TPNLQ

Pszczeli jad w leczeniu nadciśnienia

.. ...kanałów Kir, dzięki czemu można myśleć o opracowaniu nowych leków o podobnym działaniu - jeśli badania na zwierzętach wykażą, że działając w ten sposób rzeczywiście można skutecznie leczyć nadciśnienie...