Tlen medyczny

Chorzy na serce mogą bezpiecznie podróżować samolotem

Chorzy na serce mogą bezpiecznie podróżować samolotem

.. ...pomocy. W przypadku tlenu medycznego nie zawsze znajduje się on na pokładzie samolotu, chociaż powinien. Dobrze jest poinformować przewoźnika nawet z tygodniowym wyprzedzeniem, aby miał czas na sprowadzenie go. Czasem wymaga to dodatkowej opłaty. Ryzyko zakrzepu żyły płucnej. Jeśli..