Układ nerwowy

Praca serca

.. ...skurczów serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność serca a wzrost aktywności włókien przywspółczulnych zwalnia. Objętość wyrzutowa serca zmienia się zależnie od kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości krwi w komorze na..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...jest przez autonomiczny układ nerwowy ( niezależny od woli człowieka ). Układ współczulny składa się z dwóch komponent, współczulnej i przywspółczulnej. Aktywacja układu współczulnego objawia się przyspieszeniem akcji serca. Pobudzenie układu przywspółczulnego objawia się zwolnieniem..

Asystolia

Asystolia

.. ...komórek ośrodkowego układu nerwowego, które są najbardziej wrażliwe i najszybciej obumierają. W ciągu kilku minut następuje śmierć organizmu. Najczęstszymi przyczynami asystolii są: zawał serca, wykrwawienie, zaburzenia elektrolitowe takie jak nadmiar potasu w surowicy, niedobór magnezu..

Hipotonia ortostatyczna

Hipotonia ortostatyczna

.. ...współczulny i przywspółczulny układ nerwowy ). Opisywane są przypadki pacjentów niezdolnych do przebywania w pozycji stojącej przez czas dłuższy niż kilka sekund. Przyjęcie pozycji stojącej przez pacjenta powoduje przemieszczenie dużych ilości krwi do dolnych partii ciała. Badania..

Borelioza

Borelioza

.. ...Bakterie atakują stawy, układ nerwowy lub serce. Postacie boreliozy. W postaci stawowej zajęte są zwykle stawy kolanowe ( obrzęki, stan zapalny ). Neuroborelioza ( zajęty układ nerwowy ) może powodować niedowłady, porażenia nerwów, zapalenie mózgu. Ta postać choroby często przypomina..

Sarkoidoza

.. ...mogą także dotyczyć układu nerwowego, oka, skóry, kości, nerek i serca. Nie jest zanany czynnik, który wywołuje uogólnioną odpowiedź zapalną organizmu i przyczynia się do tworzenia ziarniniaków. Chory skarży się zwykle na uczucie ogólnego osłabienia, brak apetytu, często duszność..

Tianeptyna (Coaxil)

.. ...stresu, dzięki hamowaniu układu nerwowo - hormonalnego ( układ podwzgórze - przysadka mózgowa - nadnercza ). Co ważne, tieneptyna nie powoduje uzależnienia, wiec może być bezpiecznie stosowana przez długi czas. Nie działa też sedatywne, jednak refleks i szybkość reagowania mogą być..

Depresja

Depresja

.. ...neurotransmiterów w ośrodkowym układzie nerwowym ( prawdopodobnie głównie spadek stężenia serotoniny ). Jest to jednak duże uproszczenie zagadnienia. Klinicznie depresja charakteryzuje się występowaniem pewnych objawów, które zaburzają normalne, codzienne funkcjonowanie chorego. Po za..

Fluwoksamina (Fevarin)

.. ...neurotransmitera w ośrodkowym układzie nerwowym, przez co wpływa na zmniejszenie się dolegliwości wynikających z choroby. Leki z grupy wybiórczych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny mają minimalny wpływ na stężenie pozostałych neurotransmiterów ( noradrenaliny, serotoniny,..

Hiperycyna (wyciąg z dziurawca, Deprim)

.. ...serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszenie się dolegliwości związanych obniżeniem nastroju lub z depresją. Preparaty dziurawca są używane od wieków, ziele jest powszechnie dostępne w niemal całej Europie. Po za działaniem przeciwdepresyjnym i łagodnym działaniem..

L-tyroksyna (Letrox, Eltroxin, Euthyrox N)

.. ...pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy itd. W życiu płodowym i w okresie rozwoju tyroksyna jest bezwzględnie konieczna do prawidłowego formowania się ośrodkowego układu nerwowego. Stąd kobiety z leczoną niedoczynnością tarczycy będące w ciąży muszą przyjmować większe dawki leku ( tak aby..

Fenobarbital (milocardin)

.. ...oddechowy w centralnym układzie nerwowym. Efekt ten nasila jednoczesne spożywanie alkoholu lub leków z grupy benzodiazepin. Sam fenobarbital jest stosowany w napadach padaczkowych, w niektórych schorzeniach przed zabiegiem operacyjnym oraz w pląsawicach i drżeniach idopatycznych ( tj...

Tężyczka

Tężyczka

.. ...skurcze mięśni, ale układ nerwowo - mięśniowy jest już nadpobudliwy i skurcze mogą być sprowokowane bodźcami zewnętrznymi. Tężyczka może rozwinąć się w przebiegu niedoczynności przytarczyc, na przykład po ich przypadkowym usunięciu podczas operacji tarczycy. Tężyczka może także wiązać..

Śpiączka

Śpiączka

.. ...śpiączki kluczowa jest wiedza na temat przyczyn ( czy są potencjalnie odwracalne ) oraz funkcji układów najważniejszych dla życia człowieka ( ośrodkowy układ nerwowy, układ krążenia oraz układ oddechowy )...

Omdlenie

Omdlenie

.. ...wady serca, choroby układu nerwowego ( np. padaczka ), choroby metaboliczne ( np. spadek poziomu glukozy we krwi ), szereg zaburzeń psychicznych i zatrucia ( leki, narkotyki itp. ). Podstawą w diagnostyce przyczyn wystąpienia omdleń jest dokładny opis sytuacji, w jakich zdarzenie to..

Zasłabnięcie

Zasłabnięcie

.. ...ukrwieniu ośrodkowego układu nerwowego. Zasłabnięcie można określić jako stan przedomdleniowy, dolegliwości ustępują samoistnie. Przyczyny zasłabnięć mogą być podobne jak omdleń ( zaburzenia napięcia naczyń krwionośnych, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia metaboliczne, psychiczne itd. )...

TIA  (przemijające ataki niedokrwienne)

TIA (przemijające ataki niedokrwienne)

.. ...niedokrwienny. Zawsze należy więc szukać przyczyny wystąpienia tego typu zaburzeń i, jeśli to możliwe, starać się je wyeliminować lub zminimalizować ich wpływ na funkcjonowanie ośrodkowego układu nerwowego...

Tachykardia zatokowa

.. ...wpływ autonomicznego układu nerwowego ( nerw błędny – układ przywspółczulny ), częstość ta jest redukowana do około 70 na minutę. Tachykardia zatokowa może więc wynikać z zmiany wpływu nerwu błędnego na węzeł zatokowy ( odhamowanie ). Nerw błędny ma działanie przeciwstawne do..

Choroby spichrzeniowe

.. ...czy Niemanna - Picka, powodują z kolei uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Leczenie części z chorób jest niemożliwe, inne zmuszają chorego do stosowania bardzo restrykcyjny diet i zasad żywienia...

Winpocetyna (Cavinton, Viecbrol, Vinpocetine, Vinpoton)

.. ...naczynia ośrodkowego układu nerwowego. Winpocetyna poprawia również ukrwienie siatkówki oka oraz ucha wewnętrznego. Substancja poprawia metabolizm komórek nerwowych, wpływa również na elastyczność erytrocytów ( czerwonych krwinek ). Lepiej wchłania się przyjmowana w czasie posiłku...

Sulpiryd

.. ...receptorów D2 w ośrodkowym układzie nerwowym, czyli na modyfikacji przewodnictwa dopaminergicznego w mózgu. Sulpiryd wywiera wyjątkowo silne działanie antyautystyczne, przeciwdepresyjne i przeciwpsychotyczne. Jest jednym z leków stosowanych w terapii schizofrenii oraz psychozach, także w..

Klorazepam (Cloranxen, Tranxene)

.. ...działanie GABA na szereg układów nerwowych. Podstawowe działanie klorazepamu to łagodzenie stanów lękowych - działanie anksjolityczne. Klorazepam jest stosowany z powodzeniem w leczeniu zespołów abstynencyjnych u alkoholików. Z uwagi na inne działania charakterystyczne dla substancji z..

Syndrom białego fartucha

Syndrom białego fartucha

.. ...innymi od aktywności układu współczulnego ( część autonomicznego układu nerwowego ). Aktywność ta wzmaga się w sytuacjach stresowych. Możliwe jest, że wizyta u lekarza i lęk przed nieprawidłowym wynikiem pomiaru ciśnienia jest tak duży, iż powoduje pobudzenie układu współczulnego,..

Moklobemid (Mobemid)

.. ...działania na ośrodkowy układ nerwowy. Lek powinien być stosowany ściśle według wskazań lekarza. Szczególna uwagę należy zachować u pacjentów z myślami samobójczymi oraz ze współistniejącymi innymi chorobami psychiatrycznymi, np. schizofrenią lub psychozą. Moklobemid, jeśli jest..

Śmierć kliniczna

.. ...się natychmiastowych działań, niedokrwienie mózgu, wywołane zatrzymaniem krążenie, doprowadzi do obumarcia ośrodkowego układu nerwowego. Śmierci klinicznej nie należy mylić ze stanem głębokiej śpiączki...

Nadciśnienie wrotne

.. ...ośrodkowego układu nerwowego. Najczęstszą przyczyną nadciśnienia wrotnego jest marskość wątroby na tle zapalnym ( wirusowe zapalenia wątroby ), alkoholowym lub związanym z innymi chorobami ogólnoustrojowymi...

Dystonia (ruchy dystoniczne)

.. ...uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego ( udar mózgu, uraz ). Dość często ruchy dystoniczne są spowodowane działaniami niepożądanymi niektórych leków neurologicznych. Zaburzenia tego typu obserwuje się czasem w trakcie przyjmowania leków na chorobę Parkinsona oraz preparatów z grupy..

Rezonans magnetyczny (MR)

Rezonans magnetyczny (MR)

.. ...badaniach ośrodkowego układu nerwowego ( mózgu i rdzenia kręgowego ). Otrzymywany obraz struktur jest anatomicznie dokładny, pozwala oszacować gęstość tkanki nerwowej, objętość poszczególnych części mózgu. Dodatkowe informacje można uzyskać wykonując badanie z kontrastem. Jest to jedno z..

Drżenia

.. ...się znacznie wyżej - w układzie nerwowym człowieka. Drżenia mogą mieć charakter samoistny. Ta odmian drżeń jest charakterystyczna dla choroby Parkinsona. Na poziomie ośrodkowego układu nerwowego ich przyczyną jest uszkodzenie ośrodków pozapiramidowych mózgu ( odpowiedzialnych miedzy inni..

Neurastenia

.. ...dotyczących ośrodkowego układu nerwowego ( zapalenie opon mózgowych czy zapalenie mózgu ). Względnie często astenie obserwuje się po przejściu mononukleozy zakaźnej. Możliwe są także psychologiczne lub psychiczne podłoża tego zaburzenia jak na przykład ciężka, wykończająca praca, stres,..

Bromazepam (Lexotan, Sedam)

.. ...chlorkowego w ośrodkowym układzie nerwowym za pośrednictwem receptora GABAa. Pobudzenie tego receptora, do którego powinowactwo wykazuje także alkohol oraz barbiturany, wpływa hamująco na niektóre funkcje mózgu. Bromozepam wykazuje przez to działanie nasenne, przeciwdrgawkowe,..

Nerwice (zaburzenia lękowe)

.. ...uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego oraz brak jakichkolwiek zaburzeń nastroju przed ujawnieniem się choroby. Zaburzenia lękowe mogą w sposób bardzo istotny utrudniać normalne funkcjonowanie chorego w społeczeństwie, nie zniekształcają jednak poczucia rzeczywistości. Chory ma..

Nerwoból (neuralgia)

.. ...związanych z chorobami układu sercowo - naczyniowego. Opisywane są jako prądy, ostre kłucia wędrujące wzdłuż żeber. Często pojawiają się przy wysiłku. Dolegliwości zwykle mijają samoistnie, zaleca się wypoczynek i przerwę w intensywnej aktywności fizycznej, czasem maści z niesterydowymi..

Objawy guza mózgu

Objawy guza mózgu

.. ...komorach ośrodkowego układu nerwowego. Niekontrolowany wzrost dowolnej z tych objętości prowadzi do wzrostu ciśnienia wewnątrzczaskowego i jest stanem zagrożenia życia. Dotyczy to jednak raczej krwawień i krwiaków, niż guzów mózgu. Konkretne płaty i ich fragmenty odpowiadają za różne..

Przeczulica (hiperalgezja)

.. ...uszkodzenia czuciowego układu nerwowego. Do uszkodzenia może dojść na poziomie receptorów bólowych, w obrębie unerwionej tkanki. Przykładem może być sytuacja poparzenia. Martwica danego fragmentu ciała wiąże się z uwolnieniem ze zniszczonych komórek licznych substancji, które pobudzają..

Zaniki pamięci (zaburzenia pamięci)

.. ...patologie ośrodkowego układu nerwowego. Zwykle ten typ dolegliwości pojawia się w wieku podeszłym. Zaburzenia pamięci obok pogorszenia innych umiejętności poznawczych ( myślenie, uczenie się, orientacja itd ) w tej grupie wiekowej są najczęściej objawem rozwijającego się zespołu..

Skolioza

Skolioza

.. ...upośledzenia funkcji serca i układu krążenia. Przyczyny skoliozy. Przyczyny powstawania skoliozy nie są do końca poznane. Liczne teorie odnoszą się miedzy innymi do zaburzeń genetycznych, defektów budowy i funkcji tkanki łącznej, zaburzeń wzrastania. Rozpatrywane są także możliwe związki..

Parestezje (czucie opaczne)

.. ...zajmują się zwykle neurolodzy i neurochirurdzy, przyczyna dolegliwości często są choroby ogólnoustrojowe, które pierwotnie nie dotyczą układu nerwowego a wystąpienie zaburzeń czucia stanowi powikłanie...

Jak stresująca praca niszczy serce

.. ...bezpośredni wpływ na układy nerwowy i hormonalny, które regulują pracę serca w odpowiedzi na zmieniające się warunki i potrzeby organizmu oraz pośrednio - przez negatywny wpływ na styl życia, np. niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej, palenie czy picie dużych ilości alkoholu. Jak..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...wpływać na centralny układ nerwowy, a to będzie się przekładać m.in. na niepowodzenia w szkole. CHIPSY SZKODZĄ SERCU Dotychczas badania nad toksycznością akrylamidu prowadzono z użyciem czystej chemicznej postaci tego związku. Analizowano też wpływ akrylamidu wdychanego wraz z dymem..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 32

.. ...wiedziała, ze jest to reakcja układu nerwowego wegetatywnego, pewnie już dawno powiedziałabym sobie, ze mam zawał i w końcu na tę wyimaginowaną chorobę umarła. Albo, nawet jeśli oszczędziłabym sobie życia, to dostałabym choroby psychicznej. Bo, gdybym nie wiedziała, ze nerwica lękowa nie..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 78

.. ...zbawiennym wpływie na układ nerwowy i stany lękowe, ale jakoś mi się wciąż o tym zapominało. Przeczytałam artykuł, podaję link: http://www.resmedica.pl/zdart19912.html i nikt już nie musiał mnie zachęcać. Spróbowałam i czuję wielką różnicę. Wystarczy w szklance letniej ( nie gorącej! )..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 88

.. ...coś na uspokojenie. Najlepiej Neospasminę - ziołowa, bezkolizyjna, super uspokoi ze strony * prawdziwych * drgawek, tych pochodzących od układu nerwowego a nie głowy. Pozdrawiam cieplutko, trzymaj się!..

Nerwica lękowa - jak z nią walczyć? - Str. 465

.. ...po rozwodzie zaczęłam układać swoje życie od nowa wkroczyłam na właściwą ścieżkę w swoim życiu. Dopiero teraz od około dwóch lat mój system nerwowy wraca do normy. Czuję sie coraz lepiej. Dla mnie trwa to bardzo powoli. Ale gdy spojrzę na siebie z przed lat postępy są ogromne. Wiktokia..

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 22

.. ...korzystnie na serce i układ nerwowy. Fala zwrotna to jest norma bo przy każdej nawet nie wielkiej niedomykalności czy wypadaniu będzie występować. Objawy typowe dla tego typu dolegliwości. . Wojtek83 Czyli coś ze mną jest nie tak..? Wiesz.. ja będę żył dalej - jak wcześniej.. :] Thorus...

Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej - Str. 24

.. ...jakiś rodzaj bodźców do układu nerwowego, które * mieszają * w naturalnych reakcjach i * załączają * panikę. Fizyczne objawy dało się wyleczyć bardzo szybko, uzupełnieniem diety o potas i magnez ( który wypłukiwała kawa ) i odstawienie kofeinowych i pobudzających rzeczy ( kawa, cola itp..

Arytmia - dziwne dolegliwości?

.. ...że mój autonomiczny układ nerwowy jest dosyć napięty, co może być powodem zaburzeń rytmu. W ciągu ostatnich kilku dni uspokoiłem się trochę ( w kwestii myślenia o dolegliwościach ) i nawet po piwie nie mam żadnej arytmii. Mogą to zatem być objawy na tle neurowegetatywnym. Jednak i tak..

Niedoczynność tarczycy

.. ...witamine B6 to na osłone układu nerwowego i przy letroksie nie można brac niektórych leków przeziębieniowych typu polopiryna czy paracetamol i koniecznie zbadaj jeszcze raz poziom hormonów bo ja przy takim jak twoje zaczynałam juz od 0,25 letroxsu mnie najbardziej męczy brak energii,..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 141

.. ...prawidłową pracę serca, układu nerwowego, zmniejszają pobudliwość nerwowo - mięśniową, koncentrację itp. Stąd te wszystkie drętwienia i stres. Magnez brałam i ja a czułam się podobnie jak Ty. Po tym jak karetka zabrała mnie do szpitala, gdzie zrobiono mi badania krwi, okazało się że mam..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 146

.. ...neurologa,ale on leczy układ nerwowy a nie nerwicę itp.i wysłał mnie do psychiatry,bo jak się okazuje to jest jednak różnica.Ale my nerwicowcy musimy się przebadać u każdego specjalisty żeby się przekonać czy napewno czegoś nie przeoczyliśmy.Chociaż czasami nie wierzę lekarzom,i tak..

Nerwica - czy na pewno? - Str. 160

.. ...rozwoju ośrodkowego układu nerwowego oraz dla wzrostu. Tyroksyna, tetrajodotyronina,T4 - obok trójjodotyroniny jest podstawowym hormonem tarczycy. Wyjściowym substratem do produkcji tyroksyny jest aminokwas - tyrozyna. Produkowany i magazynowany przez komórki pęcherzykowe tarczycy...

Nerwica - czy na pewno? - Str. 164

.. ...inne specyfiki typu układ nerwowy/elektrolity. Dzięki wielkie. Pozdrawiam was wszystkich i nie dajcie się. Hej witaminy z grupy B pomogaja. Dawki magnezu Mężczyźni i chłopcy Od 14 roku życia do 18 lat 410 mg dziennie Od 19 do 30 lat 400 mg dziennie Od 31 wzwyż 420 mg dziennie Kobiety i..

Bardzo silne bóle głowy wywołane stresem lub nerwami - Str. 3

.. ...słyszałam o * blokadzie układu współczulnego * oraz o * chirurgicznej blokadzie długotrwałej układu nerwowego * i to podobno przerywa ból...jednak nie wiem, czym się one różnią. Wczoraj jakaś dziewczyna odpowiedziała mi na mojego posta na jednym z forum i napisała ,że jej blokada układu..

Dodatkowe skurcze - Str. 6

.. ...dziecko ma zablokowany układ nerwowy.Jakieś złe emocje,strachy z wczesnego dzieciństwa spowodowały tę blokadę.Potrzeba będzie kilku a może kilkunastu wizyt( raz w miesiącu ),żeby go odblokować.Moja córka w dzieciństwie bała się praktycznie wszystkiego.Uciekała z krzykiem przed lecącym..

Dodatkowe skurcze - Str. 8

.. ...związek z współczulnym układem nerwowym, cokolwiek to znaczy. Może ablacja to za mocna dla Ciebie ingerencja? Ja się przekonuję, że faktycznie najbardziej zdradliwy jest stres. Napisz coś bliższego o swojej sytuacji, jeśli tylko możesz i chcesz. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie,..

Dodatkowe skurcze - Str. 255

.. ...My z nerwicą mamy ten układ nerwowy w nie najlepszym stanie.Stres ,emocje czasem nawet niewielkie i już mam towarzystwo skurczy,które wprowadzają totalny nieład .Ostatnio zauważyłam że pojawiają się podczas pływania,i w hałasie ( glośna muzyka ) .Czy doświadczyłeś czegoś takiego.Któryś..

Dodatkowe skurcze - Str. 261

.. ...wszystko. Dla serca i układu nerwowego może to być za mało. Więc się posłuchałem i łykam do 6 dziennie ( mleczan magnezu ). Również uzupełniam vit b kompleks i parę innych specyfików. Uwierz mi lub nie, moje migające powieki, w tym dolna która bez przerwy drgała 2 tygodnie, czego nawet..

Nadciśnienie? zawał? nerwica?

.. ...uspokojenie ośrodkowego układu nerwowego biorę na noc Rudotel. Obowiązkowo 3 razy dziennie po 2 tabletki magnezu, rano i po południu, do tego troszkę Potasu, po 2 tabletki Persenu Forte, czasami przerywam Persen i piję syrop Hydroxyzynę żeby się za bardzo nie przyzwyczaic. Oczywiście..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 20

.. ...To jest tylko nasz układ nerwowy i zapamiętaj ze Nerwica nie jest grożna ale za to nas wiele uczy .Mozesz napisać mi skod jesteś ?Ja jestem z Poznania Pozdrawiam czesc natalia !! zazdroszcze ci ze udało ci sie wyjsc z tego//// ja mam nerwice i oprócz tego guzki na tarczycy czy to ma coŚ..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 44

.. ...NAWYK. wasze ciało, układ nerwowy, odruchy wegetatywne podlegają utrwaleniu i z czasem dochodzi do nauczenia organizmu jak ma reagować. niestety dotyczy to oprócz reakcji pozytywanych także tych reakcji niepożądanych. na poczatku silne przeżycie wywołuje skutek średnioodczuwalny a z..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 73

.. ...* przegrzałam * mój układ nerwowy i pewnego dnia TRACH - nie wytrzymał. I się zaczęły somatyczne objawy - na początku przypominające raczej jakieś prawdziwe choroby - ale jakoś zawsze miałam dziwne uczucie że to musi być związane z czymś innym. Jest mi lepiej z tą świadomością że jestem..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 99

.. ...jedziesz samochodem twój układ nerwowy odbiera to jako zagrożenie i informuje nas w sposób drastyczny. Co tu mówic nasze układy nerwowe są rozlegulowane przez coś co nam siedzi w mózgu i nie pozwala normalnie życ, funkcjonować. Chory na jakąś chorobe raczej nie jesteś, ale jak masz..

Marihuana, czy alkohol? co tak naprawde gorsze dla serca? - Str. 6

.. ...itd.Smar rozpieprza twój układ nerwowy pokarmowy a przede wszystkim oddechowy i serducho też dostaje po dupie ,spowalnia też i powstrzymuje rozwój niektórych chorób w twoim organizmie ,jak ktoś twierdzi że to lekarstwo to ma niezle pod baśką.Wracając do tematu jest to używka taka sama..

Zespół wazowagalny wazodepresyjny

.. ...uderzeń/min. Powiedzieli, że to ze względu na nieukształtowany do końca układ nerwowy i że przejdzie mi to z wiekiem ( mam 16 lat ). Mimo, że masz te pięć więcej może też to minie? Powodzenia i życzę zdrówka : )..

Nigdy wiecej marichuany - Str. 3

.. ...najbardziej siada na układ nerwowy. Nie dostaje się od niej jakiś chorób związanych z sercem czy płucami ( no chyba ze w skrajnych przypadkach ), troche sie juz o tym naczytalem ... Polecam lekture * raport WHO o marihuanie * . pozdro! ps. * Palę ale nie stale Bo ten co pali stale ma..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 24

.. ...jeżeli jest zaatakowany układ nerwowy ale w morfologi nie ma zmian może powinnam skonsultować to ze specjalistą ale naszczęście już nie wmawiam sobie żadnych chorób będe szukać wyjasnienia co do moich dolegliwości bo jednak nie ustępują i męczę się z tym rok czasu nie poradzę ci nic bo..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 28

.. ...ogólnoustrojowych ( łącznie z układem nerwowym i psychozami ). Okazuje się, że chorobę tę można leczyć skutecznie wyłącznie odpowiednią dietą i preparatami naturalnymi ( tu przestrzegam przd zwrotem w kierunku homeopatii, która to doprowadza do uzależnienia i jeszcze większego rozstroju..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 29

.. ...przykład nerwice to układ nerwowy szaleje i takie sa efekty. Nerwobóle, duszności, drżenia ciała, niektóre symptomy psychotyczne, nerwice itd.itp., są objawami jednej i tej samej choroby, która zaczyna się w jelitach a nazywa się nietolerancja glutenu, a ta z kolei to jeden z objawów..

Drżenie ciała, mięśni, juz sama nie wiem jak to nazwać - Str. 36

.. ...powikłania i atakuje układ nerwowy, stawy i serce. Sugeruję poczytać stronę Stowarzyszenia Osób chorych na boleriozę Mam coś podobnego ( bicie serca i to wstrętne drżenie ciała ). Pomaga koncentracja na splocie słonecznym. Trzeba wyobrażać sobie uczucie ciężaru i ciepła. Powinno pomóc w..

Ucisk, gula w gardle - Str. 12

.. ...powinna ci wyjaśnić, że układ nerwowy to po prostu system co prawda bezpośrednio złączony z mózgiem a więc psychiczne wpływy są możliwe i bardzo często powodują wywołanie choroby to jednak przekonanie w polsce, że nerwice są błahostką jest mylne!!! pozdrawiam A jednak nie zgodze sie z..

Sztywnienie karku, bóle głowy

.. ...wystepują objawy ze strony układu nerwowego.Drażliwość, bezsenność, niepokój itp. Hamburg leży nad morzem tzn., że jest tam więcej jodu w otoczeniu niż gdzie indziej.To, że poczułeś się tam źle, może świadczyć właśnie o problemach z tarczycą, bądź o alergii na jod. W roku 2000, kiedy..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 28

.. ...na życie aby zachowc układ nerwowy bo tj. 50% wyzdrowienia. Pozdrawiam serdecznie! Do Ewy z Zabrza! Domyślam się, że jesteś z wielkiej aglomeracji, bo ja jestem właściwie z peryferii zachodnich gdzie działają jednak inne prawidła. Ja mam wyznaczaną wizytę do kardiologa jeden raz na rok *..

Migotanie przedsionków - ablacja - Str. 62

.. ...zabiegów związanych z układem krwionośnym i jest okresowe do czasu całkowitego zagojenia ran ( pół roku do roku ). 2. Leki na nadciśnienie trzeba brać gdy ono jest, niezależnie od ablacji i raczej nadciśnienie może wywoływać migotanie a nie odwrotnie. 3. Nie słyszałem o teorii, że..

Nietypowy problem z krążeniem w kończynach dolnych

.. ...z krążeniem i coś z układem nerwowym. Ale jakoś nikt się wtedy tym specjalnie nie przejął, więc nie przywiązywałam do tego uwagi. jest to dla mnie uciążliwe, ale jakoś nigdy nie rozmawiałam o tym z lekarzem - bo jeszcze wyjdzie na to że sama szukam sobie chorób. Ale jeśli ktoś ma na ten..

Nerwica przełyku wyleczalna? - Str. 8

.. ...stresach , niedożywienie układu nerwowego to również jedna z przyczyn / nerwy potrzebują witamin z grupy B/ spotyka to najczęściej ludzi wrażliwych, dlatego należy dużo czytać na ten temat i dociec skąd się wzięła nerwica i dlaczego? Książki pozytywnego myślenia pomogą poznać te..

Ciągle szybki puls i dziwne uczucie - Str. 2

.. ...rozregulowany centralny układa nerwowy. Jakoś się po tym łatam ( najpierw brałem betablokery, żeby uspokoić serce, a potem już tylko sam starałem się uspokajać ) - jest dużo lepiej, niż w zeszłym roku ( jesień 2006 ), kiedy to się zaczęło. Ale i tak jestem często słaby, śpiący, szybko..

Bóle w mostku, klatce piersiowej i plecach

.. ...anatomicznym budowę układu nerwowego ). Potwierdzi to każdy myślący masażysta czy fizjoterapeuta. Zgadzam się, nie wolno lekceważyć. Rok to kawał czasu. Masaż i woda to nie cudowny środek na wszystko, ale elementy zdrowego trybu życia. Po prostu chcę zwrócić uwagę, że leczenie to nie..

Zastawka mitralna - gdzie wykonać operację? - Str. 2

.. ...picia kawy : + pobudza układ nerwowy + przyśpiesza proces myślenia + usuwa zmęczenie psychiczne i fizyczne + działa rozkurczowo i moczopędnie + podnosi ciśnienie i pobudza akcję serca - wywołuje niepokój, rozkojarzenie myślowe - bywa przyczyną arytmii - może wywoływać bezsenność -..

Sposób na nerwicę serca

.. ...prozaicznymi jak wypadanie płatka itp. mają nadreaktywny układ nerwowy. Mamy prawo się obawiać, ale musimy nauczyć sie z tym żyć. pozdrawiam dyrdymał jakby nerwica zabijała to by mnie od roku nie było..

Poziom jaki reprezentują niektórzy lekarze w Polsce

.. ...funkcjonowania autonomicznego układu nerwowego ( nadaktywacja układu wzbudzenia - współczulnego nad układem hamowania - przywspólczulnym ) Dlaczego Panu o tym pisze , z prostego powodu - polscy lekarze kardiolodzy i nie tylko lekceważa powyższą chorobę koncentrujac sie na samym sercu a..

Niskie ciśnienie 76/45, ciągle mi słabo

.. ...choroby ( np. serca, układu nerwowego, zaburzenia hormonalne ). * Choroby infekcyjne. * Poważna utrata krwi lub krwawienie wewnętrzne. * Niedobór soli lub zwiększona utrata płynów ( np. nadmierne pocenie się, biegunka lub wymioty ) * Działanie uboczne niektórych leków ( np. obniżających..

Mrowienie prawej dłoni i stopy

.. ...czy to ma związek z układem nerwowym, czy może to inna choroba. Czy ktoś ma podobne objawy? Pozdrawiam A czy zdarza Ci się jeździć samochodem/pociągiem przy otwartym oknie z prawej strony ( zwłaszzca po wysiłku fizycznym )? Siedzieć w pracy na przeciągu/przy uchylonym oknie z prawej? Czy..

Nerwica, załamanie nerwów? - Str. 3

.. ...otoczenia.I jeszcze jedno układ nerwowy jest tez podatny na zmiany pogody więc raz jest lepiej a raz gorzej niemęcz sie idz do lekarza i miej wiare że ci sie uda Czytam i czytam wasze wypowiedzi i nie za bardzo mi to pasuje do moich objawów. Tak , lęki mam i to czasem ogromne. Przed..

Nerwica - kto ją pokonuje i w jaki sposób? - Str. 17

.. ...zaprzyjaźniłam...Nerwica to wada układu nerwowego a układu nerwowego nie da się przeszczepić...jeśli masz nerwice to do końca życia, i nie oszukujmy się, że da się wyleczy - nerwice można tylko obłaskawić: ) a wierzcie można, z tym żyć, nawet dobrze...Oczywiście bywają złe dni, czasami..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 209

.. ...depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, stany depresyjne, uszkodzenie szpiku lub komórek krwi, niewydolność wątroby i nerek, pierwszy trymestr ciąży. Brak dostatecznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 16 lat. Ostrożnie stosować w złośliwym zespole..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 478

.. ...chłopakiem przestało się układac.Szczerze mówiąc zaczyna mnie bardzo denerwowac:/ Wręcz zastanawiam się czy nie zerwac:( Tylko boje się że jeśli to zrobię a później okaże się że to było złe rozwiązanie to powrotu już nie będzie:( Dlaczego miłośc jest taka trudna??Cholerka wkurza mnie..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 665

.. ...kilka słów o działaniu układu nerwowego, a zwłaszcza jego centralnej części - mózgu. Pełni on trzy funkcje: * odpowiada za poznawanie i analizowanie rzeczywistości, czyli za myślenie; * odpowiada za poruszanie się w świecie i podejmowanie różnych czynności, czyli działanie; * umożliwia..

Nerwica - luźne rozmowy o życiu z chorobą - Str. 1019

.. ...korzystnie wpływa na cały układ nerwowy. Ja tez mam codziennie jeździć ale czasami jestem taka słaba ,że nie mam siły. Moj mąż jeździ po godzinie dziennie i stwierdził, że lepiej sie czuje. Pozdrawiam gorąco Dziekuje za cieple przyjecie ,bardzo mi miło ,ja jestem rozwiedziona od 10 lat..

Lęki, dreszcze, srach przed snem, omdlenia

.. ...między innymi poprzez układ nerwowy. Ja nie wiem, co jest dziwnego w tym, że myśli mogą wpływać na to, jak się czujesz. W mózgu zapisana jest mapa Twojego ciała. Cialo skonstruowane jest tak, by dawać Ci znak, że jesteś w stanie zagrożenia. Lęk i nerwica jest OBJAWEM, a nie chorobą, tak..

Brak tchu i częste ziewanie - Str. 5

.. ...wapno - by wzmocnic układ nerwowy i zioła Melisana Klosterfrau - polecam by te zioła wyprobowac!, ja biore 2 x dziennie i fajnie pomaga by sie nie ziewało, uspokojaja a nie otumania! jest mi lepiej bo juz tak nie ziewam ( zawiera alkohol wiec dzieci raczej nie moga ), ale coz minimalnie..

Brak tchu i częste ziewanie - Str. 6

.. ...niuanse ze strony naszego układu nerwowego, że my nawet nie zdajemy sobie sprawy, że coś nas dręczy, że czujemy jakiś lęk czy inne * nerwicogenne * emocje czy uczucia i że wtedy reaguje atakiem duszności? Albo że te ataki pojawiają się z opóźnieniem, tzn. coś nerwowego przeżywaliśmy..

Brak tchu i częste ziewanie - Str. 18

.. ...oddzialowuja na nasz układ nerwowy !! tego jeszcze nie próbowałem ! Sidi Dziękuje za odp. Mam rozumieć ,że możesz już w miarę normalnie oddychać ? Cieszę sie i gratuluję. Mnie już lekarze mają dosyć i patrzą jak na wariatkę, która ma nerwicę taką mam diagnozę. Wierzyć mi się nie chce, że..

Wypadanie płatka mitralnego

.. ...pulsu świadczą że twój układ nerwowy dał się sprowokować własnie tą wada. Jeżeli po dłuższym czasie stosowania leków ból w klatce się utzrymują trzeba z kardiologiem porozmawiac o zastosowaniu czegoś innego. Ja np. od dluższego czasu stosuje Betaloc zok to bóle znacznie ustąpiły. Rok..