Tetralogia

Tetralogia Fallota

.. Tetralogia Fallota to najczęstsza sinicza wada wrodzona serca u ludzi dorosłych. Na tetralogię Fallota składają się cztery nieprawidłowości: ubytek w przegrodzie międzykomorowej ( VSD, ventricular septum defect ), w większości przypadków ubytek jest duży i wysoko położony; zwężenie pnia płucnego (..