Urazowe uszkodzenie mózgu

Uraz mózgu a ryzyko udaru

Uraz mózgu a ryzyko udaru

.. ...Neurologii wykazały, że urazowe uszkodzenie mózgu ( uraz wewnątrzczaszkowy ) może zwiększać ryzyko udaru mózgu. Zarówno udar, jak i uraz wewnątrzczaszkowy może prowadzić do ciężkiej niepełnosprawności u osób dorosłych. Badania nad związkiem urazu mózgu z udarem. Według danych..