Udar niedokrwienny mózgu

Uraz mózgu a ryzyko udaru

Uraz mózgu a ryzyko udaru

.. ...może zwiększać ryzyko udaru mózgu. Zarówno udar, jak i uraz wewnątrzczaszkowy może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności u osób dorosłych. Badania nad związkiem urazu mózgu z udarem. Według danych statystycznych, około 20% pacjentów z udarem mózgu to osoby poniżej 65 roku życia. W..