Układ współczulny i przywspółczulny serca

Praca serca

.. ...skurczów serca reguluje układ nerwowy. Wzrost aktywności układu współczulnego - przyspiesza czynność serca a wzrost aktywności włókien przywspółczulnych zwalnia. Objętość wyrzutowa serca zmienia się zależnie od kurczliwości komór, ciśnienia tętniczego i objętości krwi w komorze na..

Układ przewodzący serca (układ bodźcotwórczy serca)

.. ...jest przez autonomiczny układ nerwowy ( niezależny od woli człowieka ). Układ współczulny składa się z dwóch komponent, współczulnej i przywspółczulnej. Aktywacja układu współczulnego objawia się przyspieszeniem akcji serca. Pobudzenie układu przywspółczulnego objawia się zwolnieniem..

Zespół wazowagalny

.. ...objętość minutową aktywuje układ współczulny, który przyspiesza akcje serca. Ponieważ jednak nie rozwiązuje to problemu małego powrotu żylnego, serce pracuje na pusto , czyli za szybko w stosunku do objętości krwi, która powraca z żył dolnej części ciała. Taka sytuacja powoduje aktywację..