Trening fizyczny

Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej

Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej

.. ...obciążeniu jakim jest trening poddawane są osoby, które przeszły ostre zaburzenia funkcji układu krążenia ( np. zawał ) lub cierpią na przewlekłe schorzenia, np. niewydolność serca. Dlatego najważniejszą cechą treningu w rehabilitacji jest jego indywidualne dostosowanie do potrzeb i..

Rehabilitacja pacjentów z niewydolnością serca

.. ...obciążania. Podczas treningów fizycznych u pacjentów z niewydolnością można wyróżnić trzy etapy - etap wstępny, poprawy właściwej i etap podtrzymujący, które różnią się dawką zadanego obciążenia: etap wstępny treningu wytrzymałościowego - wysiłki o małej intensywności ( 40 - 50% VO2 max..

Rehabilitacja po by-passach

.. ...okresu pooperacyjnego, trening mięśni oddechowych, nauka oddychania torem brzusznym, który oszczędza przecięty mostek, nauka efektywnego kaszlu, nauka siadania z ochroną mostka, lekkie ćwiczenia fizyczne dostosowane do stanu chorego oraz przygotowanie psychologiczne w celu zmniejszenia..

Rodzaje treningu w rehabilitacji kardiologicznej

.. ...sesji treningowej. Każdy trening fizyczny powinien składać się z kilku etapów: rozgrzewki ( warm - up ), części głównej treningu oraz okresu wyciszenia ( cool - down ). Trwająca 5 - 10 minut rozgrzewka ma na celu przygotować układ krążenia, oddechowy i układ ruchu do zwiększonego wysiłku..

Ryzyko aktywności fizycznej

Ryzyko aktywności fizycznej

.. ...szczegółowo zaplanować treningi oraz ocenić ryzyko postępu choroby wieńcowej. Ryzyko nagłego zatrzymania krążenia w trakcie rehabilitacji kardiologicznej wynosi w przybliżeniu 1 na 60000 osobo - godzin ćwiczeń. Najczęściej odbywa się to w mechanizmie migotania komór. Z podobną częstością..