Unaczynienie serca

Udar mózgu

Udar mózgu

.. ...lokalne ( w zakresie unaczynienia danej tętnicy ); u pacjentów z upośledzonym ukrwieniem mózgu do udaru może dojść w wyniku nagłego obniżenia ciśnienia, zmian lepkości krwi, niedokrwistości; migotanie przedsionków, wady serca, zawał serca z obecnością skrzeplin w uszku lewego przedsionka..

Naczynia wieńcowe serca

Naczynia wieńcowe serca

.. ...tylna ( PD ). Zakres unaczynienia tętnic wieńcowych. Tętnica wieńcowa lewa. lewa komora serca lewy przedsionek 2/3 przednie przegrody międzykomorowej mięśnie brodawkowate komory lewej Tętnica wieńcowa prawa. prawa komora serca prawy przedsionek 1/3 tylna przegrody międzykomorowej mięśnie..

Interpretacja koronarografii

.. ...rewaskularyzację ( czyli naprawę unaczynienia ) serca. Serce dobrze zaopatrywane w tlen może lepiej i dłużej pracować - czyli wydłuża się przeżycie i poprawia się jakość życia po dojściu do siebie po operacji. Operacja wiąże się z ryzykiem powikłań ze zgonem włącznie - zależy ono od..