Uderzeń serca

Anatomia serca

Anatomia serca

.. ...drugi wywołany jest uderzeniem cofającej się krwi o zamknięte zastawki: aortalną i pnia płucnego. Naczynia, w których krew kieruje się do serca, noszą nazwę żył, wszystkie naczynia, w których krew odpływa z serca - tętnic, niezależnie od jakości krwi, jaka w nich krąży. Jeśli chodzi o..

Praca serca

.. ...którego strumień krwi uderza w zamknięte zastawki przedsionkowo - komorowe słyszalny jest jako pierwszy ( skurczowy ton serca ). Uderzenie krwi cofającej się w aorcie i pniu płucnym, która natrafia na zamknięte zastawki odpowiednio aorty i p. płucnego słyszalne jest jako drugi (..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...serca czyli ilość jego uderzeń na minutę określany jest aktywnością węzła zatokowo - przedsionkowego ( SA, nodus sinuatrialis ). Dawniej węzeł zatokowo - przedsionkowy nosił nazwę węzła Keith - Flacka. Węzeł zatokowo - przedsionkowy umiejscowiony jest w miejscu ujścia żyły głównej górnej..

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

Wysiłek fizyczny u pacjentów po zawale serca

.. ...nie przekraczało 120 uderzeń na minutę. W przypadku gdy pacjent przed zawałem nie uprawiał żadnego sportu ( zdecydowana większość przypadków ) należy wyjątkowo ostrożnie, rozważnie i systematycznie przyzwyczajać serce do wysiłku fizycznego. Do ćwiczeń zalecanych osobom po zawale należą..

Przewlekła niewydolność serca

.. ...przesunięcie w lewo uderzenia koniuszkowego, szmer skurczowy względnej niedomykalności mitralnej, obecność III tonu serca, ewentualnie rytm cwałowy. Natomiast przy braku powiększenia serca i prawidłowo umiejscowionym uderzeniu koniuszkowym z obecnością IV tonu serca możemy podejrzewać..

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

Badanie EKG Holter (całodobowe monitorowanie rytmu serca)

.. ...czynność serca, poniżej 60 uderzeń na minutę - wykluczenie bloku serca ( zaburzenia przewodzenia impulsów elektrycznych ); choroba niedokrwienna serca - zapis EKG w połączeniu z np. bólem w klatce piersiowej są cenną wskazówką dla lekarza prowadzącego; ocena sprawności stymulatora serca..

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

Serce sportowca (rozstrzeń u sportowców)

.. ...zmniejszenie ilości uderzeń serca podczas wysiłku i w spoczynku ). Powiększenie objętości jam serca i zwiększenie jego masy powoduje wzrost objętości wyrzucanej z komór podczas skurczu. Wzmożone napięcie nerwu błędnego powoduje wolną akcję serca - bradykardię. Większość nagłych zgonów..

Ciśnienie krwi i tętno

Ciśnienie krwi i tętno

.. ...na minutę wynosi ok. 60 - 80. U dzieci: 90 - 140/minutę. Tętno można sobie zbadać przykładając opuszki palców 2, 3 i 4 ( wskazujący, środkowy, serdeczny ) nad tętnicą promieniową ( okolica nadgarstka )...

Amiodaron (Cordarone, Opacorden, Sedacoron, Amiokordin)

.. ...rytm serca poniżej 60 uderzeń na minutę ) i bloków przewodzenia. Innym efektem ubocznym, dotyczącym wszystkich leków stosowanych w leczeniu zaburzeń rytmu serca, jest zjawisko proarytmii. Amiodaron może u niektórych chorych wywoływać torsadę ( torsade de pointes - tańczący punkt ). Jest..

Ekstrasystolia (dodatkowy skurcz)

.. ...czasu od ostatniego uderzenia serca, aby komory napełniły się krwią. Taki hemodynamicznie pusty skurcz można stwierdzić badając wypełnienie tętna w czasie ekstrasystoli. Ekstrasystolie nie muszą być dla człowieka odczuwalne. Pojedyncze skurcze dodatkowe nie stanowią żadnego zagrożenia...

Bigeminia komorowa

.. ...zaburzenia rytmu jako mocne uderzenia serca, nierówne bicie serca, kołatanie, dyskomfort w klatce itp. Jeśli subiektywne objawy obniżają standard życia lub utrudniają normalne codzienne funkcjonowanie stosuje się leki antyarytmiczne. Można także przy pomocy badań elektrofizjologicznych..

Szmery serca u dzieci

.. ...występowania względem uderzeń serca, barwy, natężenia i promieniowania do innych okolic ciała ( szyja, łopatki, okolice wątroby itp. ) lekarz ocenia, z jaką patologią jest związany szmer. U dzieci należy wykluczyć ewentualne wady budowy serca, jak przetrwały otwór owalny, otwór..

Tachykardia zatokowa

.. ...serca szybszy niż 100 uderzeń na minutę. Tachykardia zatokowa to rytm, którego źródło znajduje się w węźle zatokowym. Węzeł ten jest fizjologicznie głównym rozrusznikiem serca. Jego częstość generowania bodźców wynosi właśnie 100 na minutę, jednaka z uwagi na wpływ autonomicznego układu..

Częstoskurcz nawrotny

.. ...napadu wynosi powyżej 100 uderzeń na minutę. Objawy związane z arytmią są nieswoiste: zawroty głowy, mdłości, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, problemy z przełykaniem, uczucie kołatania serca, lęk, omdlenia. Diagnostyka obejmuje EKG spoczynkowe, wysiłkowe ( jeśli wysiłek jest..

Tętno u dziecka

.. ...ludzkiego serca, to jest 220 uderzeń na minutę. Częstość ta jest limitowana pobudliwością komórek węzła przedsionkowo - komorowego, który może przepuścić z przedsionków do komór liczbę impulsów obliczanych w przybliżeniu ze wzoru: 220 - wiek/min. Z rachunku wynika, że maksymalna częstość..

Częstoskurcz

.. ...dorosłego przekracza 100 uderzeń na minutę. Inne normy odnoszą się do niemowląt i dzieci, u których podstawowy rytm serca jest znacznie wyższy niż u nastolatków i ludzi dorosłych. Częstoskurcz może być zjawiskiem fizjologicznym, wynikającym ze zwiększającego się zapotrzebowania organizmu..

Nadciśnienie tętnicze ma ponad 8 mln Polaków

.. ...uważa się tętno 70 - 75 uderzeń serca na minutę, to najmniejsze ryzyko zgonu z dowolnych przyczyn mają osoby, których tętno spoczynkowe wynosi 50 - 60. Analiza danych zebranych podczas akcji Servier dla Serca wykazała też, że niemal 40 proc. pacjentów miało wartości ciśnienia tętniczego..

Pionierska operacja nieinwazyjnej krioablacji serca

.. ...czasowymi pomiędzy kolejnymi uderzeniami serca lub okresami nagłego przyśpieszenia lub zwolnienia jego rytmu. Do arytmii doprowadzić mogą m.in. zapalenie mięśnia sercowego, wady zastawkowe, zawał, niewydolność krążenia, zaburzenia gospodarki mineralnej, nadczynność tarczycy, ale też..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...około trzy miliardy uderzeń serca w ciągu całego życia. Jak mówił prof. Krzysztof Filipiak z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, im wolniejsze tętno, tym dłuższe życie. Czy tętno może być za niskie? To zależy kiedy i u kogo - w każdym razie problemy takie jak choroba węzła zatokowego..

Iwabradyna obniża ryzyko zawału serca

.. ...wynosi 70 lub więcej uderzeń na minutę i którzy nie mogą stosować najpopularniejszych leków spowalniających akcję serca - tzw. beta - blokerów. Najnowsze badania potwierdziły też, że częstość akcji serca jest ważnym czynnikiem ryzyka zawału; obok wysokiego ciśnienia krwi, wysokiego..

Uwaga na zbyt szybkie tętno spoczynkowe

.. ...ciągu życia - u człowieka ok. 3 mld. Teorię tę wspierać może np. porównanie żyjących do 240 lat żółwi, których serca kurczą się 6 razy na minutę - z żyjącymi 5 lat myszami, z pulsem 240 razy na minutę...

Rozrusznik serca zasilany sercem?

.. ...mikrodżula energii z każdego uderzenia serca, co odpowiada jednej szóstej zapotrzebowania rozrusznika. Zastosowanie lepszego polimeru do budowy balonów może zdaniem specjalistów nawet dwukrotnie zwiększyć wydajność kolejnych modeli generatora. Dzięki doładowywaniu akumulatora przez..

Szybsze tętno w spoczynku a zawał serca

.. ...najszybsze ( ponad 76 uderzeń na minutę ) były 1,6 raza bardziej narażone na zawał w porównaniu z rówieśniczkami o wolniejszym tętnie ( poniżej 62 uderzeń na minutę ). Jednak związek między tętnem a zawałem okazał się słabszy niż na przykład między papierosami a cukrzycą. Wcześniejsze..

80 proc. zgonów z powodu zawału serca można zapobiec

.. ...spoczynkową serca poniżej 60 uderzeń na minutę oraz dbać o czyste powietrze wokół siebie poprzez m.in. niepalenie. Niestety, aż 50 proc. palaczy po zawale szybko wraca do swojego nałogu. Celem tegorocznej akcji Server dla Serca jest zapoznanie społeczeństwa z czynnikami ryzyka zawału,..

Leki na Alzheimera mogą spowalniać akcję serca

.. ...wynosi poniżej 50 - 60 uderzeń na minutę. Stan ten bywa bezobjawowy. Jeśli jednak występują omdlenia, zawroty głowy czy utrata przytomności, oznacza to, że pacjent wymaga leczenia. Jak zaobserwowali naukowcy, potrzeba hospitalizacji zaszła w przypadku wielu badanych pacjentów, wkrótce po..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 2

.. ...nastepnie jednego mocnego uderzenia.z czasem pojawily siedodatkowe skurcze i inne zaburzenia które trudno jest mi opisac slowami. powoduja one ogromny lek i strach przed najgorszym.oczywiscie poddalem sie badaniom. przeprowadzilem ich mnostwo. od ekg zwyklego ktorego ilosci juz nie moge..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 19

.. ...nagle poczułam dziwne uderzenia serca zrobiło mi się słabo i miałam mroczki przed oczami, serce waliło jak oszalałe, postanowiłam zmierzyc sobie ciśnienie zaznacze że zawsze miałam ksiązkowe czyli 120/80, okazało się że mam 140/110 tętno 110!! Mam 24 lata, stresująca prace ogólnie..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 23

.. ...tętno, czasami poniżej 60 uderzeń na minutę i lekarze dobrze o tym wiedzą. Ja na początku też strasznie panikowałem, ale odkąd przeczytałem na kilku stronach dotyczących kardiologii, że za bradykardię uważa się teraz akcję serca poniżej 50 uderzeń, a nie 60, a do tego, że groźna jest..

Kołatania, ablacje - okiem dochtora - Str. 32

.. ...jest jakby przerwa w uderzeniach to trwa sekunde i znów wraca wszystko do normy. Miałam robione kilka razy EKG i echo serca i wszystko jest w porzadku, tak stwierdził kardiolog. Czy to moze być z powodu strsu i nerwów???? mam mały poziom magnezy i poatsu wiec zazywam wszystko jak trezba..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 2

.. ...jakieś dziwne, niemiarowe uderzenia serca, ale nie wiem co to jest itp. Minęło około 1,5 roku po ablacji, a ja nadal mam dziwne objawy pozabiegowe.. Najzabawniejsze jest to,że jeden lekarz twierdzi,że takie objawy powinnam mieć do 3 miesięcy po ablacji, inny,że do roku,kolejny,że do 3..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 8

.. ...atakiem częstoskurczu z uderzeniami 150 - 180/minutę i zadaję sobie pytanie czy ten zabieg jest konieczny czy to było od nerwicy bo przed każdym z tych ataków to miałam silny atak nerwicy. do dnia dzisiejszego mam czasami kołatanie serca, albo krótki 1 minutowy częstoskurcz Prosze opisz..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 25

.. ...sie na przyspieszonych uderzeniach serca, nie zemdlałam, nie przyjmuję żadnych leków. Od diagnozy minął już rok. Lekarz zasugerował ablację. I pewnie do głowy by mi nie przyszło, żeby zastanowić się nad nią, gdyby nie fakt, że chciałabym mieć dzieci. Wiem, że ciąża i WPW to złe..

Częstoskurcz - ablacja - Str. 31

.. ...miewam jeszcze pojedyncze uderzenia serca, nie wiem, podobno tak moze byc. noga juz sie zasklepila, zagoila i zorbil sie juz ladny strupek. jest oczywiscie sina, ale siniaczek juz zaczyna zanikac. co wiecej... czas pokoaze czy wszytsko bedzie ok i czy czestoskurcze nie powroca, trzymam..

Jaki powinien być prawidłowy puls?

.. ...w normie to 60 do 90 uderzeń na minutę Witaj, od wielu lat miałam problemy z podwyższonym pulsem, jednak zawsze myslałam, że to normalne, ze taka moja uroda. Niedawno jednak zaniepokoiło mnie to, więc udałam się do swojego lekarza, ten natychmiast zrobił EKG, ktore na szczescie..

Częstoskurcze napadowe ciągle wracaja - Str. 3

.. ...zanczy moje serce po prau uderzeniach stawalo na chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z..

Echo serca - Str. 10

.. ...odczuwam te mocniejsze uderzenia, zaznacze ze nawet sie nie spiesze za bardzo ale moze ta podswiadomosc bierze góre ze strachu przed tym wysokim tetnem i sama sie nakrecam??? mam przepisanie BETALOC ZOK 25 i wrazie czego jak juz mnie dopadnie tak na mkas to wezme ale wydaje mi sie ze to..

Echo serca - Str. 12

.. ...po 2 - 6 dodatkowych uderzeń na minutę, ale miło poczuć się lżej. Już widziałem siebie w kolejce do przeszczepu, ze sztucznie podtrzymywanym krążeniem... Wyobraźnia czasami daje popalić... PANI IZABELO!!! bardzo proszę o komentarz do wyniku : * tętniak przegrody m - przedsionkowej..

Echo serca - Str. 15

.. ...jest jakby przerwa w uderzeniach to trwa sekunde i znów wraca wszystko do normy. Miałam robione kilka razy EKG i echo serca i wszystko jest w porzadku, tak stwierdził kardiolog. Czy to moze być z powodu strsu i nerwów???? mam mały poziom magnezy i poatsu wiec zazywam wszystko jak trezba..

Echo serca - Str. 18

.. ...nie az tak duzo i te uderzenia sa bardzo wolne i tak jakby oporne tak sie je odczuwa a następnie serce wraca do swojego rytmu?? czy jest to normalne u zdrowych ludzi?? czy jest to coś niepokojącego???? Nie mam tego zbyt często no chyba ze mam to zawsze tylko czasami zwracam na to większa..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 4

.. ...jest za objaw nagłe uderzenie ciśnienia krwi do głowy, uczucie bicia serca w gardle, zawrot głowy, ciemno w oczach???? Ten stan trwa ok kilku sekund i przechodzi, ale lęk zostaje przez cały dzień. Ten stan powtarza się rzadko, ale dokucza. Co to może byc, czy to nerwica? hej przykromi to..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 36

.. ...jak przy menopauzie , uderzenia gorąca, arytmia serca i podwyższone ciśnienie:( jak jestem sama to siadam nawet na krawężniku i się zastanawiam czy prosić kogoś o pomoc czy wzywać już pogotowie:( jest to dla mnie nie do zniesienia, nie umiem się jeszcze nauczyć z tym żyć :( Mam 30 lat,..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 49

.. ...przerażające. Nawet do 140/150 uderzeń na minutę. I już na samym punkcie tego kołatania serca można nabawić sie nerwicy. I ja też tak mam. Boje się , że w momencie na prawdę silnego stresu, dostanę zawału. Serce mam oczywiście zdrowe. Przez całą serię badań już przechodziłam , zanim..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 78

.. ...klatka piersiowa od uderzeń serca, trzęsłam się i robiłam * nic * . Miałam chwilę zwątpienia, miałam * ochotę * na panikę, ale przeczekałam to. Trwało może 5 min... Wstałam, umyłam twarz i zabrałam się za sprzątanie. Chyba to dało mi poczucie kontroli, pewność, że jestem w stanie nad tym..

Tachykardia i metacord 50

.. ...mówimy wtedy gdy ilość uderzeń serca na minutę w SPOCZYNKU stale przekracza 100. Lekarz zapisał Ci beta - bloker bo jego działanie oprócz obniżania cisnienia krwi polega także na tym że ogólnie uspokaja oraz zmniejsza częstość pulsu. Jest to lek często stosowany i zalecany osobom młodym,..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 19

.. ...wyżej, czasem odczuwam uderzenia serca ale przeważnie jak sie zmęcze, a męczy mnie np przejście kilku schodków lub szybszy spacer:( tak wogóle to mógł by mi ktoś wyjaśnić co to jest nerwica lekowa czy jakoś tak? bo słyszałam że to często toważyszy wypadaniom platka ale zupełnie nie wiem..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 26

.. ...czestoskurcz tj. 200 uderzen serca na minute ale jakos to przechodzilo szybko i samo oczywiscie nie zaprzeczam ze bralem aspargin caly czas. trzy lata temu rzucilem fajki i ograniczylem browary poszedlem na silownie ale za to doszly lekkie koksy wiesz jak to jest jak nie masz przyrostow..

Częstoskurcze i arytmie - jakie leki bierzecie? - Str. 2

.. ...czujesz na poduszce uderzenia własnego serca ,a w głowie i uszach szum jak morze podczas sztormu .Poza tym farmaceutyki choć zbawienne i szybko dzialaja nigdy nie sa w stu procentach bezpieczne,zawsze trzeba sie liczyć z efektami ubocznymi, prędzej lub póżniej. Witajcie Ja na dodatkowe..

Bradykardia jak leczyć? - Str. 2

.. ...tętno z 4 kolejnych uderzeń to 34, najniższe średnie z całej godziny to 41uderzeń na minute Trenuje kolrarstwo, ale będę miał badania czy czasami nie zadlugie te odpoczynki serca. Pozdrawiam Mateusz Chorowalam na serce i na to samo mam rozrusznik od 2004 roku nie przeszkadza mi w zyciu..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy

.. ...czułam kilka szybszych uderzeń serca.Stało się to nie do wytrzymania. I w końcu trafiłam do konkretnego lekarza,który zaproponował badanie elektrofizjologiczne plus ablację.I jak na razie jestem zdrowiutka. Pozdrawiam... czy możesz mi podać informacje co to jest ablazja,czy to jest..

Napadowy częstoskurcz nadkomorowy - Str. 4

.. ...oczywiscie tętno ponad 200uderzen/min, przy tym zawroty głowy, bóle w klatce piersiowej, cały jestem po chwili oblany potem, duszności, nie wszystkie objawy występuję przy każdym ataku, ale to główne które się powtarzają, byłem dzisiaj u lekarza, dostałem skierowanie do Poradni Zaburzeń..

Sztuczne zastawki serca - operacja Rosa - aorta 47mm - Str. 4

.. ...INR. Unikać silnych uderzeń ( ogromne siniaki ) Pilnować się aby nie uderzać się w głowę , przy obniżonej krzepliwość krwi można doprowadzi do wylewu !! Czasowe kontrole u kardiologa i to wszystko Reszta życia pozostaje bez zmian nic tylko cieszyć się z życia Dzięki wybitnym specjalistom..

Ablacja - kompendium wiedzy - Str. 23

.. ...zanczy moje serce po prau uderzeniach stawalo na chwile. Zrobili mi ekg, echo serca i zalozyli holter okazalo sie ze mam supraventricular ventricular ectopy. MIeszkam w Irladnii wiec trudno mi sie dogadac z lekarzem. Lekarz powiedzial ze mam sie zglosci za 6 tygodni na konsultacje z..

Kardiomiopatia rozstrzeniowa - Str. 24

.. ...niego w niecałym 1% uderzeń serca. W HOLTERZE widać, że się włącza, kiedy mam np dodatkowy skurcz nadkomorowy albo miewam sporadycznie częstoskurcz komorowy do 8 uderzeń częstotliwości 160/min. I choć wiem, że choroba postępuje, bo nie da się tego zatrzymać, ale jak widać można..

Po ablacji

.. ...w szyji i mam dziwne uderzenia serca kiedy się schylam.Wejście na 3 piętro to prawie maraton,na razie nie obserwuję dodatkowych atrakcji,może jeszcze zawcześnie.Postaram się na bierząco informować w razie jakichś zmian. Zrobiłam sobie holtera z wynikiem idę do P.doktor 14.09 i czekam na..

Po ablacji - Str. 13

.. ...sie na przyspieszonych uderzeniach serca, nie zemdlałam, nie przyjmuję żadnych leków. Od diagnozy minął już rok. Lekarz zasugerował ablację. I pewnie do głowy by mi nie przyszło, żeby zastanowić się nad nią, gdyby nie fakt, że chciałabym mieć dzieci. Wiem, że ciąża i WPW to złe..

Szybkie tętno

.. ...czułam dodatkowe 3 albo 4 uderzenia i tak przez cały dzien.Teraz tego nie mam,ale właśnie mam te napady szybkiego bicia serca. Wcześniej miałam zdiagnowowany częstoskurcz nadkomorowy,więc myśle,że teraz to jest to samo. Poza tym na razie cierpliwie czekam,bo 22 czerwca idę na wizytę do..

Szybkie tętno - Str. 11

.. ...miałem tętno ponad 140 uderzeń Hej! Mam 22 lata i od kiedy pamiętam ciśnienie ok 95/55.Ostanio zrobiłam wszystkie badania i wszystko jest w normie, nie wiem tylko jak EKG. No właśnie, na tym moim EKG puls serca wyszedł 105, ale później jak mierzyłam, to był już ok 90, planuję operację..

Zespół Barlowa i poród naturalny czy cesarka?

.. ...kołatania serca, mocniejsze uderzenia. Gdy się zdenerwuję te dolegliwości się nasilają. Wedy się deneruję i to jest takie błedne koło. Leków żadnych nie przyjmuję. Jeśli masz podobne dolegliwości powinnaś zrobić sobie echo serca - to podstawowe badanie które określi stopień zaawansowania..

Woda w płucach

.. ...w granicach 64 - 68 uderzeń na minutę; uważam więc, że nieściągnięcie wody z płuc, która przecież znacznie ogranicza mozliwości oddechowe doprowadzi do zawału serca :( bardzo proszę o szybką podpowiedź - dla utrudnienia dodam ( sorki za żartobliwy ton ), że Tato jest od 1.5 miesiąca..

Szybkie bicie serca przy nagłych ruchach

.. ...intensywnej to:bicie 220 uderzen na minute,scisniete gardlo i ograniczona moznosc oddechu.Taki atak trwal lacznie z pobytem na intensywnej 16 godzin.Pozniej takie ataki powtarzaly sie mimo brania leku.Obecnie mieszkam w Anglii i jestem pod stala opieka lekarska ,biore lek o..

Skurcze dodakowe i nerwica

.. ...odczuwalem silne pojedyncze uderzenia serca tak jakby scisnac gabke w rece.wystepowaly one rzadko.jednak na tyle mnie zaniepokoily ze zaczalem sie powaznie martwic o serce.z biegeim czasu dolegliwosci te nasilaly sie.serce czasmi bilo szybko potem robilo dluzsza przerwe i nastepowalo..

Czy mam nerwicę serca?

.. ...Szczególnie ze strony serca - uderzenia dodatkowe i to nie tylko pojedyncze, bóle w klatce piersiowej i plecach, krótkie przeszywania szpadą, długie gniecenia koło mostka, duszności. Mało tego - właściwie każdy sygnał organizmu odczytuję jako ciężką chorobę. Przerabiałam już różne..

Czy mam nerwicę serca? - Str. 2

.. ...nieregularne tętno ( np. 120 uderzeń na minutę - w stanie spoczynku! ), problem z wdechem większej ilości powietrza, czasem ogólne osłabienie. Po wizycie u kardiologa i otrzymaniu leków: problemy minęły, więc można było zmniejszyć dawki - aż do zera. Jednak w ostatnie wakacje koszmar..

Niedoczynność tarczycy - Str. 3

.. ...rozworu przełykowego, uderzeń gorąca, kołatań serca,skaczącego ciśnienia, bezsenności i nerwowości ). Suplementów nie mam zamiaru odstawiać - one są konieczne, aby organizm dobrze funkcjonował. Bardzo chętnie je przyjmuję, bo idzie mi to na zdrowie.Leki działają tylko objawowo, a żywność..

Niedoczynność tarczycy - Str. 5

.. ...tydzień, zaczęły się uderzenia zimna i gorąca, kołatania serca takie ze myślałam ze palpitacji dostanę. Pojechałam na pogotowie z pracy podano mi jakieś leki na serce, powiedziałam ze biorę letrox, na pogotowiu kazali mi brać połowę z tej połowy letroxu. Powiedzieli też ze źle mi lekarz..

Ablacja - Str. 5

.. ...tylko czuje mocniejsze uderzenia serca, ale podobno to normalne. Sam zabieg nie jest taki straszny i wszystko da sie przeżyc, szczerze, to byłam przygotowana na większy ból i dolegliwości. Wspaniali lekarze i pielęgniarki robią wszystko aby dyskomfort był jak nalmniejszy. Czułam sie..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 8

.. ...widzenie,bóle głowy,mocne uderzenia serca,nogi miękkie a innym razem jak bym nie miała nóg tylko kamienie,wrażenie,że nogi mi puchną,pocenie się,niesamowite uczucie gorąca na twarzy i dłoniach,innym razem niesamowite dreszcze - zwłaszcza w nocy.Po takich dreszczach zawsze budzę się cała..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 19

.. ...denerwuje bo przy takich uderzeniach serca nie sposob jest normalnie funkcjonowac.Prawda?Mam malego synka,urodzilam go nie cale dwa lata temu,Zaraz po porodzie tetno skoczylo mi do 130 uderzen na minute.Dostalam wowczas jakis lek na uspokojenie.Fakt, przeszlo,ale na dobe.Mowilam wtedy..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 134

.. ...co ciężki kloc. Nagłe uderzenia gorąca do głowy, jakby Wam krew nagle poszła do mózgu. Tyle głowa. Kołatanie serca, zasłabnięcia, duszenie w klatce, ucisk w mostku, bóle pleców jakby ktoś Was dobrze sprał pięściami. Ogólnie: potworne lęki, nieznane dotąd fobie np.paniczny strach przed..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 144

.. ...rozkładają ręce...:( - uderzanie gorąca do głowy - pisk w uszach a po chwili zasłabniecie - szczykanie, prady w głowie - ciagłe zawroty głowy - omdlewanie całego ciała - kłucia w klatce piersiowej, plecach promieniujace do rąk - ciągłe zasłabniecia - mocne bicie serca odczuwale na całym..

Niedomykalność mitralna 1 z wypadaniem

.. ...kolatania serca ( do 200 uderzeń/minutę ) utrzymujące się po kilka godzin. Nie byłam w stanie skoncentrować się na niczym innym i ciągle myślałam o tym, że mam wadę serca. Rozwinęła się u mnie nerwica lękowa ( tzw. nerwica serca ). Po kilku miesiącach postanowiłam pójść do innego..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 4

.. ...mi potas do 3,8. Mam uderzenia gorąca, drętwienia i silny lęk. Biorę asentrę. Lekarze białostoccy w lipcu stwierdzili zespół wydłużonego QT. Co dwa dni ląduję na izbie przyjęć w celu doładowania potasu. Lekarze nie są w stanie wybadać dlaczego ten potas ucieka. Byłam u nefrologa,..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 5

.. ...się też jakby jedno uderzenie wchodziło na drugie ,potem robiła się przerwa,biło szybko raz wolno.Lekarze twierdzili że to nic takiego.Zauważyłam,że podczas pływania zaczynała się arytmia serca,skojarzyłam sobie, żenawet gdy zadzwonił budzik to moje serce też potrafiło się burzyć.Na..

Kardiowerter / defibrylator serca (ICD) - Str. 10

.. ...momencie defybrilacjii 300 uderzen na minute i zawineli mi prawko nie wiem czy do odwolania czy na zawsze niewiem bo nic nie wiem slyszalem ze kazdy moze miec migotanie po operacjii icd .Dlatego barzo sie ciesze ze tu jestescie i witam was serdecznie i od razu prosba .Potrzebowalbym..

Nerwicowcy a co z alkoholem? - Str. 2

.. ...zdretwial, z kazdym uderzeniem serca myslalem ze to ostanie. Na poczatku myslalem ze to jakis nowotwor czy cos, nie bylem jeszcze u lekarza ale to raczej nerwica serca poniewaz zaczelo sie to od kiedy zaczely sie moje problemy w rodzinie. Ja jak popije to czuję się też nieznośnie boli..

Niski puls nawet 45 uderzń

.. ...niski puls nawet 45 uderzń na min.ciśnienie nawet niezłe 118/75.Na pogotowiu powiedzieli mi żebym dałą cardiol 15 kropli na wodę. Ale czy to niewydolność serca? Czy ktoś ma tak niski puls? Proszę o odpowiedź Czy mama badała tarczycę pod katem niedoczynności? ja miałam kiedyś podobny..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica

.. ...Szczególnie ze strony serca - uderzenia dodatkowe i to nie tylko pojedyncze, bóle w klatce piersiowej i plecach, krótkie przeszywania szpadą, długie gniecenia koło mostka, duszności. Mało tego - właściwie każdy sygnał organizmu odczytuję jako ciężką chorobę. Przerabiałam już różne..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 2

.. ...najwięcej dodatkowych uderzeń wstaję z fotela ( tam mnie najczęściej dopada ) i wykonuję jakieś domowe prace. Generalnie zauważyłam, że podczas aktywności ( większe tętno i ciśnienie ) jest mi lepiej niż podczas odpoczynku. To tyle moich obserwacji co do radzenia sobie z objawami..

Poranne szybkie bicie serca - dlaczego? nerwica - Str. 3

.. ...je wyczuć jak we mnie uderza.Co to może oznaczać???Mam 16 lat i nie wiele moge zrobić,a rodzicom boje się powiedzieć.Może Pani ma jakiś telefon do lekarza,który może mi pomóc.Wszystko by było dobrze gdyby nie te kołatanie serca.Nie wiem co mam robić..Prosze o odpowiedz Panią i..

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca

.. ...cisnienie 180/110 a puls 170 uderzen na minute, myslalam ze mam zawal, silny bol w klatce piersiowej nie moglam w ogole oddychac zrobili badania i procz skrzywienia kregoslupa i jego zwyrodnien stwierdzili tachycardie , hypokaliemie czyli potas mam za niski, jakos niemiarowosc zatokowa..

Czy to nerwica serca? silny ból w okolicy serca - Str. 2

.. ...Znaczy brakuje jednego uderzenia. Podczas wysiłku jak serce zaczyna bić szybciej wszystko wraca do normy. EKG, USG - ok. Ciekawe czy to nerwica : ) mam 21 lat i mam to samo, od lutego praktycznie cały czas sie to powtarza, nie raz pogodzilem sie ze smiercia, wraz w lutym miale mjechac na..

Bóle w klatace piersiowej

.. ...pół godziny z każdym uderzeniem serca odczuwam ból. Tak jest po każdym papierosie od około miesiąca. Rzucać próbowałem setki razy z marnymi efektami. Mam piekielnie słabą wolę i nie potrafię sobie z tym poradzić sam, a otoczenie absolutnie mi w tym nie pomaga. Kiedyś palenie sprawiało mi..

Arytmia serca?

.. ...jakies niby uklucie, uderzenie serca, pojedyncze i w sumie po chwili zapomnilem o tym ale po miesiacu znowu sie powtorzylo i tak doszlo do tego ze odczuwam takie uderzenia codziennie po kilkanascie razy jakby cos mnie zatkalo przy czym czasami byly to udezrenia silniejsze ,czasami..

Dziwne ataki serca

.. ...zachwiania, serce mi mocniej uderzało ale po chwili przechodziło i jak teraz sobie przypomnę, to zdarzało się dosyć często wcześniej, ale ignorowałam to..kiedy jednak postanowiłam pójść z tym do lekarza ( bo miałam czas - wakacje ) wstrząsnęła mną odpowiedź nic Pani nie jest, jest Pani..

Kołatanie serca a częstoskurcze

.. ...co.Jak to odróżnić? Kołatanie to nazwa potoczna - kiedy czujesz że serce ci bije mocno, szybko lub niemiarowo. Częstoskurcz to definicja medyczna dla szybkości bicia serca powyżej 120 uderzeń na minutę...

Poczułam jak moje serce przestaje bić ot tak poprostu

.. ...staje, za chwilę było uderzenie wyrównujące 2 ) Kiedy poczułaś, że serce ci stanęło, wystraszyłaś się i w jednej chwili wydzieliłaś do krwi mnóstwo adrenaliny i kortyzolu 3 ) Hormony stresu, przyspieszyły akcję twojego serca, co oczywiście od razu odczułaś. Hej , dziękuję za..

Kołatania serca, to nerwica? - Str. 2

.. ...zatokowy tak do 150 uderzen na minute i to spowodowany stresem.Ale mi sie robi cos takiego nawet jak leze w łożku i sie niczym nie stresuje.W wyniku holtera wyszło ze mam pojedyncze dodatkowe uderzenia. Ale te odczucia kołotania przypominaja mi lekko czestoskurcze ktore miałam wczesniej..

Szybkie tętno przy nerwicy jest niebezpieczne?

.. ...: ) ) ) Tetno do 120 uderzen na minute nie jest szkodliwe dla serca, jest spowodowane glownie stresem. Lecz ta nerwice, bo szkoda zycia! no właśnie tyle miewam czasami w spoczynku, ale zwykle mam 90 z groszami, na nerwice biore ofcoz przepisane leki antylękowe i antydepresyjne ale nie..

Betablokery a powolne tętno

.. ...zwalnia pracę serca do 55 uderzeń/min.nie likwidując skurczy dodatkawych. Do tego ciśnienie spada mi do 99/57.Boję się że takie tętno i ciśnienie może być niebezpieczne dla życia. Czy Wam też tak zwalnia prace serca? Zadaniem b blokerów jest właśnie zwolnienie akcji serca. Tętno jest w..

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe?

.. ...głowy.Nagle poczułam uderzenie goraca i niesamowite walenie sera. Wylądowałam na pogotowiu gdzie lekarz zapytał czym się tak zdenerwowałam. Odpowiedziałam, że niczym...To było w maju Te ataki częstoskurczu miewam co kilka tygodni.EKG ok poza przyśpieszonym tentnem Holter w..

Nerwica, choroba serca, skurcze dodatkowe? - Str. 2

.. ...osłabienie, wymioty, uderzenia gorąca potem potworne zimno i dygotanie całego ciała, zaciśnięcie wszystkich wnętrzności, zawroty głowy i inne ) ) pojawiły sie w wakacje 2009. Od razu postanowiłam działać gdyż wiedziałam co mi jest ( moj ojciec ma nerwice od kilku lat i bierze leki )...

Pomocy! już zdesperowany jestem - Str. 6

.. ...leczenie - dusznosci, uderzenia potów, kolatanie serca itp... połowa mich znajomych to bierze i nie maja shizofreni... bo jest to żadka choroba... Widzę że dużo tu ludzi kombinuje!! jak chcecie mieć pewność że z sercem jest ok to pobiegajcie trochę jak zacznie kłuć to znaczy, że jest źle..

Nerwica lękowa i dodatkowe skurcze

.. ...wzięło te dodatkowe uderzenia serca i nerwica. Aha! Teraz biorę od kilku dni Betaloc ZOK 50mg raz dziennie ale jakiś zmęczony się po tym leku czuje, tętno mam 50/min ale dodatkowe skurcze mi nie minęły. Pozdrawiam wszystkim skurczowców  Artur u mnie pojawiły sie dodatkowe..

Pulsowanie w brzuchu - Str. 2

.. ...przez brzuch, jakby ruchy dziecka, tylko, ąle wysoko ( pod żebrami aż do wysokości pępka ). I co w tym jest dziwnego? Otóż to, że mi NIE PULSUJE W RYTM UDERZEŃ SERCA, ale swoim własnym rytmem. Cha,cha...

Zespół WPW i wypadnie płatka zastawki dwudzielnej

.. ...szarpnięcia za mostkiem, uderzenia do gardła, czasami potknięcia serca i uczucie przepływających prądów w klatce. Ostatnie badania Holterowskie wskazują na pobudzenia przedwczesne komorowe i nadkomorowe ( wg. lekarza zespół WPW ) bez zaburzeń rytmu. Czy ktoś ma podobne objawy przy tych..

Skurcze dodatkowe i leczona nerwica serca

.. ...występują w postaci uderzeń pojedynczych czy złożonych ( nazywają się bigeminie, trigeminie i pary - sprawdź sobie na wyniku ). Mój mąż też przy mnie czasem siedzi aż zasnę i nawet masuje mi stopy. Właśnie świadomość, że on jest pewny, że mi nic groźnego nie jest nieraz pomagała mi zanim..

Rytm prowadzący zatokowy, zajerestrowano pojedynczą ExV

.. ...kilkadziesiąt dodatkowych uderzeń serca na dobę mają prawie wszyscy ludzie, może to co najwyżej świadczyć o nerwicy. Ważne że te odcinki są w normie, to wyklucza np. niedokrwienie. Jest to prawidłowy wynik ale oczywiście musi go zobaczyć kardiolog. Gdyby twoja dziewczyna chciała na 100%..

Częstoskurcz nadkomorowy a komorowy

.. ...czynność serca nawet do 240 uderzen na minutę,jednak ten rodzaj częstoskurczu nie jest tak niebezpieczny jak komorowy, niestety może się w niego przerodzić. dziekuje Ci za odpowiedz : ) Częstoskurcz komorowy jest naturalną czynnością serca , a nadkomorowy to patologia powodująca szybkie..