Układ przewodzący serca

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...jest przez autonomiczny układ nerwowy ( niezależny od woli człowieka ). Układ współczulny składa się z dwóch komponent, współczulnej i przywspółczulnej. Aktywacja układu współczulnego objawia się przyspieszeniem akcji serca. Pobudzenie układu przywspółczulnego objawia się zwolnieniem..

WPW (zespół Wolffa - Parkinsona - Whitea)

.. W układzie przewodzącym serca jedyną prawidłową drogą prowadzącą między przedsionkami a komorami jest pęczek Hisa. Część populacji posiada dodatkowe drogi, którymi bodźce elektryczne przekazywane są bezpośrednio z przedsionków do komór. Węzeł przedsionkowo - komorowy w sercu o prawidłowej budowie zapewnia..

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

Leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca (arytmii)

.. ...receptorów beta ( w układzie bodźcoprzewodzącym serca są głównie receptory beta 1 ) i przez to ograniczaniu wpływu adrenaliny na rytm serca ( adrenalina przyspiesza rytm serca poprzez receptory beta 1 ). Beta blokery są lekami z wyboru przy leczeniu objawowym tachyarytmii w przebiegu..

Acebutolol (Abutol, Abutol long, Sectral)

.. ...przewodzenia impulsów w układzie bodźco - przewodzącym serca, zwalnia tym samym jego rytm i zmniejsza pojemność minutową. Jest to sercowa składowa wpływająca na wysokość ciśnienia tętniczego, w ten sposób lek obniża ciśnienie krwi. Acebutolol jest wykorzystywany w terapii nadciśnienia..

Sztuczna zastawka i normalne życie - Str. 2

.. ...jest powodem zaburzeń w układzie przewodzącym i np. migotania przedsionków, a więc niedomykalności,ale sa takie formy arytmii , ktore w ogromnym skrocie powodują powiększenie się serca , spadek jego funkcji , poszerzenie pierścienia zastawki i niedomykalność U mnie po 20 latach arytmi..

Blok prawej odnogi pęczka Hisa

.. ...rozpoczyna skurcz oraz układ przewodzący, który umożliwia dotarcie impulsu elektrycznego do wszystkich jam serca ( przedsionków i komór ). W warunkach zdrowia rolę źródła sygnału elektrycznego pełni węzeł zatokowy nazywany naturalnym rozrusznikiem serca. Zdrowy węzeł zatokowy generuje..

Nerwica serca?! ktoś z Was to ma? - Str. 88

.. ...niedokrwienne, nieprawidłowości w układzie bodżco przewodzącym oraz zagrożenie zawałem w układzie procentowym w stosunku do normy ( zdrowego serca ). Badanie jest nieinwazyjne. Można by rzec, że jest przystawką do EKG, zwiększającą wielokrotnie jego czułość, jednakoż w inny niż EKG..

Interpretacja EKG

.. ...rozpoczyna skurcz i układ przewodzący który umożliwi dotarcie tego impulsu do poszczególnych jam serca.W normalnych warunkach żródłem tego impulsu jest węzeł zatokowy a jego prawidłowym rozprzestrzenianiem zajmuje się węzeł przedsionkowo - komorowy i pęczek Hisa.Biegnie on wzdłuż..

Satro - nareszczie coś wiarygodniejszego od EKG

.. ...niedokrwienne, nieprawidłowości w układzie bodźco - przewodzącym oraz zagrożenie zawałem w formie procentowej w stosunku do normy ( zdrowego serca ) oraz wiele określających parametrów. Badanie jest nieinwazyjne. Można by rzec, że jest przystawką do EKG, zwiększającą wielokrotnie jego..