Tętnice wieńcowe serca

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

Zawał serca (zawał mięśnia sercowego)

.. ...zamknięciem światła tętnicy wieńcowej przez zakrzep powstały w wyniku pęknięcia blaszki miażdżycowej zwężającej tętnicę. Do innych przyczyn mogących spowodować zawał serca należą: kurcz tętnicy wieńcowej; wrodzona wada naczyń wieńcowych; zmiany zatorowo - zakrzepowe w tętnicach..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...tętnicy wieńcowej ( 20% ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-boczny serca

.. ...okalającej ( Cx ) lewej tętnicy wieńcowej lub jego odnogi, albo przez odnogę boczną gałęzi zstępującej lewej tętnicy wieńcowej ( odnoga od LAD ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej..

Zawał przedniej ściany serca

.. ...anterior descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał przednio-przegrodowy serca

.. ...Anterior Descending ). Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał rozległy przedni serca

.. ...gałęzie tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Zawał tylnej ściany serca

.. ...prawej tętnicy wieńcowej. Podział zawałów serca. Zawał przedniej ściany serca Zawał przednio - boczny Zawał przednio - przegrodowy Zawał rozległy przedni Zawał dolnej ściany serca Zawał tylnej ściany serca..

Niewydolność serca

.. ...minutowa serca i ciśnienie tętnicze nie wystarczają do pokrycia aktualnych potrzeb metabolicznych ustroju. Niewydolność może dotyczyć prawej, lewej komory lub obu tych komór łącznie. Przyczyny niewydolności serca. choroba wieńcowa ( niedokrwienna ); nadciśnienie tętnicze; wada..

Ubytek typu zatoki wieńcowej

.. ...obniżenie utlenowania krwi tętniczej. Badania diagnostyczne wykonywane w diagnostyce ubytku typu zatoki wieńcowej: badanie ECHO serca; EKG; zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej; często stosuje się badanie angiograficzne ( wypełnienie naczyń wieńcowych kontrastem ). Leczenie ubytku..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...unaczynione jest przez tętnice wieńcowe ( początkowy odcinek tętnic wieńcowych obejmuje serce co może przypominać wieniec ). Wyróżniamy dwie główne tętnice wieńcowe, które odchodzą od aorty wstępującej w tzw. zatokach aorty ( Valsalvy ). Główne tętnice wieńcowe to lewa i prawa tętnica..

Tętniak pozawałowy serca

.. Tętniak pozawałowy serca ( Aneurysma cordis ) to uwypuklenie ściany serca, zmienionej bliznowato w wyniku zawału. Zawał serca jest martwicą mięśnia sercowego spowodowaną zamknięciem światła tętnicy wieńcowej. Blizna zawałowa nie ma zdolności kurczenia się. Podczas pracy serca obszar blizny ulega rozciąganiu..

No reflow phenomenom

.. ...mięśnia ). Zamknięcie tętnicy wieńcowej powoduje drastyczne zmiany w mikrokrążeniu, objawiające się obrzękiem miocytów ( komórki mięśniowe serca ). Obrzęk miocytów powoduje ich ucisk na naczynia włosowate. Badania dowodzą, że w patogenezie zjawiska no reflow biorą także udział leukocyty,..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...Organiczne zmiany w tętnicach wieńcowych. najczęstszą przyczyną choroby niedokrwiennej jest miażdżyca, która powoduje uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych ( zmiany miażdżycowe dotyczą także innych tętnic ), a następnie powstanie zmian powodujących zwężenie światła naczynia wieńcowego -..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...do komórek mięśniówki tętnic. Powoduje to ich rozkurcz i spadek ciśnienia tętniczego. Dodatkowo diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego pracę, co również przyczynia się do spadku ciśnienia krwi. Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego,..

Dławica Prinzmetala

.. ...miażdżycowych obecnych w tętnicach wieńcowych serca ale są wywołana skurczem tych tętnic. Przyczyny występowania skłonności do kurczenia się tętnic wieńcowych nie są znane, sam skurcz może występować w związku ze stresem lub wysiłkiem. Istotny jest też wpływ nałogu nikotynowego...

Werapamil (Isoptin, Lekoptin, Staveran, Veratens)

.. ...wieńcowa ), nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca w przebiegu kardiomiopatii. Werapamil rozkurcza naczynia krwionośne, również wieńcowe, oraz zmniejsza zapotrzebowanie serca na tlen - stąd jego zastosowanie w wyżej wymienianych schorzeniach. Dodatkowo, przez wpływ hamujący na..

Niedotlenienie serca

.. ...serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń wieńcowych, które ograniczają przepływ krwi, a więc..

Sercowy zespół X (kardiologiczny zespół X)

.. ...jest jedną z chorób tętnic wieńcowych. Jedynym objawem choroby są bóle zamostkowe, podobne do tych w chorobie niedokrwiennej serca ( tzw. bóle wieńcowe ). Nasilenie dolegliwości może być jednak większe, a podjęzykowe podanie nitrogliceryny często nie przynosi pożądanych efektów. W toku..

Propranolol

.. ...obniżenie ciśnienia tętniczego. Nadciśnienie tętnicze jest jednym ze wskazań do stosowania propranololu. Inne to: zaburzenia rytmu serca o charakterze tachyarytmii, bóle wieńcowe, stany lękowe, drżenia samoistne, zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań niepożądanych propranololu..

Stan przedzawałowy

.. ...możliwości zaopatrzeniowe tętnic wieńcowych, kardiomiocyty wyczerpały zasoby substratów beztlenowych przemian energetycznych i dochodzi do niedokrwienia. Jest to stan bezpośrednio poprzedzający obumarcie komórek mięśnia sercowego. O zawale serca możemy mówić dopiero, gdy dojdzie do..

Mostki mięśniowe

.. ...kardiomiocytów krzyżujące tętnice wieńcową w nasierdziowym odcinku jej przebiegu. Skutkiem tej anomalii anatomicznej jest zmniejszenie się przepływu przez daną gałąź tętnicy w czasie skurczu serca. Zmniejsza się rezerwa wieńcowa, co jest odczuwane w postaci bólu dławicowego pojawiającego..

Zawał serca jako powikłanie zabiegu operacyjnego

.. ...związany z miażdżycą tętnic wieńcowych. Operacja jest dla organizmu stresem. Wzrasta poziom adrenaliny, dochodzi do tachykardii i zwiększenie się zapotrzebowania serca na tlen. Dodatkowo często obserwujemy spadek ciśnienia tętniczego krwi oraz niedokrwistość wywołane utratą krwi w czasie..

Terapia genowa w kardiologii

.. ...miażdżycowe zwężające światło tętnic wieńcowych, co prowadzi do niedokrwienia mięśnia sercowego i zawału serca. Niestety, wiele metod dotychczas stosowanych, takich jak wykonywanie by - passów przez kardiochirurgów, poszerzanie zwężeń przy pomocy balonów, nie zawsze są skuteczne...

Pionierskie badanie polskich kardiologów

.. ...z chorobą pnia lewej tętnicy wieńcowej, przeprowadził polsko - amerykański zespół kardiologów i kardiochirurgów. W badanie na grupie 105 pacjentów było zaangażowanych kilka ośrodków, przede wszystkim Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca w Ustroniu i Górnośląskie Centrum Medyczne Śląskiego..

Metoda OCT na zawał serca

.. ...angiografii widzimy tętnicę w milimetrach, zaś jeżeli zastosujemy ultrasonografię wewnątrzwieńcową to przechodzimy na poziom kilkuset mikrometrów, a więc widzimy z dokładnością jednej dziesiątej milimetra. W momencie, gdy użyjemy u tego samego pacjenta OCT, to dochodzimy do..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. ...między tętnem a zawałem okazał się słabszy niż na przykład między papierosami a cukrzycą. Wcześniejsze badania wykazały, że pomiar tętna w spoczynku pozwala przewidzieć epizody choroby wieńcowej u mężczyzn...

Diagnostyka choroby wieńcowej serca poprzez białka z moczu

.. ...wprowadzeniu do jakiejś dużej tętnicy - udowej, pachowej czy ramiennej - cienkiego cewnika, za pośrednictwem którego podaje się środek kontrastujący silnie pochłaniający promieniowanie rtg. Pozwala to uzyskać dokładny obraz wnętrza naczynia i uwidocznić różne patologiczne zmiany, które w..

Każda minuta ważna przy ostrym zawale serca

.. ...objawów do udrożnienia tętnicy wieńcowej nie powinien przekroczyć 120 minut, bo tylko wtedy można uratować cały mięsień. Niestety, na razie w żadnym państwie na świecie nie udało się tego osiągnąć, podkreślił kardiolog. Słabym ogniwem są sami pacjenci, którzy zwlekają ze zgłoszeniem się..

Nowy budynek Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu

.. ...pozaustrojowym, 3.848 zabiegów koronarografii ( cewnikowań serca i naczyń krwionośnych ), 2.257 angioplastyk ( udrażnianie zwężonej lub zamkniętej tętnicy wieńcowej ) i założono 2.894 stentów. Nauka w Polsce PAP..

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

Tłumienie złości zwiększa ryzyko zawału serca

.. ...cierpiących na choroby tętnic wieńcowych. Obserwacje trwały średnio sześć lat. W tym czasie 20 proc. badanych miało poważne epizody sercowe, a 10 proc. przeszło zawał serca lub zmarło. 27 proc. uczestników badań stanowiły osoby o osobowości typu D, charakteryzującej się większą..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 13

.. ...ryzyko obecności zmian w tętnicech wieńcowych jest małe, więc pewnie można by rozważyć zrobienie tomografii komputerowej serca - badanie w odróżnieniu od koronarografii jest nieinwazyjne. A koronarografię dopiero wtedy jeśli w TK byłby wątpliwości. Myślę, że wszystko omówi Pani na..

Echo serca - Str. 9

.. ...lewostronny, w Ao Adb przepływ tętniczy 1,1 m/s W Ao Des 1,7 m/s. Zastawka Ao 3 - pl, odejścia naczyń wieńcowych bez uchwytnych patologii. W IAS zawirowania na poziomie FO ( w różnicowaniu napływ z zgg ). W PA i gałęziach przepływ skurczowy. Wydłużone płatki obu ujść a - v. AML w..

Echo serca - Str. 52

.. ...Zwężenie aorty poza tętnicą podobojczykową lewą. A - 9mm; A1,9mm.Przyspieszenie przepływu 2,1m/sek. Wymiary jam serca: lewy przedsionek - 20mm lewa komora - 37/43 prawa komora - 26 aorta - 21mm Zastawka mitralna - 23 zastawka aortalna - 22 ujścia naczyń wieńcowych dobrze widoczne zastwka..

Serce a sterydy

.. ...podwyższone cisnienie tętnicze( 2 z 3 powodów powstawania miażdżycy ). Istnieje ryzyko zwężenia * światła * żył wieńcowych i przez to ryzyko zawału. Mogą też powodować zaburzenia rytmu serca bo silnie zaburzają gospodarkę mineralną odpowiedzialną za rytm bicia serca ( coś w ten deseń..

Koronarografia na podejrzenie choroby niedowieńcowej serca

.. ...koronografię. Okazało się, że tętnice zatkane są w bardzo dużym stopniu. Został skierownay na operację by - passów. Jedziemy na nią w poniedziałek. W jego przypadku jestem pewna, że dobrze zrobił decydując się na koronografię. Leczenie objawowe nic by nie pomogło i nagle wszystko mogłoby..

Dodatkowe skurcze - Str. 308

.. ...zwężenie lewego ujścia tętniczego, kiła tętnicy głównej i in. ). toksyczne działanie leków ( naparstnica, rtęciowe środki moczopędne, niektóre środki znieczulające, chinidyną i in. ) oraz zabiegi na sercu ( cewnikowanie serca, operacje na zastawkach i tętnicach wieńcowych ). Poza tym..

Dziwne mijajace bóle serca

.. ...podwyższone ciśnienie tętnicze, jaki jest twój poziom cholesterolu , czy masz nadwage , czy palisz , czy w Twojej rodzinie były przypadki choroby wieńcowej. Wreszcie w jakich okolicznościach pojawiają się dolegliwości i kiedy mijają? Trochę zarzuciłam pytaniami... Pozdrawiam i proponuje..

Jakby atak serca, uczucie silnego bólu w mostku

.. ...W trakcie tego ataku tętnio i puls miałam w normie bo mierzyłam, miałam 98/65 a tętno 75. Ja jestem osobą która ma zawsze niskie ciśnienie, to u mnie normalne. Nie wiem co to jest? Czy to moze byc nerwica serca? czy objawy choroby wieńcowej ( dusznica bolesna ) boje sie, bo w mojej..

Dolegliwości sercowe po przedawkowaniu amfetainy - Str. 2

.. ...najprawdopodoniej do niedotlenienia tętnic i ch zwężenia lub nienaturalnego rozkurczenia bo nienadązały z podawaniem krwi - czy coś takiego nie pamiętam dokładnie,doszło do uszkodzeń naczyń krwionośnych przy sercu, CZYLI NABAWIAŁEM SIĘ CHOROBY WIEŃCOWEJ KTÓEJ NIE WYKAŻE ANI EKG, ANI ECHO..

Interpretacja wyników Holtera i Echa serca

.. ...lewostronny, w Ao Abd przepływ tętniczy. W Ao Des 1,5 m/s. Zastawka Ao 3 - pl, odejścia naczyń wieńcowych prawidłowe. Zachowana ciągłość IAS i IVS - ruch prawidłowy. W PA i gałęziach przepływ skurczowy. Wydłużone płatki obu ujść a - v z widocznym ugięciem w czasie skurczu. MI - ślad. TI..

Uczucie ucisku serca, kłucie, mała tolerancja na wysiłek

.. ...nabawic nadcisnienia tętniczego co moze poprowadzic do choroby wieńcowej i takich własnie dziwnych bóli, ale teraz to nie mam co gdybac, moge polegac jedynie na naszej służbie zdrowia, na prywatne leczenie mnie nie stac, wiec jak kazdy z was napewno wie, to znowu denerwująca sytuacja bo..

Bajpasy metodą MIDCAB

.. ...które mają zwężenie 1 tętnicy wieńcowej - tętnicy przedniej zstępującej serca. Dostęp do serca uzyskuje się przez niewielkie, kilkucentymatrowe cięcie po lewej stronie klatki piersiowej ( NIE ROZCINA SIĘ MOSTKA ). MIDCAB można nazwać operacją przez dziurkę od klucza - pozostaje po niej..

W młodym wieku się zdarza zawał serca? jestem panikarą - Str. 2

.. ...zmian miażdzycowych w tętniacach ,przyczyną zawału może być skrzep krwi w tętnicach wieńcowych lub nagłe zwęrzenie tętnic.Jednakże warto zobaczyć na statystyki i na średnią długość życia w Polsce. Trzeba dodać ,że nie tylko serce może mieć zawał , dotyczy to także tętnic w mózgu i w..

Zawał dolnej ściany serca

.. ...wiadomo w jakim stanie są tętnice wieńcowe, które są niedrożne, a które zwężone i w jakim procencie.Wtedy dopiero lekarze podejmą decyzję co można zrobić i w jaki sposób pomóc.Jeżeli będzie taka konieczność to skierują na operacje by - passów.lub zabieg wstawienia stentów w zwężoną..

Rozległy zawał serca

.. ...zamknięciu pnia lewej tętnicy wieńcowej lub gałęzi obydwu tętnic wieńcowych. Może chodziło o zawał koniuszkowy a nie kołnierzowy na elektrokardiogramie nie bylo takiego zapisu jak w przypadku tej asystoli - u mojego taty niebylo tej lini ciaglej na pocztku.przez caly czas reanimacji byly..

Osłabienie, uczucie zimnych rąk - zapalenie serca?

.. ...obciążeniu 250W, przy tętnie 171/min i RR maks. 224/87 mm Hg z powodu zmęczenia ogólnego. Bez bólu o charakterze wieńcowym. W EKG wysiłkowym bez zmian niedokrwiennych. Bez zaburzeń rytmu serca. Prawidłowa reakcja HR w trakcie wysiłku i po jego zakończeniu. Nadmierny wzrost RR skurczowego..

Ból po angioplastyce

.. ...zaqłożenia stenta na tętnicę wieńcow. Obecnie bardzo żle się czuję.Odczuwam bóle w okolicy mostka,które pojawiają się po nawet niewielkim wysiłku./przejście ok 100m/ Aktualne badania - ekg wysiłkowe dodatna, echo serca trudne dla mnie do oceny,próba dobutaminowa ujemna/wykonywana w 2007..

Niepoprawny rozwój naczyń wieńcowych

.. ...ośrodku okazala sie tętniakiem serca. Jest po zabiegu i ma sie OK. Zajrzałam do naszego poradnika i moge jedynie zacytowac, ze kardiomopatia rozzstrzeniowa ( zastoinowa ), w której wystepuje rozstrzen czyli powiękeszenie calego serca z niewielkim przerostem mięsnia sercowego. Wydolnośc..

Przechodzony zawał serca

.. ...zawale , nadciśnienie tętnicze i chorobę wieńcową i napisem Pilne , mam też wydruk ekg z tego badania , idę w poniedziałek chyba żeby coś - to wcześniej, takiego ciśnienia nigdy nie miałam , zawsze w granicach 180/100 lub trochę większe lub mniejsze , nie wspomniałam o cukrzycy 2 ktorej..