa www.sercedziecka.vmed.pl. W czesci o szpitalach sa namiary na Krakow, Lodz i Warszawe...

Operacja zastawki aortalnej i mitralnej

.. ...mi homograft, czyli tętnicę płucną wraz z zastawką ( moja zastawka była zarośnięta ). Pozostałe zastawki tez mam niedomykalne, ale w małym stopniu i nie jestg to dla mnie groźne. Są za to powazniejsze sprawy, które wymagają operacji, jednak na razie lekarze nie chca ryzykować. szybko sie..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 267

.. ...jakiś czas zawał, wylew, tętniak, ostatnio modny strał się u mnie zator płucny, kilka EKG, wizyta u kardiologa i... wszystko w najlepszym porządku. A w między czasie wizyta u... bardzo dobrej duszy - nie psycholog, nie psychiatra, ale człowiek, który potrafił naładować mnie pozytywną..

Przegroda międzyprzedsionkowa jest scieńczala i uwypuklona

.. ...zastwaki mitralnej. 3.Tętniak IAS o długości 31mm i głębokości 8.5mm,bez przecieku. 4.Prawidłowa funkcja skurczowa LV. 5.IVS ciągła. 6.Uszko lewego przedsionka wolne. 7.Tętnica płucna nadzastawkowo 21mm w części dalszej 28mm. WNIOSKI;( TTE+TEE ) - łagodna nadzastawkowa stenoza tętnicy..

Aorta wstepująca

.. ...doprowadzić do powstania tzw. tętniaka , ktory grozi peknieciem , a to jest stan bezposredniego zagrozenia zycia. Nie ma leczenie przyczynowego , a jedynie ograniczenie czynnikow ryzyka,a nadciśnienie jest jednym z najpowazniejszych Właśnie...u mnie..teraz na zdjęciu płuc..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 7

.. ...okołzastawkowe i nadciśnienie w tętnicy płucnej i czuję się wtedy fatalnie ale nie narzekam..... i mimo strachu, lęku o rodzinę, siebie warto! Warto - ja ocaliłam swoje życie i się z niego cieszę. Owszem są pewne niedogodności ale o tym zapominamy - i jesli mogę wyrazić swoje zdanie -..

Szukam kontaktu z osobami z wszczepioną zastawką - Str. 19

.. ...homograft, czyli ludzką tętnicę płucną z zastawką( moja własna była zarośnięta ). wszystkich dorosłych z wadami serca zapraszam na forum Fundacji Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej: wwww.forum.sercedziecka.org.pl Witam wszystkich Tykających, mam do Was pytanko - jestem 15 miesięcy po..

moja choroba serca

.. ...zespołu WPW,zwężenie tętnicy płucnej.Natychmiast skierował mnie do szpitala na operację.I tak w wieku 27 lat wykonano mi zabieg na otwartym sercu czyli poszerzono mi tętnicę płucną.A dlatego na otwartym sercu,bo nie wiedzieli dokładnie, co mi jest.Wykonano tzw.stenozę płucną,i..

Badania stwierdzające wadę serca - Str. 2

.. ...się ,że mam zwężoną tętnicę płucną,którą mi operowano na otwartym sercu.Stwierdzono również zespół WPW raz typu * A, raz typu * B * .Lapią mnie ataki częstoskurczu,po których ląduję w szpitalu.Mam tętno 180 na min.Na ablację lekarze nie chcą wyrazić zgody .Nie wiem co o tym myśleć.Proszę..

Plastyka zastawki mitralnej a ciąża

.. ...mam zwężenie zastawki tętnicy płucnej od urodzenia, jestem po dwóch nieskutecznych plastykach balonowych, miałam iść na operację, ale jestem w ciąży ( 7 tydzień ) nie wiem co teraz będzie, strasznie sie boję czy uda mi się donosić ciąże i urodzić zdrowe dziecko. mam nadzieję że obecny..

Fala zwrotna w zastawce trójdzielnej oraz fala zwrotna w tętnicy płucnej

.. ...zastawce trójdzielnej oraz tętnicy płucnej o ile sie nie myle + jakiś płatek w sercu mam słabszy. Pani doktor nic mi nie podiwedziała, wiec chce sie zapytac co to i jak to jest : ) Głównie chodiz mi o uprawianie sportów poniewaz jestem dość aktywną osobą ( rower, jazda konna, bieganie,..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 11

.. ...mam powiększony pień tętnicy płucnej i uciska na nerw. Cały czas mam chrypkę. Spotkałaś takie osoby? Mam rentę,nigdy nie pracowałam a Ty? Tak szczerze to nie bardzo przejmuję się chorobą i biorę od życia tyle ile mogę!!!!! więc przy następnej wizycie powiem żeby przepisali mi clexane,..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 19

.. ...płucnej, poszerzone tętnice płucne, niedomykalność trójdzielna itd. Można oczywiście podczas echo wyliczyć gradienty i ustalić nadciśnienie płucne, ale nie dokońca daje to prawdziwy obraz nadciśnienia. Ja nie spokałam się z opinią, że na podstawie samego echo komuś zdiagnozowano..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 21

.. ...miałam nadciśnienie w tętnicy płucnej. Wyczytałam, ze owszem - operacje kardiologiczne ratują, ale w niektórych przypadkach może nastąpić nadciśnienie płucne. Czasami jak mam zadyszki ( a również jestem astmatykiem ), wiem, że przyczyna nie leży w oskrzelach ale w sercu. Pozdrawiam do..

Pierwotne nadciśnienie płucne - Str. 24

.. ...ciśnienia w łożysku tętnicy płucnej PAP 9/7/8 mmHg. Cisnienie w prawej komorze PAP 11/1/0 mmHg. Jednym słowej jestem zdrowa.Bardzo się ciesze. Chociaż nic z tego nie rozumiem. Myslałam że jak wychodzi nadcisnienie w echu to cewnikowanie jest tylko potwierdzeniem i oczywiście dokładnym..

Niewydolność zastawki tętnicy płucnej u 9-dniowego niemowlaka

.. ...niewydolność zastawki tętnicy płucnej oraz dziurę w przegrodzie międzykomorowej. przepływ przez zastawkę jest przyspieszony. jestem załamana, potrzebuję jakiejkolwiek pomocy, informacji czy to groźne, jak się rozwija i jakie są rokowania co do leczenia. jeśli ktoś ma jakieś konkretne..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG - Str. 4

.. ...krwiakiem który zablokował tętnicę płucną a nie złym stanem serca Kamili. Odnośnie innych moich dolegliwości to rzeczywiście 3 miesiące przed badaniem Satro przebyłem opierację gdyż wcześniej cierpiałem na refluks żołądka a ponadto mam problemy z ciągłymi bólami kręgosłupa. Echo wykazało..

Zastawka mitralna - gdzie wykonać operację? - Str. 3

.. ...badania i cieszyć się życiem: - ) Sama jestem po 3 operacjach serca, a mam 28 lat ( ostatni zabieg miałam 11 lat temu ) z powodu ciężkiej wady wrodoznej serca. M. in. mam nową tętnicę płucną wraz z zastawką...

Echo serca i powiększona tętnica płucna

.. ...Wyraźnie powiększona tętnica płuca, aorta 1,4cm, tętnica płucna 1,7cm. Widoczna niedomykalność zastawki t. plucnej ( ? ) JP I( ? ). Poza tym brak cech HSD VSD i COH ( ? ). Nie uwidocznione PDA. Skierowanie na badanie RTG klatki pierśiowej. * Z ust lekarza dowiedzieliśmy się, że..

Kardmiopatia rozstrzeniowa z utrwalonym trzepotaniem przedsionków

.. ...poszerzone.Aorta w luku i tętnica płucna szer.prawidł.Osierdzie bez zmian.Orientacyjna frakcja wyrzutowa: EF - 19%. - Był ciągle osłabiony i szybko się męczył ,ale brał leki i starał się funkcjonować,przewrócił się pod domem i mimo natychmiastowej reanimacji zmarł.Czy można było jeszcze..

Zespół Fallota i brak zastawki tętnicy płucnej

.. ...Fallota i brak zastawki tętnicy płucnej. Wiem, że ma mieć operację, ale lekarze mówią, że nie wiadomo kiedy to będzie - organizm sam się upomni, że będą objawy świadczące o pogorszeniu się stanu zdrowia i wtedy być może będzie operacja. Córeczkę mam w domu. Czy ktoś może mi pomóc i..

Złe EKG - proszę o poradę

.. ...fali zwrotnej Zastawka tętnicy płucnej V max 0,86N,AT 115ms Osierdzie bez płynu.Przegrody ciągłe Opisuję to wszystko ponieważ lekarz internista do którego udałem się z grypą skierował mnie natychmiast do szpitala.Na oddziale ratunkowym lekarz dyżurny stwierdził,iż niema potrzeby dalszej..

ECHO serca interpretacje

.. ...III w normie. Zastawka tętnicy płucnej w normie. worek osierdziowy wolny Nieduże poszerzenie aorty wstępującej. Koarktacji nie stwierdzono. A - ASC 40, LA 38, LVEF 65%, LVSD 34, LVDD 53, IVSD 10, LVPW 10. witam! Mam prośbe... Czy mogłaby Pani zinterpretować moje wyniki z badania..

Czy można do woli nosić na rękach niemowlaka z wrodzoną wadą serca?

.. ...Falotta i brak zastawki tętnicy płucnej.Czasem męczy się przy jedzeniu i płaczu,przy wysiłku występuje sinienie rączek i trójkąta nos - usta.Staram się ją nosić na rękach jeśli jest to konieczne - najczęściej gdy płacze,żeby uspokoić.Nie chcę przyzwyczaić dziecka do ciągłego noszenia. Na..

Szmery serca u niemowlaka

.. ...łagodne zwężenie zastawki tętnicy płucnej - tak brzmi diagnoza - CO TO ??????? za poradnikiem * Mam dziecko z wadą serca * ... zwężenie zastawki pnia tętnicy płucnej ( pulmonary stenosis - PS ) to utrudnienie przepływu krwi na poziomie zastawki pnia tętnicy płucnej. W postaci izolowanej..

Badanie echokardiograficzne

.. ...trójdzielna 0,7 mm Zastawka tętnicy płucnej 1,0 mm Bardzo proszę kogoś znającego sie na interpretacji tych wyników. Z góry dziękuje Hej,ja tez mialam wczoraj to badanie i zawsze pytam kardiologa czy wszystko ok.powiedzial ze ok.zdrowa pukawa na wynikach tez sie nie znam wiec dodatkowo..

Częstoskurcze i WPW

.. ...rozpoznano u mnie zwężenie tętnicy płucnej,które mi operowano 25 lat temu.Zespół WPW wtedy nie operowano,tylko stwierdzano raz typu A raz typu B.Nie wiem,co te literki oznaczają.Ataki miewam dość często.2 lata temu trzymał mnie 9 godzin,pomogli mi w szpitalu.Nikt mi nie proponował..

W młodym wieku się zdarza zawał serca? jestem panikarą - Str. 2

.. ...zmian miażdzycowych w tętniacach ,przyczyną zawału może być skrzep krwi w tętnicach wieńcowych lub nagłe zwęrzenie tętnic.Jednakże warto zobaczyć na statystyki i na średnią długość życia w Polsce. Trzeba dodać ,że nie tylko serce może mieć zawał , dotyczy to także tętnic w mózgu i w..

Zwężenie tętnicy płucnej

.. ...prawdopodobnie mam zwężenie tętnicy płucnej. Czym to grozi i co w zwiazku z tym mi zrobia? Zapraszam na nasze forum poprzez www.sercedziecka.org.pl http://www.sercedziecka.org.pl/index.php?url=3_wady_zastawek.inc#3 Porozmawiaj oczywiscie najlepiej z lekarzem, ale z tego co czytałam to..

Zastawka trójdzielna

.. ...większego * kalibru * niż reszta,ale co to oznacza...dlatego też chciałabym udać się do innego kardiologa który wytłumaczyłby mi wszystko co i jak.A Ty jak do tego wszystkiego podchodzisz,jak sobie radzisz?..

Interpretacja wyników echa serca

.. ...Gradient mitralny max - 2,3mmHg i aortalny - 10,0mmg. Ciśnienie w tętnicy płucnej - 22,0mmHg. Pień płucny nieposzerzony - 21mm. KURCZLIWOŚĆ ŚCIAN : nadmierna. Aorta nieposzerzona - ( 36,5mm ) - wysycona..

Wady wrodzone serca u dzieci

.. ...o uwypuklonym stożku tętnicy płucnej. Lekarz rodzinny dał mi skierowanie do kardiologa ale dopiero na lipiec sa przyjęcia czy ktoś może mi bliżej powiedzieć co to znaczy? Witaj, mam nadzieje, ze to nic powaznego. Wiem jak człowiek się denerwuje czekając na taką wizytę. Jesli chcesz sie..

Echo serca, płatki wypadające do lewego przedsionka

.. ...31mm, wstępująca29mm. Tętnica płucna 16 mm, z wąskim, centralnym przepływem zwrotnym I st. Zastawka mitralna - płatki nieco pogrubiałe, niejednorodne, wypadające do lewego przedsionka, głębiej przedni, średnio - szeroki, płynąca po tylnej i bocznej ściance przedsionka przepływ zwrotny II..

Wady serca małego dziecka

.. ...płucna oraz zwężenie tętnicy płucnej - a więc 3 potwierdzone, zdiagnozowane, współistniejące wady serca. Chciałabym znać Twoją opinię, lub jeśli masz dostęp do jakiegoś kardiologa - czy te wady zginą? Czy stracą na znaczeniu? Czy też znaczy to, że moja córeczka pozostanie..

Dysfunkcja rozkurczowa mięśnia lewej komory

.. ...chodzi o PV - zastawka tętnicy płucnej Ao - aorta LA - lewy przedsionek EF - frakcja wyrzutowa mówi ile % krwi wypelniającej komorę serca jest wypompowywanej w czasie skurczu. Przyjmuje sie , ze u zdfrowego człowieka powinna przreakraczać 65 %. Nie znam noerm dla tych parametrów ale..

Kardiochirurg we Wrocławiu

.. ...mojego taty,który ma tętniaka aorty prawej komory serca( 5,5 cm ),niedomykalność zastawki,1 gr inwalidzką.Tato jest 3 miesiące po operacji wycięcia segmentu płuca( nowotwór ).Zalezy mi na kontakcie z kardiochirurgiem z Dolnego śląska bądź okolic.Z góry dziękuję za pomoc! Tylko dr.Skiba..

Zastawka dwupłatkowa aorty i poszerzenie aorty wstepujacej - Str. 2

.. ...homograft, czyli czyjąś tętnicę płucną wraz z zastawką. W przyszłości pewnie czeka mnie kolejny zabieg w związku z poszerzeniem aorty wstepującej ( obecnie 5,4 cm ), Czuje się w sumie dobrze, ale łatwo się męczę. Mogę stosować umiarkowany wysiłek fizyczny, ale ćwiczyć muszę, np. robić..

Echo serca 2,5 latka

.. ...brzusznej, łuku aorty, pniu i tętnicach płucnych prawidłowe. Przepływy przez zastawki przedsionkowo - komorowe i komorowo - naczyniowe prawidłowe ( niewielka fala zwrotna z zastawki trójdzielnej, śladowa z zastawki t.płucnej - bez znaczenia hemodynamicznego ). Wielkość jam serca i..

Praca w jakim zawodzie po wymianie zastawki aortalnej?

.. ...płucny, czyli ludzką tętnice płucną wraz z zastawką. Inne zastawki mam niedomykalne. Ostatnią operację miałam w drugiej klasie liceum ( w wieku 17 lat ). Do szkoły wróciłam po trzech tygodniach od zabiegu. Poszłam na studia dzienne, ktore ukończyłam bez problemów, potem przez rok..

Duszności, zmęczenie i silne bicie serca

.. ...jakie są rokowania? Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej. Przeciek na poziomie przegrody międzyprzedsionkowej - uwidoczniono ślad PFO. Nie uwidoczniono przepływu z P - L. Nie uwidoczniono innego połączenia pomiędzy układem systemowym a płucnym. Bardzo proszę o pilną odpowiedź. Może..

Ból między żebrami

.. ...poziomie przegrody międzyprzedsionkowej - uwidoczniono ślad PFO. Nie uwidoczniono przepływu z P - L. Nie uwidoczniono innego połączenia pomiędzy układem systemowym a płucnym. Bardzo proszę o pilną odpowiedź...

Wyniki badań TSH T3 i T4

.. ...przegrody międzyprzedsionkowej - uwidoczniono ślad PFO. Nie uwidoczniono przepływu z P - L. Nie uwidoczniono innego połączenia pomiędzy układem systemowym a płucnym. Bardzo proszę o pilną odpowiedź. aloj42..

Tętniak przegrody międzyprzedsionkowej a lot samolotem

.. Czy z tętniakiem przegrody międzyprzedsionkowej można latać samolotem?? wynik badania met Dopplera: zastawka mitralna - LV prawidłowa,fala zwrotna I, trójdzielna - fala zwrotna III, PGTR 24mmHg, T. płucnej - Vmax 0,85m/s AccT 145ms wymiary jam serca w normie, mała niedomykalność zastawki mitralnej i..