Układ wieńcowy

Anomalie tętnic wieńcowych

.. ...wieńcowa w prawidłowym układzie naczyniowym odchodzi od lewej zatoki wieńcowej w opuszce aorty. Wada ta powoduje pogorszenie ukrwienia mięśnia sercowego - co może objawiać się upośledzeniem kurczliwości lewej komory. Odejście lewej tętnicy wieńcowej jest poważną anomalią i ujawnia się..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...lewa tętnica wieńcowa układa się w bruździe międzykomorowej przedniej a prawa w bruździe międzykomorowej tylnej. Tętnice wieńcowe układają się na powierzchni serca wężowato, dzięki czemu praca serca ( skurcz i rozkurcz ) nie powoduje wzrostu oporów przepływu. W około 80% przypadkach lewa..

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

Choroba niedokrwienna serca (choroba wieńcowa)

.. ...zapalenia stawów, tocznia układowego, guzkowego zapalenia tętnic, zapalenia zakrzepowo - zarostowego tętnic, twardziny układowej ( sclerodermia - choroba tkanki łącznej ), skrobiawicy, idiopatycznego młodzieńczego zapalenia tętnic; zatory naczyń wieńcowych w przebiegu: infekcyjnego..

Hibernacja mięśnia sercowego w chorobie wieńcowej

.. ...się a ich przestrzenny układ ulega zaburzeniu. Liczba i rozmiary mitochondriów.W komórkach hibernowanych zawartość glikogenu - spowodowane to jest zmianą podstawowego związku energetycznego ( zamiana z wolnych kwasów tłuszczonych - ang. FFA ) na glukozę - monosacharyd. Ogłuszony mięsień..

Diltiazem (Blocalcin, Dilzem, Dilocard, Diltiazem, Oxycardil)

.. ...diltiazem wpływa hamująco na układ bodźcoprzewodzący serca i zwalnia jego pracę, co również przyczynia się do spadku ciśnienia krwi. Diltiazem stosowany w terapii nadciśnienia tętniczego, niektórych zaburzeń rytmu i w chorobie wieńcowej. Diltiazem jest także w powodzeniu stosowany w..

Niedobory magnezu

.. ...mogą dotyczyć wielu układów. Występują zaburzenia rytmu serca, drżenia mięśniowe i osłabienie siły mięśniowej, skurcze. Mogą pojawić się objawy tężyczki, jak w niedoborach jonów wapnia. Możliwe jest także wystąpienie bólu wieńcowego. Przy niedoborach magnezu zaobserwować można również..

Enalapril (Benalapril, Enarenal, Ednyt, Enap, Enazil, Epril, Mapryl)

.. ...mięśnia, wpływają na układ renina - angiotensyna - aldosteron ( RAA ). Działania niepożądane, poza zawsze możliwymi reakcjami alergicznymi, ograniczają się głównie do nadmiernych spadków ciśnienia i ich konsekwencji ( zawroty głowy, omdlenia, u pacjentów z chorobą wieńcową możliwe jest..

Serce po prawej stronie (dekstrocardia)

.. ...po prawej ) ale także układu wielkich naczyń serca ( aorta, pień płucny, żyły główne i płucne ), naczyń wieńcowych, wzajemnego ułożenia komór i przedsionków, nawet wewnętrznego ułożenia włókien mięśniowych, beleczek mięśniowych i nici ścięgnistych. Zwykle deksrocardia jest elementem..

Choroba Kawasaki

.. ...Nadmierna odpowiedź układu odpornościowego po kontakcie z wirusem lub bakterią ( dokładna etiologia choroby wciąż nie jest znana ) wywołuje uogólniony stan zapalny naczyń wieńcowych, osierdzia, wsierdzia, także mięśnia sercowego. Uszkodzenie ściany naczyń wieńcowych stwarza warunki do..

Zbyt szybkie bicie serca jest także niepokojącym objawem

.. ...śmiertelność z powodu chorób układu krążenia ( tymczasem w Bułgarii, Rosji i na Ukrainie jest coraz wyższa ). Jednak wciąż jeszcze wiele zostało do zrobienia. Przyczyną choroby wieńcowej jest miażdżyca, obecnie określana jako przewlekły proces zapalny, prowadzący do odkładania złogów w..

Nadciśnienie tętnicze należy leczyć w każdym wieku

.. ...krwi płynącej przez układ krążenia sprawia, że uszkodzeniu ulegają naczynia tętnicze, a serce zmuszone jest do nadmiernej pracy. Nieleczone nadciśnienie szybko prowadzi do rozwoju miażdżycy, a w konsekwencji wystąpienia choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu, niewydolności nerek i..

Lepsza diagnostyka choroby wieńcowej serca

.. ...ewentualne dysfunkcje układu wieńcowego serca, donosi Dalton Transactions. Choroby serca, w tym dusznica bolesna inaczej zwana chorobą wieńcową( ang. coronary artery disease ) stanowią jedną z głównych przyczyn przedwczesnych zgonów mieszkańców tzw. krajów wysoce rozwiniętych. Obecnie..

Chipsy szkodzą sercu

.. ...który jest toksyczny dla układu nerwowego oraz zwiększa ryzyko zachorowania na różne nowotwory. Najnowsze badania po raz pierwszy dowodzą, że wywołuje także przewlekły stan zapalny w organizmie, przez co podnosi ryzyko miażdżycy i choroby wieńcowej serca. DIABEŁ TKWI W AKRYLAMIDZIE Jak..

Prace nad bezpieczniejszymi stentami wieńcowymi

.. ...stosowanych u osób z chorobami układu krążenia - informuje dr Tomasz Ciach z LIB. Jak wyjaśnił, zastosowane w stentach polimery nowej generacji - wydzielające leki i zbliżone budową do naturalnej wyściółki naczynia krwionośnego - zminimalizują prawdopodobieństwo ponownego zarośnięcia..

Stymulator resynchronizujący CRT

.. ...elektryczych w sercu. Układ stymuljący poza samym * rozrusznikiem * może składać się z 3 elektrod umiejscowionych w prawym przedsionku, prawej komorze i elektrody wprowadzonej do światła zatoki wieńcowej która będzie funckjonować dla komory lewej. Prawidłowa resynchronizacja poprawia..

Zawroty głowy i przeskakiwanie serca

.. ...nabyte choroby serca i układu krążenia ( miażdżyca, choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, zawał serca, stany zapalne ), które są zazwyczaj spowodowane nieodpowiednim trybem życia i okolicznościami zewnętrznymi oraz - w pewnej mierze - uwarunkowaniami genetycznymi. Zbyt wolny rytm..

Czy mam chorobę wieńcową?

.. ...- łagodne schorzenia układu krążenia w rodzinie biologicznego ojca ( po 50, 60 roku życia ). Czynniki przemawiające przeciwko chorobie wieńcowej: - brak chorób układu krążenia w rodzinie ze strony mamy - nie piję żadnego alkoholu, nie palę biernie ani czynnie, nie używam żadnych używek -..

Nerwica powoduje straszne duszności i szybkie męczenie się?

.. ...- łagodne schorzenia układu krążenia w rodzinie biologicznego ojca ( po 50, 60 roku życia ), - brak satysfakcjonujących więzi z otoczeniem. Czynniki przemawiające przeciwko mojej chorobie wieńcowej: - brak chorób układu krążenia w rodzinie ze strony mamy, - nie piję żadnego alkoholu, nie..

Interpretacja wyników Holtera i Echa serca

.. ...komorowych, okresowo układających się w bigeminię ( 692 ) i trigeminię. Wstawek częstoskurczu oraz pauz powyżej 2000 ms nie obserwowano. Echo serca: Relacja anatomiczna serca, dużych naczyń oraz spływy żylne - prawidłowe. Łuk Ao lewostronny, w Ao Abd przepływ tętniczy. W Ao Des 1,5 m/s...