Torsade de pointes

Zaburzenia rytmu serca

.. ...idiowentrykularny Torsades de pointes Migotanie komór Zaburzenia przewodzenia. WPW - zespół Wolff - Parkinson - White Zespół wydłużonego QT - long QT syndrome ( LQTS ) Rytmy zastępcze. Skurcze dodatkowe ( ekotopowe )...

Zespół wydłużonego QT (long QT syndrome, LQTS)

.. ...częstość występowania torsade de pointes ( wielokształtny częstoskurcz komorowy ), który może prowadzić do migotania komór. Leczenie LQTS. Leczenie zespołu wydłużonego odstępu QT polega polega na leczeniu beta - adrenolitykami ( beta - blokerami ). Młodzi pacjenci z rozpoznanym LQTS..

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...wywoływać torsadę ( torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest komorowe zaburzenie rytmu stwarzające duże niebezpieczeństwo wystąpienia migotania komór i NZK. Działania niepożądane nie związane bezpośrednio z układem sercowo - naczyniowym ( po za możliwością reakcji alergicznych i..