Twardzina

Choroby tkanki łącznej

Choroby tkanki łącznej

.. ...miedzy innymi: toczeń, twardzina układowa, zespół antyfosfolipidowy, zapalenia wielomięśniowe i skórno - mięśniowe, układowe zapalenie naczyń, choroba Stilla, zespół Sjogrena. Wszystkie wymienione choroby maja kilka cech wspólnych, stąd ujmuje się je w jedną grupę. Choroby tkanki łącznej..

Objawy ze strony serca w twardzinie układowej

.. Twardzina układowa to ciężka choroba z grupy układowych chorób tkanki łącznej. Jej etiologia jest nieznana, wiele teorii odwołuje się zarówno do tła autoimmunologicznego, infekcyjnego jak i genetycznego. W przebiegu choroby dochodzi do włóknienia skóry, naczyń i narządów, co prowadzi do ich postępującego..

Zespół CREST (lSSc)

Zespół CREST (lSSc)

.. ...twardziny układowej. Twardzina układowa to ciężka choroba należąca do grupy kolagenoz. Etiologia jest nadal niejasna. Pośród kilku postaci choroby wyróżniamy miedzy innymi postać ograniczoną. Obecnie najczęściej używa się skrótu lSSc - ang. limited systemic sclerosis. Starsza nazwa -..