Tętniczki

Budowa naczyń krwionośnych

.. ...tętnice nazywane są tętniczkami i przechodzą bezpośrednio w naczynia włosowate. Ściana tętnic każdego z wymienionych typów składa się z warstwy wewnętrzne wysłanej nabłonkiem ( śródbłonkiem ), warstwy środkowej składającej się głównie z komórek mięśni gładkich oraz warstwy..