Trombocyty

INR (znormalizowany czas protrombinowy)

.. ...ilości płytek krwi ( trombocytów ). Im dłuższe PT lub im wyższa wartość INR tym mniejsza skłonność do krzepnięcia krwi. Wydłużenie PT może być objawem niedoborów witaminy K ( witamina ta jest konieczna do syntezy osoczowych czynników krzepnięcia ), może też być objawem uszkodzenia..

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

PDW (wskaźnik anizocytozy płytek krwi)

.. ...zróżnicowania płytek krwi ( trombocytów ) pod względem objętości. U zdrowego człowieka liczba płytek krwi ( PLT ) waha się w granicach 150 - 450 tys./ml. Płytki krwi powstają w szpiku kostnym z komórek prekursorowych zwanych megakariocytami. Średnia objętość trombocytów ( MPV ) wynosi 5..

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

Morfologia krwi obwodowej (normy krwi)

.. ...Przesunięcia we wzorze odsetkowym są niezmiernie pomocne w diagnostyce. Trombocyty ( PLT - platelets ) są odpowiedzialne za krzepniecie krwi. Ich ilość powinna zawierać się w przedziale 150 - 400 tys/ml...

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

Kwas acetylosalicylowy (aspiryna)

.. ...występujących w płytkach krwi ( trombocytach ). Enzym ten znany jest pod nazwą cyklooksygenaza pierwsza ( COX 1 ). Poprzez ten mechanizm kwas acetylosalicylowy hamuje agregacje płytek krwi, zmniejsza jej krzepliwość. Działanie to jest wykorzystywane miedzy innymi w kardiologii, ogranicza..

Clopidogrel (Klopidogrel, Aprelex, Plavix, Zyllt)

.. ...zdolność płytek krwi ( trombocytów ) do tworzenia skrzeplin. Clopidogrel blokuje mechanizm agregacyjny zależny od ADP, modyfikując strukturę receptora dla tej substancji znajdującego się na powierzchni trombocytów ( receptor GPIIb/IIIa ). Po okresie około tygodnia stosowania leku,..

Leczenie przeciwkrzepliwe

.. ...to płytki krwi, czyli trombocyty. Ich aktywność możemy zmniejszać stosując takie leki jak kwas acetylosalicylowy, tiklopidyna, klopidogrel czy abciksimab. Pierwszy preparat należy do niesterydowych leków przeciwzapalnych. Wszystkie leki z tej grupy w mniejszym lub większym stopniu..

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (zespół DIC)

.. ...krzepnięcia. Zlepione trombocyty stają się materiałem zatorowym, który zatyka drobne naczynia wielu narządów - nerek, wątroby, mózgu. Mikrozatory w obrębie drobnych naczyń skórnych charakterystyczne krwawe wybroczyny. Uogólniona aktywacja kaskady krzepnięcia i powikłania zatorowe są..

APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)

.. APTT to skrót od nazwy jednego z parametrów oceniających wydolność układu krzepnięcia krwi. Parametr jest również znany jako czas kaolinowo - kefalinowy. Wartość APTT odzwierciedla funkcję tak zwanego wewnątrzpochodnego toru aktywacji trombiny. Jest to część kaskady krzepnięcia krwi zależna od czynników XII,..

Budowa krwi

Budowa krwi

.. ...Trombocyty, czyli płytki krwi, wraz z osoczowymi czynnikami krzepnięcia odpowiadają za prawidłową zdolność krwi do wykrzepiania. Ich ilość powinna zawierać się w przedziale 150 - 400 tysięcy na mililitr...

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 122

.. ...płytek krwi inaczaczej trombocytow.U mnie norma w laboratorium wynosi od 15000 - 45000.Płytki krwi odpowiadaja za proces krzepnięcia krwi.Jesli się martwisz idz w poniedziałek tak jak napisałas do lekarza i on Ci to wyjaśni.Pani Krysiu( syn Piotr ) napisze do Pani wieczorkiem.Pozdrawiam,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 707

.. ...niedobór witaminy K ( trombocytoza ), zapalenie naczyń. * Układ kostny: wczesna osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, niski wzrost, nieosiągnięcie szczytowej masy kostnej. * Układ nerwowy: autyzm, padaczka, depresje, nerwice, schizofrenia, otępienie, demencja, różnego rodzaju..

Niedoczynność tarczycy - Str. 16

.. ...hematloga ( leukopenia i trombocytopenia )... w zasadzie moje * leczenie * to tylko wizyty kontrolne i regularne badanie krwi. Ostatnio podczas badania poziomu hormonów okazało sie,że TSH było podwyższone - 6,05, no i stwierdzo o obecność przeciwciał ATG - 290( norma to * 115 ) oraz..

Interpretacja wyniku badania krwi

.. ...zróżnicowania płytek krwi ( trombocytów ) pod względem objętości. Znaczne zróżnicowanie płytek może świadczyć o zaburzeniach w produkcji trombocytów, na przykład o ich wzmożonej produkcji po znacznym zużyciu ( wykrzepianiu ) trombocytów obecnych we krwi. Nie należy jednak nigdy..

Krwotok z ust

.. ...niedobór witaminy K ( trombocytoza ), zapalenie naczyń. * Układ kostny: wczesna osteoporoza, reumatoidalne zapalenie stawów, niski wzrost, nieosiągnięcie szczytowej masy kostnej. * Układ nerwowy: autyzm, padaczka, depresje, nerwice, schizofrenia, otępienie, demencja, różnego rodzaju..

Zespół HELLP

Zespół HELLP

.. ...enzymów, mała ilość trombocytów ( płytek krwi ). Przyczyny wystąpienia zespołu HELLP. Zespół HELLP występuje średnio u 10% ciężarnych będących w stanie przedrzucawkowym lub rzucawkowym i związany jest z poważnymi przypadkami. Wiele kobiet cierpiących na nadciśnienie tętnicze znajduje się..