Tlen

Hipoksja

.. ...klinicznego, w którym utlenowanie tkanek jest niewystarczające. Powikłania układowe hipoksji czyli niewystarczającego utlenowania tkanek. Hipoksja objawia się sinicą centralną. Sinica występuje gdy ilość zredukowanej hemoglobiny we krwi włośniczkowej przekroczy 5g%. Hipoksja może..

Niedotlenienie

.. Niedotlenienie to stan, w którym dany narząd nie otrzymuje ilości tlenu adekwatnej do zapotrzebowania w danej chwili. Stan taki może wiązać się z nieprawidłowościami dotyczącymi naczyń doprowadzających krew do danego obszaru, narządu ( mówimy wtedy o niedokrwieniu, częścią tego zjawiska jest właśnie..

Niedotlenienie serca

.. Niedotlenienie serca wiąże się głównie z wydolnością naczyń wieńcowych serca. Są to naczynia tętnicze odchodzące od aorty zaraz za zastawką tętniczą lewą. Napełniają się w czasie rozkurczu serca. Niedotlenienie wynikające z niedokrwienia mięśnia sercowego związane może być z: zmianami miażdżycowymi naczyń..

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

Jak serce przystosowuje się do niskiej zawartości tlenu?

.. ...obniżonej zawartości tlenu i w jaki sposób serce wraca do normy po zejściu z dużych wysokości. Nie tylko na szczycie góry można znaleźć się w warunkach niedostatecznej zawartości tlenu. Osoby na oddziałach intensywnej terapii w szpitalach również wielokrotnie tego doświadczają. Wpływ..

Im wyższa wysokość nad poziomem morza tym niższe ryzyko chorób serca

Im wyższa wysokość nad poziomem morza tym niższe ryzyko chorób serca

.. ...ponieważ niższa zawartość tlenu powoduje, że geny szybciej tworzą naczynia krwionośne, co sprzyja ukrwieniu serca. Dłuższe i zdrowsze życie w górach. Przy współpracy z Uniwersytetem Harvarda badacze z Kolorado dowiedli, że osoby mieszkające na terenach wyżynnych oraz górskich rzadziej..