Układ krążenia

Czynność mechaniczna serca (hemodynamika serca)

.. ...Podstawową czynnością układu krążenia jest zapewnienie przepływu krwi w naczyniach. Fala depolaryzacji biegnąca przez mięśniówkę przedsionków i komór powoduje ich skurcz, faza repolaryzacji poprzedza ich rozkurcz. Układ krążenia jest niezbędny do zapewnienia następujących funkcji:..

Rewaskularyzacja

Rewaskularyzacja

.. ...wykonującej PCI. Choroby układu krążenia są wciąż najczęstszą przyczyną umieralności w Polsce. Przewyższają prawie trzykrotnie drugą co do częstości umierania przyczynę - chorobę nowotworową. Dzięki leczeniu rewaskularyzacyjnemu można zredukować śmiertelność z powodu choroby..

Rtęć nie wpływa niekorzystnie na układ krążenia

Rtęć nie wpływa niekorzystnie na układ krążenia

.. ...udaru czy innych chorób układu krążenia. Poprzednie badania na ten temat były zbyt wąskie, aby mogły dostarczyć wiarygodnych informacji. Nagromadzenie rtęci w organizmie człowieka a zdrowie. W czasie trwania badań przeanalizowano wyniki ponad 180 tys. osób. Stężenie rtęci w organizmie..