Udar u dzieci

Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

Infekcje u dzieci a ryzyko udaru niedokrwiennego

.. ...pomiędzy infekcją i udarem u dzieci. Naukowcy analizowali dane diagnostyczne oraz radiologiczne dzieci z lat 1993 - 2007. Ocenili dane medyczne dzieci dotyczące infekcji w okresie dwóch lat przed udarem, a także informacje na temat dzieci z grupy kontrolnej. Średnia wieku dzieci..