TK głowy

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE-I)

.. ...zwiększeniem stężenia bradykininy we krwi, bóle głowy, niedociśnienie, wysypka, uczucie zmęczenia. Przykłady ACE - inhibitorów: Enarenal ( enalapril ), Accupro ( quinapril ), Prestarium ( perindopril )...

Zespół Barlowa (zespół wypadania płatków zastawki dwudzielnej)

.. ...następujące objawy: zawroty głowy, kołatanie serca, utraty przytomności ( objawy te są wynikiem zaburzeń rytmu - najczęściej dodatkowych skurczów komorowych; dolegliwości przypominające ból dławicowy. Rozpoznanie zespołu Barlowa. Badania wykonywane w celu rozpoznania zespołu wypadania..

Zastawki serca

.. ...podobna do mitry, nakrycia głowy biskupa. Wszystkie płatki zastawki u swego przyczepu do pierścienia włóknistego łączą się ze sobą. Wcięcia oddzielające je nie sięgają bowiem przez całą długość płatków. Część obwodowa płatków jest grubsza, część środkowa cieńsza. Na każdym płatku..

Niewydolność serca

.. ...bóle wieńcowe, zawroty głowy i utrata przytomności podczas wysiłku fizycznego. Podział niewydolności serca. Niewydolność serca dzielona jest na niewydolność skurczową, w której występuje spadek EF ( frakcji wyrzutowej ) oraz niewydolność rozkurczową ( częsta w chorobie wieńcowej oraz w..

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...pojawiający się ból, zawroty głowy. Każdy pacjent po udarze mózgu powinien być rehabilitowany zarówno w zakresie zaburzeń siły kończyn jak i mowy. Program rehabilitacji dostosowany jest indywidualnie do pacjenta w zależności od potrzeb. Zapobieganie udarowi mózgu to przede wszystkim..

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

Antagoniści receptorów wapniowych (Ca blokery)

.. ...zawroty głowy, zaparcia, uczucie zmęczenia, bradykardia - zwolnienie rytmu serca poniżej 60 uderzeń na minutę. Przykładowe preparaty: Isoptin ( werapamil ), Oxycardil ( Diltiazem ), Amlopin ( amlodypina )...

Antagoniści receptora angiotensyny II

Antagoniści receptora angiotensyny II

.. ...angiotensyny II. niedociśnienie tętnicze, zawroty głowy, szczególnie po pierwszych dawkach preparatu, kaszel, uczucie kołatania serca. Przykłady preparatów: Cozaar ( Losartan potasu ), Aprovel ( Irbesartan )...

Nadciśnienie tętnicze

Nadciśnienie tętnicze

.. ...tętniczego często są bóle głowy ( najczęściej w okolicy potylicy, krwawienia z nosa, zawroty głowy, pogorszenie tolerancji wysiłku. Często pierwszym objawem klinicznym jest pogorszenie widzenia. Nadciśnienie tętnicze wywołuje wiele niekorzystnych powikłań. Do najczęściej występujących..

Koronarografia

Koronarografia

.. ...nudności, odruchów wymiotnych, objawy uczulenia ( wysypka, zaczerwienienie skóry, kaszel, duszność. Ponadto mogą wystąpić powikłania związane z nakłuciem naczynia, takie jak krwiaki, krwawienia, tętniaki...

Test wysiłkowy EKG

Test wysiłkowy EKG

.. ...pojawić się: bóle w klatce piersiowej, uczucie duszności; zawroty głowy. Jeżeli podczas badania poczujesz ból w klatce, brak sił, uczucie duszności od razu poinformuj o tym lekarza przeprowadzającego test...

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

Pomiar ciśnienia tętnicznego krwi

.. ...dla lekarza są zawroty głowy więc powinny być skrupulatnie notowane. Nie bój się wykonywać dodatkowych pomiarów ciśnienia. Jeśli czujesz się słabo wykonaj pomiar ciśnienia, zanotuj wynik i swoje spostrzeżenia w dzienniczku - pozwoli to lekarzowi na ustalenia czy Twoje samopoczucie ma..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...ortostatycznej. zawroty głowy, zaburzenia równowagi; mroczki przed oczami; ból wieńcowy; tzw. ból wieszakowy - ból karku w pozycji stojącej. Łagodzenie objawów hipotonii ortostatycznej jest łatwiejsze gdy pacjent jest świadomy co ma wpływ na ciśnienie krwi. Leki obniżające ciśnienie..

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

.. ...rękoczyny: odgięcie głowy nieprzytomnego do tyłu z równoczesnym uniesieniem żuchwy - aby wykonać ten rękoczyn. Osoba niosąca pomoc klęka za głową poszkodowanego. Jedną ręką odchyla czoło leżącego do tyłu, a palcami wskazującym i środkowym drugiej ręki unosi brodę leżącego do góry...

Chinapryl (Acurenal, Accupro, AprilGen, Pulsaren, Quinapril TEVA)

.. ...samopoczucie, zawroty głowy czy omdlenia. Dawkę terapeutyczną dopiera się tak, oby otrzymane wartości ciśnienia były dobrze tolerowane przez pacjenta. Leki z grupy ACE - I powodują zatrzymywanie potasu w organizmie, należy zachować ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu innych..

Betaadrenolityki (beta-blokery)

Betaadrenolityki (beta-blokery)

.. ...innymi zaburzenia rytmu serca o charakterze bloków przewodzenia, skurcz oskrzeli i duszność ( szczególnie niebezpieczne u astmatyków ), impotencja, zawroty głowy i nadmierne spadki ciśnienia tętniczego...

Metoprolol (Betaloc, Betaloc ZOK, Beto ZK, Metocard, MetoHEXAL, Metoprolol)

.. ...efekty uboczne to zawroty głowy, ortostatyczne spadki ciśnienia, przemijająca impotencja, w rzadkich przypadkach obniżenie nastroju, zaburzenia snu. Są to działania niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy betaadrenolityków. Betaloc to handlowa nazwa preparatu zawierającego..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...zawroty głowy, dolegliwości żołądkowa - jelitowe, drżenia i bóle mięśni. Nie wolno łączyć tianeptyny z lekami z grupy inhibitorów enzymu MAO. Coaxil to nazwa handlowa preparatu zawierającego tianeptynę...

Miododryna (Gutron)

.. ...objawami jak zawroty głowy, omdlenia, duszność. Lek ten jest także stosowany w niektórych schorzeniach przebiegających z nietrzymaniem moczu. Miododryna jest także stosowana u chorych przyjmujących niektóre leki psychiatryczne. Miododryny nie należy stosować, jeśli współistnieją choroby,..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...konsekwencji ( zawroty głowy, omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest także wystąpienie bóli wieńcowych, itd ). Ciekawym efektem niepożądanym leków ACE - I jest wystąpienie uciążliwego, suchego kaszlu. Jest to wskazanie do odstawienia ACE - I i zastąpienie ich lekami z..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...ortostatyczna, bóle i zawroty głowy, tachykardia, zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Część tych dolegliwości może nie być związana ze stosowaniem fluwaksaminy, ale stanowić manifestacje samej depresji. Nie wolno łączyć fluwoksaminy, anie żadnego innego leku powodującego wzrost stężenia..

Trimetazydyna (Metazydyna, Preductal, Trimetaratio)

.. ...oraz przy zawrotach głowy różnego pochodzenia. Trimetazydyna jest dobrze tolerowana, w ramach działań niepożądanych zdążają się zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Leku nie należy stosować przy współistniejącej niewydolności nerek lub/i wątroby. Preparaty zawierające trimetazydynę dostępne..

Krwiak mózgu

Krwiak mózgu

.. ...zwykle bardzo silny ból głowy, mdłości, w badaniach możemy obserwować często znacznie podwyższone ciśnienie tętnicze ( skurczowe powyżej 180 mmHg, często powyżej 200 oraz rozkurczowe zwykle powyżej 100 mmHg ). Leczenie powinno odbywać się w warunkach oddziału neurologii lub..

Chwilowa utrata wzroku

Chwilowa utrata wzroku

.. ...cierpieć na zawroty głowy, utraty przytomności, z czasem także udary niedokrwienne mózgu. Siatkówka również jest organem bardzo wrażliwym na niedokrwienie, stad w tej samej grupie pacjentów przy spadkach ciśnienia tętniczego krwi, objawom niedokrwienia mózgu mogą towarzyszyć chwilowe..

Niedociśnienie

.. ...nieprzyjemne ( zawroty i bóle głowy, uczucie zmęczenie ) ale także niebezpieczne ( utrata przytomności ). Podobnie ostrożnie postępuje się w udarach krwotocznych mózgu, którym zwykle towarzyszy znaczny wzrost ciśnienia tętniczego ( kryza ). Nagłe obniżenie ciśnienia może w tym przypadku..

Niedotlenienie mózgu

Niedotlenienie mózgu

.. ...jako zawroty lub bóle głowy, zaburzenia widzenia, omdlenia i utrata przytomności. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku nagłego spadku ciśnienia ( np. hipotonia ortostatyczna ), wystąpienia ciężkich zaburzeń rytmu serca, przy nagłym zmniejszeniu się ilości dopływającej do mózgu..

Skoki ciśnienia tętniczego

Skoki ciśnienia tętniczego

.. ...głowy, mdłościami, bólem w klatce piersiowej. W zależności od wartości ciśnienia tętniczego, stan taki może stwarzać ryzyko mniej lub bardziej poważnych powikłań, jak na przykład udaru krwotocznego mózgu...

Zespół tachy-brady (tachykardia-bradykardia)

.. ...wysiłku. Jeśli nie jest możliwe wyeliminowanie przyczyny dysfunkcji węzła zatokowego ( np. odstawienie leków lub wyrównanie zaburzeń elektrolitowych ) postępowaniem z wyboru jest wszczepienie stymulatora...

Choroba reumatyczna (gorączka reumatyczna)

.. ...czyli mimowolnych ruchów głowy, mięśni mimicznych twarzy, rąk. Również i to powikłanie mija samoistnie. Najpoważniejszym powikłaniem choroby reumatycznej jest zajęcie serca. Zapalenie może dotyczyć wsierdzia, włókien mięśniowych, osierdzia, jak również wszystkich trzech wart..

Zespół wazowagalny

.. ...czy drętwienia kończyn. Przytomność wraca samoistnie. Leczenie zwykle ogranicza się do unikania sytuacji wyzwalających omdlenie. W niektórych przypadkach stosuje się leki pobudzające układ współczulny...

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

.. ...Mogą wystąpić zawroty głowy, mdłości, zaburzenia widzenia. W odruchu obronnym organizmu spada napięcie mięśniowe, pozycja pionowa nie sprzyja prawidłowemu ukrwieniu ośrodkowego układu nerwowego. Zasłabnięcie można określić jako stan przedomdleniowy, dolegliwości ustępują samoistnie...

Arytmogenna dysplazja prawej komory

.. ...kołatania serca, zawroty głowy, często występują omdlenia. Niestety czasem pierwszym objawem choroby jest nagły zgon sercowy. W EKG obserwuje się dekstrogram, napadowe bloki przewodzenia komorowego, tachykardię i częstoskurcze komorowe. W ECHO serca: zaburzenia kurczliwości prawej..

Zwężenia tętnic szyjnych

.. ...do zawrotów i bólów głowy. Częste są także omdlenia, utraty przytomności, zaburzenia widzenia. Przy zwężeniach znacznego stopnia może wystąpić zespół TIA lub nawet może dojść do udaru niedokrwiennego mózgu. Zwężenie tętnic szyjnych operuje się, jeśli towarzyszą mu objawy i osiągnie..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...nieswoiste: zawroty głowy, mdłości, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, problemy z przełykaniem, uczucie kołatania serca, lęk, omdlenia. Diagnostyka obejmuje EKG spoczynkowe, wysiłkowe ( jeśli wysiłek jest podejrzewany o wywoływanie arytmii ), EKG metoda Holtera, stymulacja..

Zespół MAS

.. ...oczami lub zawrotów głowy. Przy 10 - 20 sekundowej asystolii dochodzi do całkowitej utraty przytomności, mogą także pojawić się drgawki przypominające napad padaczkowy. Zespół MAS stanowi ryzyko wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia ( NZK ) i jest wskazaniem do wszczepienia..

Propranolol

.. ...zapobieganie migrenowym bólom głowy. Do działań niepożądanych propranololu należą nadmierne obniżenie ciśnienia i nadmierne spowolnienie akcji serca ( hipotonia ortostatyczna i bloki przewodzenia ). Podczas stosowania leku niektórzy odczuwają zawroty głowy, mdłości. U mężczyzn możliwe są..

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...zaburzeń pamięci, zawrotach głowy pochodzenia błędnikowego, przy objawach zaburzeń krążenia mózgowego ( szczególnie po udarze mózgu lub przy stwierdzonej miażdżycy naczyń mózgowych ). Winpocetyny nie należy stosować jednocześnie z heparyną. Przed rozpoczęciem terapii należy także..

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

Złośliwe nadciśnienie tętnicze

.. ...od osłabienia i bólów głowy po bóle wieńcowe, duszność, zaburzenia widzenia. Może rozwinąć się encefalopatia nadciśnieniowa z towarzyszącymi zaburzeniami przytomności. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego. Leczenie złośliwego nadciśnienia tętniczego polega na farmakologicznym..

Kryza nadciśnieniowa

.. ...zwykle towarzyszy ból głowy o znacznym nasileniu, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Mogą pojawić się wymioty i zaburzenia przytomności. Tak wysokie ciśnienie tętnicze stwarza realne zagrożenie rozerwania naczyń mózgowych i wystąpienia udaru krwotocznego. Mogą także pojawić się typowe..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...działania sedatywnego, przyjmowanie leku nie ma wiec wpływu na wykonywanie czynności wymagających skupienia uwagi, jak np. jazda samochodem. Mobemid to nazwa handlowa preparatu zawierającego moklobemid...

Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (choroba Hartona)

.. ...choroby Hartona to ból głowy uniemożliwiający sen oraz obrzęk w okolicy tętnicy skroniowej. Tętnica jest wyraźnie widoczna przez skórę, która często jest zaczerwieniona. Możliwe są także inne objawy ogólne, jak podwyższenie temperatury, bóle mięśni, osłabienie. Badaniem rozstrzygającym o..

Fluoksetyna (Andepin, Bioxetin, Deprexetin, Fluoxetin, Salipax, Seronil)

.. ...snu, niepokój i zawroty głowy, drżenia mięśni, suchość w jamie ustnej. Terapia musi być prowadzona ściśle według zaleceń lekarza, szczególnie jeśli chodzi o inne, przyjmowane w tym samym czasie, leki. Preparaty zawierające fluoksetynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ):..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...manifestujący się np. bólem głowy, bólem brzucha, bólem w klatce piersiowej, itd ). W pierwszych dniach leczenie może wystąpić nadmierna senność, uczucie zmęczenia, problemy z koncentracją. Bromazepam w dużych dawkach i u ludzi z układu oddechowego ( np. POChP ) czy ośrodkowego układu..

Objawy wegetatywne zaburzeń lękowych

.. ...ból brzucha, zawroty głowy, czasem występują omdlenia, dreszcze lub uderzenia gorąca, wypaczone wrażenia czuciowe ( parestezje: wrażenie pieczenie, biegających mrówek , itd ). Jeśli tego typu objawom wegetatywnym towarzyszy paniczny lęk przed śmiercią, wrażenie, że zaraz straci postrada..

Akromegalia

.. ...tomografia komputerowa ) głowy. Akromegalia wywołuje objawy z wielu układów, zaburzona zostaje czynność przewodu pokarmowego, zaburzone są stężenia hormonów i funkcja układu wewnątrzwydzielniczego - szczególnie tarczycy. Pojawia się nietolerancja glukozy. Mogą pojawić się także objawy..

Migotanie przedsionków z miarową czynnością komór

.. ...kołatania serca, zawrotów głowy ani innych objawów związanych z niemiarową czynnością serca. W takich sytuacjach wystarczy jednak zmierzyć choremu puls, aby dostrzec potrzebę rozpoczęcia diagnostyki zaburzeń rytmu. Jest jednak kilka sytuacji, w których mimo migotania przedsionków,..

Tężyczka utajona

.. ...lekarz uderza w okolicę głowy kości strzałkowej, gdzie przebiega nerw strzałkowy. O utajonej tężyczce świadczy w tym wypadku odruchowe zgięcie stopy. Objaw Trousseau. Ten objaw sprawdza się przy pomocy mankietu ciśnieniomierze. Napełnienie mankietu powietrzem powoduje charakterystyczne..

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

Objawy wylewu (udar krwotoczny mózgu)

.. ...wyjątkowo silne bóle głowy często z towarzyszącymi nudnościami i wymiotami. Czasem pojawiają się przemijające objawy ogniskowe. W momencie krwotoku chory szybko traci przytomność, mogą wystąpić drgawki. Zwykle do udaru krwotocznego mózgu dochodzi nagle, co może pomóc w różnicowaniu z..

Rak gardła

.. ...wszystkich nowotworów głowy i szyi, często pierwszym objawem choroby jest powiększenie węzłówce chłonnych zajętych przez przerzuty. Świadczy to o zaawansowaniu choroby i niestety często złym rokowaniu. Histologicznie rak gardła to najczęściej rak płaskonabłonkowy. Rak gardła dolnego może..

Objawy zakażenia HIV

.. ...grypopodobne. Są to przede wszystkim ból głowy, gorączka, uczucie ogólnego rozbicia, bóle mięśniowe, często dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych. Jeśli zakażona osoba nie ma świadomości, że znalazła się w ryzykownej sytuacji, choroba retrowirusowa może być całkowicie zlekceważona...

Świąd skóry

Świąd skóry

.. ...trzustki zaciskający przewód żółciowy wspólny lub patologia w obrębie ujścia przewodu do dwunastnicy ( tzw. brodawka Vatera ). Świąd skóry może być także objawem ziarnicy złośliwej ( chłoniak Hodgina )...

Ezetymib (Ezetrol)

.. ...brzucha i bóle głowy. Przy jednoczesnym przyjmowaniu statyn dołączyć mogą się objawy niepożądane charakterystyczne dla tej grupy leków. Preparat dostępny w Polsce: Ezetrol ( za Indexem Leków MP 2007 )...

Terazosyna (Tesin, Hytrin, Kornam, Setegis)

.. ...głowy, uczucie senności - należy zachować uwagę przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Preparaty zawierające terazosynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ): Hytrin, Kornam, Setegis, Tesin...

Doksazosyna (Apo-Doxan, Cardura, Doxar, Kamiren, Prostatic, Zoxon)

.. ...Mogą występować zawroty głowy, bardzo rzadko omdlenia. Czasem występują zaburzenia żołądkowo - jelitowe. Bardzo rzadkim działaniem niepożądanym jest nietrzymanie moczu. Preparaty zawierające doksazosynę dostępne w Polsce ( za Indexem Leków MP 2007 ): Apo - Doxan, Cardura, Doxar,..

Nebiwolol (Nebilet)

.. ...takie jak bóle i zawroty głowy, koszmarne sny, depresje oraz zaburzenia rytmu o charakterze bradykardii i bloków przewodzenia. Nebiwolol stosowany w leczeniu nadciśnienia tętniczego, zwykle łączony z innymi lekami hipotensyjnymi ( ACE - I, diuretyki ). Nebilet to handlowa nazwa preparatu..

Nadciśnienie tętnicze to problem 30 proc. Polaków

.. ...objawy, takie jak bóle głowy, osłabienie, gorsza tolerancja wysiłku, wyjaśniał prof. Januszewicz. Pierwszą manifestacją tego schorzenia u większości pacjentów są niestety groźne powikłania. Jak ocenili specjaliści, ważną rolę w rozpoznawaniu i leczeniu nadciśnienia mają do odegrania..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...ciśnienia, grożący zawrotami głowy i zasłabnięciem. Leki z tej grupy są przeciwwskazane u osób chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc ( POChP ), bo mogą zwężać oskrzela. Ponadto, w dużych dawkach beta - blokery osłabiają męską potencję i mogą nasilać niedokrwienie kończyn..

Migotanie przedsionków to najczęstsze zaburzeniem rytmu serca

.. ...piersiowej, zawroty głowy, omdlenia. Silne dolegliwości ma ok. 80 proc. chorych osób. Podstawą do diagnozy jest badanie EKG. Konsekwencje choroby są wielorakie – zmniejszenie objętości wyrzutowej i minutowej serca ( spadek tolerancji wysiłku ), powiększenie się jam serca,..

Leki na Alzheimera mogą spowalniać akcję serca

.. ...występują omdlenia, zawroty głowy czy utrata przytomności, oznacza to, że pacjent wymaga leczenia. Jak zaobserwowali naukowcy, potrzeba hospitalizacji zaszła w przypadku wielu badanych pacjentów, wkrótce po przepisaniu im inhibitorów acetylocholinesterazy - donepezilu ( zalecanego..

Lecz nadciśnienie skutecznie

.. ...silnym pobudzeniem, bólem głowy - powiedział prof. Głuszek. Jest to duży problem, gdyż schorzenie to znacznie zwiększa ryzyko groźnych dla życia powikłań, jak udar mózgu, zawał serca, niewydolność serca czy nerek. Z niektórych badań wynika, że umiarkowane nadciśnienie zwiększa..

Długotrwały stres zwiększa ryzyko choroby serca u dzieci

.. ...reaguje zmęczeniem, bólami głowy i utratą bądź nadmiernym apetytem. Uczucie permanentnego stresu zgłasza niewielki odsetek dzieci przy czym dwa razy częściej zdarza się to dziewczętom niż chłopcom. Ponad 5 proc. dziewcząt świadomie przyznaje, że często denerwuje się i myśli o swoich..

Migrena a ryzyko zawału serca

Migrena a ryzyko zawału serca

.. ...jednostronny, pulsujący ból głowy, któremu często towarzyszą nudności i wymioty, a także nadwrażliwość na dźwięk i światło. Na migreny cierpią przeważnie osoby między 25 a 55 rokiem życia; trzy razy częściej kobiety. Wcześniejsze badania wskazywały, że istnieje związek między migrenami a..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 5

.. ...objawia sie tak: zawroty głowy, mdli mnie, mam dreszcze, czuję się jakbym miała zemdleć, pojawia się ból w klatce piersiowej. I oczywiście serce szarpie. Ostatnio takie złe samopoczucie trwało 3 dni. Do tamtej pory brałam tylko betaloc zok 25 mg/doba. Po tym 3 - dniowym złym samopoczuciu..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 6

.. ...tygodnie po zabiegu i nie ukrywam , iż mam lęk w związku ztymi skurczami, że być może częstoskurcz wróci ;( ? Czasem miewam tez zawroty głowy - psychicznie nie czuje sie najlepiej. Bardzo Proszę o odpowiedz..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 7

.. ...zawracałam sobie tym głowy. Poza tym mam dreszcze na samą myśl, że trzeba iść do lekarza. W tej chwili boję się że trafię na jakiegoś kardiologa amatora bo niestety na wielu już takich lekarzy w życiu udało mi się trafić. Czy to coś poważnego czy może samo sobie przejdzie? mam 22 lata i..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 12

.. ...coś mi przyjdzie do głowy to pozwolę sobie pytać. Już sie umówiłam na maj. Co do badań dodatkowych to robiłam takie raczej przygotowujące do zabiegu tylko, o wszystkim informują bardzo miłe panie z recepcji, na częśc dostalam skierowanie od swojej lekarki rodzinnej, częśc robiłam..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 15

.. ...dobrze,czasami jakiś zawrót głowy i to wszystko ,ale to zasługa wypadania płatka,zmieńcie swoje życie nie macie sie nad czym zastanawiać z poważaniem Robert Witam wszystkich serdecznie. Mam 15 lat. Wykryto u mnie zespół WPW jakies dwa lata temu. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 25

.. ...ablację. I pewnie do głowy by mi nie przyszło, żeby zastanowić się nad nią, gdyby nie fakt, że chciałabym mieć dzieci. Wiem, że ciąża i WPW to złe połączenie. Ale skoro nie czuje żadnych objawów choroby, uprawiam sporty, pijam alkohol w rozsądnych ilościach, mam super stresującą pracę i..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 30

.. ...przejde to jeszcze raz. Głowy do góry to jest do wytrzymania. A sama ablacja - trochę boli przy wkłuwaniu w tętnice, ale to na prawde nic strasznego. Mnie przypalanie nic nie bolało, tylko troche ciepło było. Moja ablacja trwała 1 h. jestesm 6 tygodni po ablacji w ck anin, czestoskurcze..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 37

.. ...dwóch omdlen i zawrotów głowy nie mialam zadnych objawów. czasem mam tętno powyzej 210 ale nie zdaje sobie z tego sprawy dopóki mi tego aparat nie pokaze. gdyby nie przypadek to bym nawet nie wiedziala ze jestem chora. czy mozliwe jest ze sie nie ma objawów?? bardzo prosze o odpowiedz,..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...czuło już w nocy. Ból głowy, stan podgorączkowy, dostał tabletkę i poszedł dalej spać. Jednak ok. południa znów marudził, że głowa go boli, może bardziej oczodoły. Zmierzyłam ciśnienie i zmartwiłam się - 111/55/95 po kilkugodzinnym leżeniu/spaniu. Nie jestem pewna jak to odczytać, bo..

Echo serca - Str. 14

.. ...Pozatym mam częste zawroty głowy no i niemiarowy rytm serca ( przy tym niskie ciśnienie ). Czy to może być groźne czy raczej nie powinnam się tym za bardzo przejmować? Pani Izabelo, bedę wdzięczny za ocenę mojego echokardiografu. Oto wyniki: lewa komora 56/28 frakcja wyrzutowa ok.55%..

Echo serca - Str. 15

.. ...cisnienie uderza mi do głowy serdycho zwolniło maksymalnie takie uderzenia dziwne i jeszcze szybciej wskoczyłam do łozka i jak sie juz połozyłam to prze jakies 10 sekund czyłam jakieś dziwne uderzenia czułam je bardzo mocno było wolne i miało jakby przerwy i potem wróciło do swojego..

Echo serca - Str. 36

.. ...co mi przychodzi do głowy to pierwotne nadciśnienie płucne ( a wiem co to znaczy ) , to że serce hiperkinetyczn myśle że wynika z nadciśnienia płucnego. Czy powinnam iść do innego kardiologa. Jeszcze raz proszę - jakie moge zrobić dodatkowe badania i co by mi dała scyntygrafa płuc, .Ja..

Echo serca - Str. 45

.. ...akurat tym parametrem głowy, a ja nie wiedziałam jeszcze, że mogę się zapytać o falę zwrotną, bo umknęło to mej uwadze. czy ktoś miał cos podobnego?lub Szanowna Pani Izabela może udzielić odp? Nie jestem Panią Izabelą, ale spróbuję odpowiedzieć. Wygląda na to, że masz pewną..

Dziwne skurcze dodatkowe

.. ...uderzenia gorąca do głowy. Czasem te szarpnięcia są bardzo delikatne, w sytuacji stresowej są silniejsze i wtedy czuje prawdziwy dyskomfort. Jazda na rowerze niweluje te objawy w zasadzie do minimum. Podczas wysilku nic nie czuję, działa to na mnie bardzo relaksująco. Zauważyłem też że..

Betaloc zok 50 raz dziennie

.. ...osłabienie, zmęczenie, zawroty głowy, deprecha, bezsseność. Mam ochotę odstawić ten lek, no ale właśnie czy można, wizyta u lekarza obowiązkowa, a tak nie lubie... Też go zażywam w tej samej dawce - zmniejsza ilość dodatkowych uderzeń ale po kilku m - cach tak jakby przestaje działać (..

Jeszcze raz o dodatkowych skurczach - Str. 2

.. ...W lecie br. zawroty głowy, osłabienie, puls 30 - 35/min. niskie ciśnienie. Holter pokazał 24.000 dodatkowych skurczów na dobę, w tym liczna bi - i trigeminia. Po powrocie do Cordaronu wyniki Holtera i samopoczucie b.dobre. Kłopot w tym, że tego leku nie można stale używać, uszkadza..

Podejrzenie zespołu WPW - Str. 4

.. ...ale umiem nad nimi zapanowac nawet bez leków często. Czy tachycardia zawsze wiąże się z WPW i ablacją? Poza tętnem w granicach 240 i zawrotami głowy w trakcie ataku nie dolega mi w zasadzie nic więcej...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć?

.. ...przy dużych zawrotach głowy, bólach lub kłuciach w klatce piersiowej, tętno znacznie powyżej 110, całkowite rozkojarzenie i ten paraliżujący strach. Badania i stwierdzenia lekarzy różnej specjalności niczego szczególnego nie ujawniły od strony somatycznej, a większość specjalistów była..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 3

.. ...gorąco itd; i zawroty głowy myslę ze zaraz zemdleje.Teraz biorę Asentre od 4 - ech dni i mam nadzieję ze pomoże.Może ktoś mi napisze czy komuś pomógł ten lek Asentra i po ilu zaczął działać. Pozdrawiam i czekam na odpowiedz. Ida. IDO - ja biorę asentrę od pażdziernika czyli około pół..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...uderzenie ciśnienia krwi do głowy, uczucie bicia serca w gardle, zawrot głowy, ciemno w oczach???? Ten stan trwa ok kilku sekund i przechodzi, ale lęk zostaje przez cały dzień. Ten stan powtarza się rzadko, ale dokucza. Co to może byc, czy to nerwica? hej przykromi to powiedziec ale to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 6

.. ...lekiem. To może ból głowy, depresja, drętwienie rak? Kolejne leki i kolejne złudnie rozwiązane problemy... a problem pierwotny wciąż istnieje i nie daje o sobie zapomnieć. I jeszcze kilka podpowiedzi... Moim pierwotnym problemem jest brak pewności siebie i niedowartościowanie. Oczywiście..