Ubytek przegrody międzykomorowej

Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej

.. Izolowany ubytek przegrody międzykomorowej to rzadka wada serca u dorosłych. W większości przypadków ubytek jest mały i nie powoduje zaburzeń hemodynamicznych. Czasami zdarzają się duże ubytki, które mogą prowadzić do wzrostu ciśnienia w naczyniach płucnych. Duże ubytki mogą także dawać przeciążenie..