Ubytek przegrody

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej to rzadka wada serca u dorosłych. W większości przypadków ubytek jest mały i nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie..

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

.. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej to jedna z najczęstszych wad wrodzonych serca u dorosłych pacjentów. Najczęstszą lokalizacją ubytków jest środek przegrody międzyprzedsionkowej. W przegrodzie międzyprzedsionkowej może występować jeden otwór lub kilka. Ubytki w przegrodzie międzyprzedsionkowej..

Przeznaczyniowe zamykanie ubytków międzyprzedsionkowych typu 2

.. ...którym można zamykać ubytek metodą nieoperacyjną. Spośród kilku stosowanych i dostępnych obecnie zestawów, najwięcej zwolenników mają dwa: Cardioseal Cardio Occluder oraz Amplatzer septal occluder. Wskazaniem do przezżylnego zamknięcia przy pomocy zapinki Amplatza jest ubytek..

Atrezja zastawki trójdzielnej

.. ...dzięki współistnieniu ubytku w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Istnieje kilka typów anatomicznych tej wady, zagrożenie życia dziecka zależy od współistnienia ubytku w przegrodzie międzykomorowej oraz od wzajemnego ułożenia pozostałych wielkich naczyń wychodzących lub wchodzących do..